(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je 17 hodin, měli bychom pokračovat v jednání, ale já tady skoro nikoho nevidím. Také bych se šel podívat na hokej.

Budeme pokračovat v bodu "Ústní interpelace". Půjde o interpelace směřující na členy vlády. Prvním interpelujícím poslancem je pan poslanec Petr Nečas, který interpeluje pana poslance Jaroslava Baštu. Ani jednoho zde nevidím. V souladu s jednacím řádem ztrácí pořadí.

Druhým interpelujícím je paní poslankyně Ludmila Müllerová, která interpeluje místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu. Paní kolegyni Müllerovou nevidím. Já jsem říkal, že hokej je zajímavý, ale když tady mohu trpět já, tak proč ne ostatní. Takže i tato interpelace se odkládá, resp. přihláška paní poslankyně Müllerové propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Zdeněk Kořistka, který interpeloval ministra průmyslu a obchodu České republiky Miroslava Grégra. Pana poslance Kořistku nevidím, ani pana ministra průmyslu a obchodu nevidím. (Ministr Grégr vbíhá do sálu.) Tak pana ministra průmyslu a obchodu vidím, nicméně nevidím pana poslance Kořistku, takže i tato interpelace propadá.

Jsme u interpelace pana poslance Kohlíčka, který interpeluje místopředsedu vlády Pavla Mertlíka. Pan poslanec Kohlíček tu také není, tudíž i tato interpelace propadá.

Pan poslanec Tomáš Kvapil přítomen také není. Má interpelovat pana ministra Eduarda Zemana. V souladu s jednacím řádem přihláška pana poslance Tomáše Kvapila propadá.

Další interpelující je paní poslankyně Rujbrová, která interpeluje ministra vnitra Václava Grulicha. Také tu není, v souladu s jednacím řádem přihláška propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Miloslav Výborný, který interpeluje pana ministra Svobodu. I jeho přihláška pro nepřítomnost v souladu s jednacím řádem propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Ivan Langer. Není přítomen. V souladu s jednacím řádem jeho přihláška propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Karel Vymětal. V souladu se zákonem o jednacím řádu jeho přihláška propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Vladimír Mlynář. V souladu se zákonem o jednacím řádu jeho přihláška propadá.

Další přihlášenou je interpelující paní poslankyně Michaela Šojdrová. V souladu s jednacím řádem její přihláška propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Petr Nečas.

(Některý z poslanců, který právě přišel do sálu, protestuje proti ztrátě pořadí a říká, že je přítomen.)

Ne, pane kolego, toto na mě nezkoušejte. Já jsem začínal opravdu dost benevolentně. Ten nádech to vzalo až v tuto chvíli. Ti, co zde byli, mi to dotvrdí. Pan poslanec Nečas je přítomen a interpeluje pana ministra obrany Vladimíra Vetchého.

(Poslanec Nečas protestuje, že má interpelovat pana ministra Baštu.)

Pane poslanče, vy jste přišel pozdě. Vy už jste byl vyzván k tomu, abyste interpeloval pana poslance Baštu, ale nebyl jste přítomen. V souladu s jednacím řádem jsme šli dále. Pan ministr Vetchý zde před malou chvílí přítomen byl. Jestliže je tady pan poslanec, považoval bych za neslušné, aby v tuto chvíli tato interpelace propadla. Prosím aparát sněmovny, aby pana ministra nalezl. Již je tady. Budeme se věnovat interpelaci pana poslance Petra Nečase na ministra obrany Vladimíra Vetchého.

(K mikrofonu přistupuje místopředseda PSP Ivan Langer.)

Před touto interpelací bude ještě hovořit místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane místopředsedo, děkuji za to, jak rychle provádíte poslance touto schůzí, nicméně z tohoto místa oznamuji, že jako řídící schůze přeruším jednání schůze, pokud při jednání nebudou přítomni všichni ministři této vlády. Takto budu postupovat v případě neúčasti ministrů v jednací síni já, budu-li řídit jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane místopředsedo, já si myslím, že to drama je zbytečné, protože přihlášky nepropadají tím stylem, že by se neopakovaly, ale jsou samozřejmě zařazeny do dalšího kola. My jsme v tuto chvíli skoro u konce, takže pak pojedeme podle pořadí. Já jsem v 17.00 hodin zahájil a vyzýval jsem poměrně intenzivně pana poslance Nečase, který byl přihlášen jako první. Doufám, že ti, kteří zde v tu dobu byli, mi to dosvědčí.

(Ozývají se různé výkřiky ze sálu.)

Dobře, ale co já mám dělat, když zde ani v tuto chvíli pan ministr Bašta není? (Protestní hlasy ze sálu.) Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli mi nezbývá nic jiného než přistoupit k interpelaci pana poslance Nečase na ministra obrany a poté se vrátíme k původnímu pořadí.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu nyní interpelovat pana ministra Vetchého pouze jednou větou, že se ho formálně zeptám, jak se stará o veterány.

Využiji této příležitosti, abych zásadním způsobem protestoval proti zneužívání postavení předsedajícího schůze tím způsobem, že zde nejsou přítomni ministři vlády, kteří mají být interpelováni. Pane předsedající, vy děláte šaškárnu z této záležitosti, jestliže žádáte poslance, aby interpelovali ministra v jeho nepřítomnosti. Jestliže pan ministerský předseda není schopen a ochoten zajistit účast ministrů při interpelacích - dámy a pánové, děláme z parlamentní demokracie a z parlamentního systému frašku, a toho se já odmítám účastnit!

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, v tuto chvíli mi nezbývá nežli reagovat a seznámit vás se zákonem o jednacím řádu, s § 111 odst. 7: "Není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen nebo prohlásí-li, že na ústní interpelaci, popřípadě doplňující otázku není možné odpovědět bezprostředně, odpoví poslanci písemně do 30 dnů." Pak je ale zapotřebí, aby zde poslanec byl, ústní interpelaci přednesl a v souladu se zákonem interpelovaný člen vlády má povinnost do 30 dnů odpovědět. Jestliže zde nebyli poslanci, není na co odpovídat.

Já se omlouvám, ale bude dobré, pokud se v souladu s tím, co tady zaznělo, podíváte na stenozáznam, že jsem vyzýval jednotlivé poslance, především toho prvního. Je líto, že jste to byl právě vy. Vyzýval jsem, abyste se jednání zúčastnili.

Nyní bude odpovídat interpelovaný člen vlády, ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se především chci omluvit za to, že jsem přišel trochu později, že jsem nebyl včas na svém místě. Předpokládal jsem, že budu na řadě až jako devátý. Vím ale, že to mě neomlouvá. Proto se vám omlouvám.

Ministerstvo obrany zřídilo kancelář veteránů válek a důchodců resortu Ministerstva obrany a veteránům světové války poskytuje vybrané sociální služby. Jde přibližně o 15 tisíc účastníků odboje za národní osvobození a 30 tisíc důchodců resortu Ministerstva obrany. V současné době v souvislosti s návrhem zákona o vojácích z povolání se připravuje vnitřní norma, která umožní poskytnout některé sociální služby bývalým vojákům, kteří vykonávali službu v zahraničí v rámci kontingentu OSN nebo NATO a stali se přímými účastníky bojových operací.

Ministerstvo obrany úzce spolupracuje s Asociací vojáků, společně koordinují péči o československé válečné hroby, pamětní desky a památníky v zahraničí, řeší žádosti a stížnosti bývalých zaměstnanců vojenské správy při realizaci zákona č. 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích v resortu, a zabezpečuje rehabilitaci bývalých příslušníků PTP podle zmíněného zákona.

 

Organizujeme péči o důchodce resortu Ministerstva obrany a účastníky boje za národní osvobození prostřednictvím místních vojenských správ. Přispíváme těmto osobám na domácí rekreaci a zájezdy, stravování, dary při životních výročích, vstupenky na kulturní a sportovní akce v celkové výši 13,5 mil. Kč ročně. Každoročně se zpracovává aktuální seznam posádkových ubytoven a distribuuje se k OVS. Důchodci mohou využívat ubytování při soukromých cestách. Účtujeme jim 20 Kč za osobu a noc. Cestou Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, cestovních kanceláří a léčebných ústavů zabezpečujeme pro tyto osoby domácí a zahraniční rekreaci, příspěvkovou a lázeňskou léčbu za úhradu, a zdravotní pomůcky. V první polovině roku 1999 je na tuto péči vyčleněno více než 14 mil. Kč a více než 8 mil. Kč na poukazy na lázeňskou léčbu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP