(17.50 hodin)

(pokračuje Lánský)

Chtěl bych říci, že toto není diskusní, ale obecný dokument, že vojenské strategie přednášené nevojáky do něho přinejmenším nepatří.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane místopředsedo. Obracím se opět na všechny kolegy, nalevo, napravo i uprostřed, aby se zklidnili a umožnili v klidu dokončit dnešní jednací den.

 

Místopředseda vlády Egon T. Lánský: Pokud se některým kritikům tohoto dokumentu zdálo, že by měl být ideologicky jiného charakteru nebo případně že by měl mít jiné zaměření, chtěl bych připomenout, že jde o dokument existující legitimní vlády. Jiná vláda třeba přijme jiný dokument. Mně je jen líto, že poslanci této sněmovny ve svých vystoupeních našli tak málo konsensuálního v dokumentu, který byl jako konsensuální připraven.

Chtěl bych také říci, že skutečnost, že v průběhu jeho projednávání zde nebyli přítomni všichni členové vlády, nesvědčí vůbec nic o jejím ostentativním nezájmu, protože vláda sama navrhla a nabídla Parlamentu ČR, že ho bude o tomto dokumentu informovat, ačkoliv to vůbec nebylo její povinností. Chtěl bych také poukázat na to, že v době projednávání tohoto dokumentu jsem spíše zaznamenal ostentativní nezájem většiny členů této sněmovny, před níž a s níž byl diskutován.

Chtěl bych říci, že tento dokument byl přijímán veřejností i našimi zahraničními partnery mnohem lépe, než jak by vyplývalo z některých diskusních příspěvků, které jsem si tady vyslechl. Dovolím si také poukázat na to, že vojenští odborníci, kterých je v Bezpečnostní radě státu celá řada, měli - zdá se - jiný názor než nevojenští kritici, kteří zde podrobili bezpečnostní strategii ČR své zdrcující kritice.

Chtěl bych přinejmenším ale říci, že souhlasím s panem poslancem Zahradilem, který navrhl, že vláda má bezpečnostní strategii přepracovat. Vláda ve smyslu přepracování v tomto dokumentu aktualizaci sama slibuje, a pokud bude třeba aktualizovat tento dokument, vláda to jistě dříve či později učiní.

Zaujal mě příspěvek exministra obrany, který během své exekutivní činnosti žádný materiál nevypracoval a armádu, tedy obranu, ponechal v žalostném stavu. Přednesl nám tady literární, ale bohužel nikoli odbornou kritiku, která se dočkala dokonce potlesku dvou - to zdůrazňuji - členů opoziční části této sněmovny.

Rád bych na závěr, dámy a pánové, ještě jednou chtěl všechny paní a pány poslance uklidnit. Zahraničí obecně a naši spojenci v NATO zvláště zde diskutovaný dokument přijali mnohem pozitivněji a vůbec k němu nepřednesli žádné výhrady. Zdá se, že je zcela kompatibilní s onou bezpečnostní strategií NATO, na kterou se odvolával pan poslanec Zahradil.

Jestliže zde mám konstatovat nějaký poznatek, je mi velmi líto, že se v této Poslanecké sněmovně našlo tak málo konsensu a tak málo věcné kritiky. Na závěr bych chtěl říci alespoň jednu jedinou větu. Pan poslanec Nečas, předseda výboru pro obranu a bezpečnost, tento dokument - když byl diskutován v jeho výboru - pojal naprosto jinak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane místopředsedo, promiňte, už vám nevěnuje pozornost ani vaše vláda, takže bych ji chtěl poprosit -

 

Místopředseda vlády Egon T. Lánský: Je mi velmi líto, že během tak krátké doby tak výrazně změnil názor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, omlouvám se řečníkům za to, že vstupuji do jejich vystoupení, nicméně jsem motivován snahou zjednat v tomto jednacím sále klid, aby jednání mohlo probíhat v důstojné atmosféře.

Předtím než dám slovo zpravodaji, se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM, který má podle jednacího řádu možnost přednostního vystoupení, kdykoliv o to požádá. Pane předsedo, máte slovo.

Prosím všechny kolegy o klid. Obrátil bych se nyní na úřadujícího předsedu KDU-ČSL, zdali by mohl vyslechnout jiného předsedu, tentokráte poslaneckého klubu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, zástupce vlády hovořil o konsensuálním přístupu. Svým vystoupením prokázal, že není schopen najít konsensus téměř s nikým v této sněmovně. Je mi líto, jaké vystoupení tady měl, a chtěl bych mu připomenout, že chápu jeho těžkou pozici, když má obhajovat bezpečnostní strategii ve chvíli, kdy poprvé v celé historii Československa a českého státu je Česká republika součástí agresora. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan zpravodaj, respektive předseda výboru pro obranu a bezpečnost, kolega Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já si dovolím shrnout právě proběhlou rozpravu k bezpečnostní strategii České republiky. K danému tématu vystoupili poslanci Nečas, Houzák, Koháček, Ondruš, Holáň, Zahradil, Payne, Fischer a Kohlíček. Vystoupení poslance Filipa neberu jako součást debaty, protože se uskutečnilo po ukončení rozpravy.

Konstatuji, že padlo několik návrhů na usnesení, ale jako základní shrnutí, které se unisono neslo celou rozpravou, je závěr, ve kterém je konstatováno zástupci všech poslaneckých klubů, všemi vystupujícími, že vláda ostentativně ignorovala to, že podobný dokument má být konsensuálním dokumentem. Je evidentní ze všech vystoupení, že vláda nekonzultovala tento dokument vůbec s nikým. Myslím, že poměrně signifikantní skutečností bylo i to, že na obranu tohoto dokumentu nevystoupil kromě zástupce předkladatele vůbec nikdo z vlády a vůbec nikdo ze sociálně demokratických poslanců. Myslím si, že to o kvalitě tohoto dokumentu také něco vypovídá.

Pane předsedající, konstatuji, že padly celkem čtyři návrhy na usnesení. Domnívám se, že by o nich mělo být hlasováno v pořadí, v jakém padly. Já si je dovolím citovat.

První návrh usnesení přednesl pan poslanec Houzák: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s projednávanou bezpečnostní strategií České republiky."

Další návrh přednesl pan poslanec Ondruš: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky navrhuje vládě přepracovat bezpečnostní strategii České republiky."

Další návrh přednesl pan poslanec Zahradil. Jeho návrh je totožný s návrhem poslance Ondruše, liší se jen ve slovese: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě přepracovat bezpečnostní strategii ČR."

Poslední návrh usnesení jsem nedostal písemně, takže bych prosil pana poslance Fischera, aby mě sledoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP