(11.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasováni pořadové číslo 174 rozhodneme o přikázání výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 se z přítomných 179 pro vyslovilo 105 a 23 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bychom měli hlasovat o krácení lhůty k projednání o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 175, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 pro vyslovilo 134 a 1 byl proti.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro evropskou integraci, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a lhůtu pro jeho projednání byla zkrácena o 20 dnů.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, množí se mi zde dotazy, jakým způsobem budeme pokračovat v projednávání našeho pořadu. Vzhledem k tomu, že jsem obdržela upozornění některých poslaneckých klubů, že z důvodu zákona, který bude projednáván jako bod č. 1 odpoledne, žádají delší polední přestávku, aby byl prostor pro jednání jejich klubů, projednáme v tuto chvíli body 89 a 88, poté bude vyhlášena lhůta pro tajnou volbu, poté bude vyhlášena polední přestávka, a to do 14 hodin.

V tuto chvíli prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby uvedl body 88 a 89, které jsou rozjednány.

 

89.
Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře Bašto, dámy a pánové, včera před přerušením bodu 89, kterým byl návrh na volbu dalších poslanců, členů některých stálých delegací do meziparlamentních delegací, tento bod byl přerušen z důvodu ústních interpelací. Bezprostředně před tímto přerušením...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, nebude-li přijatelná atmosféra v tomto jednacím sále, budu nucena přerušit schůzi.

 

Poslanec Jan Vidím: Dokončili jsme volbu členů stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie. Je tedy nyní na mně, abych vyhlásil výsledky volby členů stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie.

Byli zvoleni poslanci František Chobot a Josef Jalůvka.

Nyní proběhne volba náhradníků stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie, kdy ještě jednou zopakuji všechny navržené kandidáty, a poté budeme postupně o každém jednom z nich hlasovat.

Navrženi jsou poslanci Jan Bláha, Stanislav Fischer, Radim Chytka, Jaroslav Plachý, Jaromír Talíř, Jiří Vlach a Jaroslav Zvěřina.

Nyní budeme hlasovat o tom, že za náhradníka stálé delegace parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie je navrhován poslanec Jan Bláha.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě než zahájím hlasování, zaregistrovala jsem procedurální přihlášku pana poslance Jalůvky, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, já se omlouvám za krátké zdržení, ale chtěl bych jen uvést, že včera krátce před hlasováním jsem po dohodě s kolegy v našem klubu dospěl k závěru, že z důvodu toho, abychom umožnili možnost účasti v této delegaci kolegům z jiných demokratických stran, jsem rezignoval na toto kandidátní místo. Bohužel, tato informace nebyla doručena předsedovi volební komise a ve spěchu už nebylo možno zastavit hlasování, takže vezměte, prosím, toto na vědomí. Samozřejmě, nečiním to z toho důvodu, že nemám práci v této komisi, pokud bude v budoucnu příležitost ucházet se o funkci náhradníka, rád bych tak učinil.

Nicméně teď poprosím, abyste vzali na vědomí toto mé sdělení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. V tomto okamžiku došlo k situaci, že do stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie za jednoho z členů této stálé delegace byl zvolen pan kolega Jalůvka. Chápu jeho rezignaci na kandidaturu současně jako rezignaci na členství v této stálé delegaci, a proto je možné v průběhu druhého kola první volby do delegací, do kterých nebyli zvoleni všichni z potřebných volených kandidátů, aby proběhlo toto druhé kolo prvé volby i do stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie na člena těch kandidátů, kteří neuspěli v prvním kole, čili z kandidátů Jan Kasal a Jiří Maštálka.

Nejprve však je nezbytné, abychom dokončili první kolo první volby u náhradníků této stálé delegace Parlamentního shromáždění Západoevropské unie. Ještě jednou zopakuji, v tomto okamžiku budeme hlasovat o panu Janu Bláhovi, který je navržen za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 se z přítomných 183 pro vyslovilo 153 a 4 byli proti.

 

Pan poslanec Vlach si přeje přednést procedurální připomínku.

 

Poslanec Jiří Vlach: Je to k proceduře, ale je to zjednodušení situace, protože jednání probíhala dost narychlo a v posledních dnech. Protože jde o složitou dohodu mezi kluby a vlastně i o proporce mezi zastoupením obou komor, tak vás prosím, přestože nebyla tato informace doručena včas volební komisi, abyste vzali v úvahu mou rezignaci na post náhradníka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkujeme, pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Já bych se s dovolením vyjádřil k předešlému sdělení pana poslance Vlacha, protože podle zákona o jednacím řádu, jeho druhé přílohy, tedy volebním řádu, předkládá kandidátní listinu pro volbu členů komisí i výboru Poslanecké sněmovny volební komise. Měl bych zřejmě formálně v tomto okamžiku požádat o přerušení projednávání tohoto bodu a svolání volební komise, aby mohla rezignaci na kandidaturu pana kolegy Vlacha vzít na vědomí.

Dovolím si však sněmovně doporučit jiný postup. Proběhne hlasování o osobě pana poslance Vlacha. Sněmovna nepochybně vnímala jeho slova a přijme k tomu odpovídající usnesení. Jiná věc by byla v tom, že bychom museli přerušit projednávání sněmovny, já bych musel svolat volební komisi. Domnívám se, že postup mnou navržený se jeví jako vhodnější.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Z výrazu pana poslance Vlacha soudím, že souhlasí s tímto postupem.

 

Poslanec Jan Vidím: V tomto okamžiku tedy budeme hlasovat o tom, zda se pan poslanec Stanislav Fischer stane náhradníkem stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 se z přítomných 183 pro vyslovilo 82 a 67 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie je navrhován poslanec Radim Chytka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 178. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 se z přítomných 184 pro vyslovilo 139 a 14 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP