(14.10 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní návrh A10, který je nehlasovatelný, pokud nebyl přijat předchozí návrh, takže nyní budeme hlasovat o návrhu B10.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, B10. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí, druhý zpravodaj souhlasí.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 300. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 180 se pro vyslovilo 83, proti 82, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o návrhu A11, který je totožný s návrhem B 11.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí, druhý zpravodaj také souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 301. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 180 se pro vyslovilo 168, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: A nyní budeme hlasovat o návrhu B12, který se týká účinnosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pan ministr souhlasí, zpravodajové souhlasí oba.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 302. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro návrh se vyslovilo 120, proti 42, návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasím. Ptám se pana ministra zda po vyslechnutí pozměňovacích návrhů dá svůj souhlas - ano, souhlasí. Zpravodaj doporučuje, druhý zpravodaj také doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 303. Ptám se, kdo je pro předložený návrh zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 77, a to z přítomných 180 poslanců 114 hlasy pro, proti 50 hlasy.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. S návrhem zákona tedy byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

O slovo nyní požádal ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, promiňte, že toto ctěné shromáždění zdržím asi tři minuty. Chtěl bych poprosit kolegy a vás, zda byste mi neumožnili, aby bod 45, tj. vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví atd., jak jsem řekl bod č. 45, obracím se tedy na sněmovnu s pokornou prosbou, zda by tento bod nemohl být zařazen zítra jako bod první. - (Projevy nesouhlasu sněmovny s uvedeným číslem bodu pořadu.) - Já tady skutečně mám číslo 45, tj. vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví atd., jak jsem řekl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jaký je to bod, pane ministře? Já totiž pod bodem 45 mám ve svém programu označení jako návrh poslanců Paulíka a ostatních na vydání zákona o evidenci silničních vozidel.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Mohl byste mi tedy z vašeho programu, pane místopředsedo, pomoci najít, jaký je to přesně bod?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já mám číslo 67.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Já tedy mám starý pořad jednání, promiňte.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže je tu žádost ministra a současně poslance o přeložení bodu č. 67 schváleného pořadu schůze jako bod první zítřejšího programu jednání.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Já bych to rád, pane místopředsedo, zdůvodnil.

Důvod je jednoduchý a prostý - já jsem měl tento týden jet na služební zahraniční cestu, v důsledku mimořádného zasedání sněmovny jsem tu cestu odložil na příští týden, ale včera jsem se dověděl, že někteří z nás odsouhlasili, že bude sněmovna pokračovat i příští týden, a já už tu služební cestu nemám nyní možnost odložit. Proto bych si dovolil vás poprosit, jestli by bylo možno tento bod probrat zítra jako první. Je to úmluva, která neměla v prvním čtení žádné problémy, je to otázka formální - asi pět minut.

Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, já nicméně připomenu, že usnesením sněmovny bylo řečeno a rozhodnuto o tom, že mezinárodní smlouvy prvního a druhého čtení půjdou hned po bodu "Interpelace na předsedu vlády", což znamená, že to bude kolem 17. hodiny zítra. Takže to stačí, a tudíž zřejmě svůj návrh stahujete? - (Ministr Dostál: Ano.) Děkuji.

Můžeme tedy pokračovat dále.

Dalším bodem našeho schváleného pořadu je

 

78.
Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku
a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Jiří Payne a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Vladimír Cisár. Pozměňovací návrh k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 84/3. Prosím pana poslance Cisára, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou otvírám.

Žádnou přihlášku do rozpravy v tuto chvíli neregistruji, tudíž rozpravu končím. Dávám nyní možnost vystoupit se závěrečným slovem navrhovateli - ten ho nežádá - i zpravodaji - ten také závěrečné slovo nežádá.

Kolegyně a kolegové, vzhledem k rychlému průběhu třetího čtení přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. - Aha, pardon, přece jen je tady pozměňovací návrh. Omlouvám se, takže budeme nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny v rámci druhého čtení. Prosím pan poslance Cisára, aby nás seznámil s postupem.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ve druhém čtení byl podán pouze jeden pozměňovací návrh. Domnívám se, že procedura při hlasování bude nesmírně jednoduchá - budeme hlasovat pouze o jednom pozměňovacím návrhu a poté o zákoně jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je s tím postupem souhlas? Předpokládám že ano, tudíž nejprve rozhodneme o onom jednom pozměňovacím návrhu. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaj také souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 304. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 176 pro návrh hlasovalo 134, proti 5, návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme rozhodnout o návrhu jako celku. Přednesu návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 84, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Prosím o stanovisko navrhovatele - souhlasné, zpravodaje - rovněž doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP