Stenografický zápis 15. schůze, 1. července 1999


(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zdeněk Kořistka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Hanuš
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Payne
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 10.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena 11.11 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Alena Páralová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Martin Starec
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 12.59 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vladimír Mlynář


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Klas
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Klas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Mandík
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Václav Exner


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 15.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


122. Ústní interpelace

Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.56 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


122. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.01 hodin)
(Schůze opět zahájena v 19.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


103. Zpráva o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 278/

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 20.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP