Stenografický zápis 15. schůze, 2. července 1999


(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer


38. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení

Poslanec Michael Kuneš


40. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Poslanec Dušan Tešnar


105. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 201/

Poslanec Martin Kocourek


103. Zpráva o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 278/

Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


104. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky

Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek


103. Zpráva o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 278/

Místopředseda PSP Ivan Langer


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaromír Schling


9. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Brožík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Brožík
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.48 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


29. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize /sněmovní tisk 281/ - zkrácené jednání

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek


41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Vidím


29. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize /sněmovní tisk 281/ - zkrácené jednání

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 16.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP