(19.30 hodin)

(pokračuje Dostálová)

Už v prvním návrhu usnesení se dokonce v bodě 2 říká, že chceme novou účetní závěrku dne 20. srpna tohoto roku. Já si nedokáži představit, když teď odvoláme členy výboru fondu a zvolíme nové, jak budou podávat novou účetní závěrku. Myslím si, že noví členové se budou minimálně dalšího půl roku s problematikou fondu seznamovat. Domnívám se, že by došlo minimálně ke dvěma až třem letům trvání Fondu dětí a mládeže a současného dosti problematického stavu.

Já osobně bych se přimlouvala za to, aby byl fond zrušen a objekty aby byly převedeny na obce a jednotlivá sdružení a dětské organizace, jak to fond v současném složení připravuje. Do konce léta by měl na vládu přijít návrh, jak mají být majetky převedeny. Ve Fondu dětí a mládeže by zůstaly jen některé nezprivatizované společnosti. V jejich správě by zůstaly také soudní spory, které se mohou táhnout několik let. Proto se přimlouvám za to, abychom dali zbytek práce fondu pod jakousi gesci Ministerstva školství. Prosím, abyste se zamysleli nad tím, zda je rozumné v současné době odvolávat a znovu volit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dostálové. Slovo má pan ministr Pavel Dostál, připraví se pan poslanec Radim Turek.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych podpořit návrh paní kolegyně Dostálové neodvolávat v této chvíli radu fondu z důvodu, který říkala. Zopakoval bych, k čemu rada je. Opravdu rada nyní by měla mít jeden úkol - do termínu, který by stanovil parlament, ale který by už byl konečný, by měl být Fond dětí a mládeže zrušen, vláda by konečně od fondu měla dostat zásadní materiál týkající se prodeje a případné privatizace mládežnických zařízení, a pokud by zbyla ve fondu nějaká agenda, opravdu souhlasím s tím, aby se touto agendou po nějaký čas - to znamená hlavně soudní procesy - zabývalo Ministerstvo školství prostřednictvím likvidátorů, kteří tam budou za účelem zrušení Fondu dětí a mládeže.

Jestliže dnes odvoláme radu fondu, která samozřejmě nepracuje dobře, dostáváme se do kolotoče voleb a někdy na podzim se budeme znovu od bodu nula rozjíždět do cíle, který se jmenuje likvidace fondu. V této chvíli by fond měl dostat za úkol co nejdříve dát do vlády návrh privatizace a prodeje majetku. Vláda by měla rozhodnout o tom, zda způsoby, které fond navrhne, jsou vhodné, nebo zda navrhne jiné způsoby. Tím by pak fond měl skončit. Podporuji návrh paní poslankyně Dostálové, ačkoliv nejsme spřízněni ani volbou, ani rodinou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Dostálovi. Uděluji slovo panu poslanci Radimu Turkovi.

 

Poslanec Radim Turek: Paní předsedající, dámy a pánové, ti, kteří ještě věříte, že má cenu se zabývat Fondem dětí a mládeže, a proto jste tady zůstali. Já už nechci rozvíjet dále polemiku, jestli fond zrušíme hned pozítří, nebo popozítří. Chtěl bych dodat k tomu, co tady zaznělo od mých předřečníků a co zaznělo i při projednávání rozpočtu a programu fondu, že si tady všichni svorně stěžujeme jak v podvýboru pro mládež, tak ve výboru pro vědu, že fond jakýmsi způsobem nepracuje a od roku 1993 již neplní svoji funkci. Již když vznikl neplnil svoji funkci. Myslím, že už to musíme nějakým způsobem ukončit. Podvýbor pro mládež, který se začal velmi aktivně touto problematikou v novém volebním období zabývat, se dostal do opačného gardu. Předtím byli kritizováni poslanci za to, že se pořádně problematikou fondu nezabývají a do podvýboru nedocházejí. Nyní, kdy poslanci docházeli velmi poctivě, jsme měli my, poslanci, problémy se samotnou exekutivou, abychom měli jejich návštěvu na našem podvýboru. Dokonce ani ve výboru někdy nebyl přítomen zástupce Fondu dětí a mládeže při projednávání této problematiky. To je podle mne nepřípustné.

Uvedl bych ještě několik faktů, proč vlastně došlo k návrhu na odvolání celého výboru včetně předsedkyně Fondu dětí a mládeže. My jsme udělali několik usnesení. Do 12.dubna měl být vypracován materiál, ve kterém bychom dostali podklady o vypořádání tohoto majetku FDM. Před chvílí jsem se ptal ministra školství, zda tento materiál dostal. On tento materiál prostě zase nedostal. Podotýkám - usnesení z 12. dubna, a dnes máme skoro konec června. To je jeden fakt.

Druhý fakt. 24. února bylo opět usnesení podvýboru pro mládež, že máme obdržet do 12. dubna materiál a prezentaci způsobu transformace Fondu dětí a mládeže, a to buď na nadaci, nebo obecně prospěšnou společnost. Tento materiál jsme opět nedostali. Podotýkám - 24. února bylo usnesení, že do 12. dubna máme tento materiál dostat, a my jsme museli přijmout dne 16. 6. nové usnesení, abychom tento materiál dostali do 30. června. Myslím, že tento materiál dosud ve svých přihrádkách nemáme.

Já se domnívám, že fond musí spět k zániku. Měli bychom vymyslet jakýsi způsob dalšího financování činnosti dětí a mládeže, především proto, aby to bylo mládeži prospěšné, protože, jak už několikrát zaznělo, děti a mládež měly sotva desetinu z majetku, který fond spravoval.

Myslím, že návrh na odvolání výboru je naprosto legitimní, neboť stávající výbor není schopen zabezpečit, abychom dostávali ze zákona to, co Poslanecké sněmovně náleží, a tento výbor už není schopen tuto úlohu plnit. Jestliže tito lidé nebyli schopni toto do dnešního dne splnit, nesplní to ani do 20. srpna. Neumím si představit, že tam zůstane stejné složení výboru, a než podají poslanci nový návrh zákona - tento návrh musejí podat poslanci -, kterým se zruší celý Fond dětí a mládeže a převede se na Ministerstvo školství, tak zase uplyne nejméně půl roku, než tento zákon projde procedurou Poslanecké sněmovny, a mezitím se nám jednak budou některé majetky podezřelým způsobem vytrácet, jednak ztratíme zase čas.

Myslím, že pokud jsme s to tady v Poslanecké sněmovně dodat lidi, kteří budou brát tuto práci vážně a ne jako trafiku, myslím, že je možné i do 20. srpna zabezpečit, abychom dostali to, co jsme požadovali už skoro půl roku po Fondu dětí a mládeže, protože Poslanecká sněmovna zřídila Fond dětí a mládeže zákonem, a Poslanecká sněmovna tudíž žádá po Fondu dětí a mládeže nějaké výsledky. Ty bohužel se neustále nedostavují. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Turkovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Svobodová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP