(9.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 40 rozhodneme o druhé části návrhu usnesení.

Zahajuji toto hlasování a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 125 a 46 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že byly přijaty dvě části usnesení, musíme v tuto chvíli rozhodnout ještě o návrhu usnesení jako o celku, a to v hlasování pořadové číslo 41, které zahajuji, a ptám se: Kdo je pro celý tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 127 a 45 bylo proti.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

111.
Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

 

Včera byla uzavřena rozprava k tomuto bodu. Paní poslankyně Kateřina Dostálová navrhla zamítnout odvolání předsedy a členů Fondu dětí a mládeže. Já prosím pana zpravodaje, aby společně s předsedou volební komise navrhli způsob, jakým v tuto chvíli budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Vážená paní předsedající, po poradě s kolegou Vidímem budeme nejdříve hlasovat o protinávrhu paní poslankyně Dostálové, která navrhuje zamítnutí odvolání předsedkyně výboru FDM a členů výboru FDM.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V případě, že tento návrh nebude přijat, budeme tedy…

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Hlasovat o návrhu usnesení výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: …hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: O jednotlivých jménech a o jednotlivých členech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve tedy rozhodneme o protinávrhu paní poslankyně Dostálové na zamítnutí odvolání v hlasování pořadové číslo 42, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 60 a 116 bylo proti.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhy na odvolání předsedkyně a jednotlivých členů rady a já prosím předsedu volební komise, aby se ujal své práce.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, budeme nyní rozhodovat o odvolání předsedkyně a členů výboru FDM. Budeme tedy hlasovat o odvolání předsedkyně paní Jiřiny Pavlíkové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 43 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 se z přítomných 182 pro vyslovilo 107 a proti bylo 64.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o odvolání členky výboru FDM Martiny Cachové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 44 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 se z přítomných 183 pro vyslovilo 104 a 49 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o odvolání člena výboru FDM pana Petra Fabiána.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 45 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 se z přítomných 183 pro vyslovilo 111, 45 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o odvolání člena výboru FDM pana Pavla Hlaváče.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 46 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 se z přítomných 183 pro vyslovilo 107 a 51 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o odvolání člena výboru FDM pana Jiřího Hodináře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 47 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 se z přítomných 183 pro vyslovilo 110 a 44 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o odvolání člena výboru FDM pana Miroslava Prokeše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 se z přítomných 183 pro vyslovilo 185 a 57 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o odvolání člena výboru FDM pana Ivo Palkosky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 49 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 se z přítomných 183 pro vyslovilo 109 a 47 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Na závěr budeme hlasovat o odvolání členky výboru FDM paní Vlasty Bohdalové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP