(12.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych se trošku ohradit proti názoru, který tady zazněl od pana poslance Zuny. Ono s tou legislativní smrští. Tato sněmovna má 122 bodů, projednává téměř čtyři desítky vládních návrhů, z nichž polovina je nových, takže si myslím, že diskutovat o těchto věcech tady nepřísluší, zvláště když jde o materii, o kterou se předchozí vlády snažily několik let. Naší snahou je dotáhnout věc do konce. A já se zase domnívám, že když někdo prohlásí, že přijdou tisíce připomínek, že by měl také napsat, od koho přišly, jakým způsobem. Ve sněmovně a v některých výborech se rozhostila situace, ve které připomínky dává každý, ani se neobtěžuje oslovit poslance, i když podle jednacího řádu má takový návrh předložit poslanec. A i když vím, že se na poslední chvíli tento text vezme, složitým způsobem se zpřipomínkuje a pak se pod něj podepíší i zpravodajové a osvojí si tyto návrhy, tak jistě dáte za pravdu, že to není úplně čisté.

Při projednávání jednoho obdobného návrhu jsme došli dokonce do situace, že pod některými návrhy bylo pod zkratkou poslanec uvedeno jméno neexistujícího poslance. Takže já ty tisíce připomínek až tak neberu. Kdybych byl zástupce dražebních nebo jiných organizací, možná že bych jich taky tisíce vymyslel, ale když už, tak už bych se snažil oslovit poslance přímo a předkládat je do materiálu přímo s jejich jménem. A ne aby se potom materiál, který nemá začátky a konce, musel nechat poslancem signovat s tím, že jsou to vlastně jeho návrhy. Byl bych docela rád, aby toto bylo uvedeno na pravou míru a nezlehčovali jsme slova o legislativních smrštích a jaké jsou.

Znovu opakuji, že ze 122 bodů jsou čtyři desítky návrhů, z toho dvacet nových, a myslím si, že je to poměrně hodně. A jestliže těch návrhů je tolik, proč tedy sněmovna musí přijímat extra způsoby svého jednání, tak aby stihla všechny věci? Takže zatím chodí prostě více věcí k projednání, než stihneme, a víte dobře, jak to je. Takže nemá cenu se v této věci opakovat.

Zkuste, pane předsedo, tento vzkaz dát panu poslanci Zunovi, jehož práce ve výboru si jinak vážím. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, pane poslanče, že to klidně učiním, ale myslím, že není potřeba, abychom analyzovali zvládání či nezvládání legislativní smrště. Na to můžeme mít různé názory.

V každém případě teď dám hlasovat. Pan poslanec.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Pane předsedo, dovolím si jen vystoupit s výhradou ke zpravodajské zprávě pana kolegy Zuny jako člen ústavně-právního výboru, protože zpravodaj by měl ve zpravodajské zprávě především seznámit s usnesením příslušného výboru, nikoli se svými soukromými názory, ty by si měl nechat do obecné rozpravy. Pan Zuna jako zpravodaj kritizoval vládu, ale podle mne nevystoupil s tím, co bylo jeho povinností, a nezdůraznil nebo vůbec nevyslovil to, že ústavně-právní výbor doporučil sněmovně, aby uvedený návrh zákona byl schválen - samozřejmě s pozměňujícími připomínkami, které ústavně-právní výbor přijal. Nechci se tím nijak vyjadřovat ke stanovisku hospodářského výboru, které i mně se zdá opodstatněné.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Prohlašuji, že je ukončena obecná rozprava a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plachého. Všechny vás nejdříve odhlásím. Prosím, abyste se opět přihlásili, a dám hlasovat o návrhu pana poslance Plachého na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 172 poslanců 103 hlasovalo pro zamítnutí, 66 proti, návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu 23. (Námitka mimo mikrofon.) Promiňte, původně jsem říkal, že hlasujeme o vrácení, a teď jsem řekl něco jiného. Opravuji se - vrácení výboru k projednání.

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
/sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

 

Mně by dávalo smysl, že by bylo racionální, aby tento bod měl stejný obsah. Jestli je to tak, prosím, aby formálně pan ministr, jestli chce, řekl pár slov, nebo nemusí. Pan ministr se zříká slova. Zpravodajské zprávy? Ano, pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, z důvodů, které jsem uvedl u tisku 156, hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vrátit podle § 93 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, tisk 157, hospodářskému výboru k novému projednání.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce pan poslanec Zuna něco přidat? Nechce, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana poslance Plachého. Pane poslanče Plachý, chcete v obecné rozpravě dát nějaký návrh?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Pane předsedo, samozřejmě podám návrh, který jsem již jednou přečetl a pod kterým v podstatě je stanovisko celého hospodářského výboru, tzn. celé řady poslanců. Předpokládám, že jako takový tento návrh by asi nemusel být znovu čten, ale pro jistotu, aby nevznikly nějaké procedurální spory, navrhuji, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, tisk 157, byl vrácen hospodářskému výboru k novému projednání.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu pana poslance Plachého.

 

Kdo je pro, aby tento vládní návrh zákona, sněmovní tisk 157, byl vrácen hospodářskému výboru k novému projednání?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 173 poslanců 105 hlasovalo pro, 51 proti, návrh byl přijat. Návrh vracíme hospodářskému výboru k novému projednání.

Děkuji všem zúčastněným.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

25.
Vládní návrh zákona o státním občanství
některých bývalých československých státních občanů
/sněmovní tisk 158/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra vnitra Václava Grulicha o úvodní slovo.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych v souladu s § 93 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stručně uvedl druhé čtení návrhu zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů.

Jak již bylo uvedeno v úvodním projevu k prvnímu čtení, hlavním motivem zpracování tohoto zákona byla snaha vyjádřit vztah České republiky k našim bývalým občanům, kteří v minulosti významně přispěli svou činností v exilu k obnovení svobody a demokracie v naší vlasti. Mnozí z těchto našich bývalých občanů pak významným způsobem napomáhali při udržování českého národního a kulturního dědictví a propagaci České republiky v cizině.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP