(14.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 62 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 se z přítomných 177 pro vyslovilo 139 a 10 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o doplňujícím návrhu pana poslance Kühnla, který se ovšem musí upřesnit, protože my jsme hlasovali o dvou bodech a já se vás chci zeptat, zdali váš návrh na jednání i po 21.00 hodině až do ukončení rozpravy se týká pouze bodu 103, nebo i bodu 104. (Hlas: Obou bodů.) Dobře, týká se tedy obou bodů 103 i 104.

O tomto doplňujícím návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 63, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 se z přítomných 179 pro vyslovilo 88 a 69 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli mohu formulovat svůj procedurální návrh, který bude takový, že dnes budeme jednat po 19.00 hod. do 21.00 hod. a bude možné hlasovat i o návrzích zákonů. Budeme projednávat body 33, 39, 40, 42, 43, 46, popřípadě dále by to byly body 105, 112 a 119.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasování pořadové číslo 64, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 130 a 8 bylo proti.

Nyní jsme tedy seznámeni s tím, jakým způsobem budeme jednat dnes večer.

 

V tuto chvíli budeme projednávat nově zařazený bod, který se jmenuje

 

123.
Zkrácení lhůty k projednání zákona - sněmovní tisk 206

 

Prosím pana poslance Brožíka, aby uvedl tento bod.

 

Poslanec František Brožík: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, budu velice stručný. Navrhuji, aby u vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58 z roku 1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60 z roku 1998, sněmovní tisk 206, byla zkrácena lhůta pro projednání ve výborech o 20 dnů.

Tento zákon byl projednán v obou výborech, které jim přikázala Poslanecká sněmovna 18. května 1999 - výbor hospodářský a výbor rozpočtový - a vzhledem k tomu, že usnesení č. 125 rozpočtového výboru pod sněmovním tiskem 206/2 jsme obdrželi dnes dopoledne, je možné toto druhé čtení uskutečnit nejdříve zítra. Proto navrhuji, aby bylo toto druhé čtení zařazeno jako poslední bod před polední přestávkou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, omlouvám se: kdy má být zařazeno druhé čtení před polední přestávkou? (Hlas: Zítra.) Takže neprojednávali bychom ho ihned po tomto bodu.

Já tedy nyní k tomuto bodu otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu a prosím pana poslance Brožíka, aby zopakoval návrh usnesení, jak o něm budeme hlasovat. Současně prosím o klid v sále, protože zde opravdu není slyšet.

 

Poslanec František Brožík: Já se omlouvám, ale skutečně nemůžeme tento návrh zákona projednávat hned, protože musí být zachována 24hodinová lhůta od rozdání tisku na poslanecké lavice, a tento tisk jsme dostali dnes dopoledne. Proto tento návrh zákona může být projednán nejdříve zítra dopoledne. Proto navrhuji před polední přestávkou jako poslední bod, a pokud jde o návrh usnesení, zkrátit lhůtu o 20 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Vávra, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já bych si dovolil zpochybnit hlasování č. 63. U mě je křížek a hlasoval jsem ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Je možné, abychom nejprve odhlasovali návrh pana poslance Brožíka a poté hlasovali o vašem návrhu? (Poslanec Vávra: Ano).

V tuto chvíli rozhodneme o návrhu, jak jej navrhl pan poslanec Brožík - domnívám se, že musíme hlasovat dvakrát, o zkrácení lhůty a potom o zařazení tohoto bodu.

 

Nejprve budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 169 pro a 1 byl proti.

 

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou prezentaci.

 

V tuto chvíli rozhodneme o druhém návrhu pana poslance Brožíka, a to o zařazení tohoto bodu jako posledního bodu zítra před obědem.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 66 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 159 a 9 bylo proti.

 

Prosím nyní pana poslance, který chce zpochybnit hlasování, aby nám zopakoval svůj návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Je to hlasování číslo 63 a je to o tom, že zítra se bude jednat déle než do 21.00 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já samozřejmě dám neprodleně hlasovat o vaší námitce, ale my jsme nehlasovali o tom, že se zítra bude jednat déle - tedy i po 21. hodině - ale až do ukončení rozpravy bodů 103 a 104.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67, kdy dávám hlasovat o procedurální námitce pana poslance Vávry.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67 a ptám se kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování číslo 67 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 129 a 25 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP