(15.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 69, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 55 a 109 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

V hlasování pořadové číslo 70, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu ústavně-právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 se z přítomných 182 pro vyslovilo 147, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan zpravodaj Výborný ještě navrhl prodloužení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech, a to o 20 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 71, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 se z přítomných 181 pro vyslovilo 159, jeden byl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

Blahopřeji panu ministrovi k tomuto úspěchu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Josef Ježek: Paní předsedající, vážená sněmovno, nerad obtěžuji svojí přítomností za tímto pultíkem, ale ráno jsem tu žádal o změnu programu, aby bod 21 byl přesunut na dnes 15 hodin. Protože jste obdrželi předlohu našeho usnesení výboru teprve před chvílí, žádám o revokaci tohoto usnesení a přesunutí na zítra v 17 hodin, abychom se nedostali do rozporu s jednacím řádem. (Námitky ze sálu - budou interpelace.)

To vlastně nejde, takže na zítřek v odpoledních hodinách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, omlouvám se, v dopoledních hodinách jsem neřídila schůzi, takže se musím zeptat. Bylo rozhodnuto o zařazení bodu 21 na kdy? Na teď?

 

Poslanec Josef Ježek: Bylo rozhodnuto na 17 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Takže nejprve rozhodneme o návrhu na revokaci tohoto usnesení a potom budeme hlasovat o přeřazení tohoto bodu na zítra odpoledne.

 

V hlasování pořadové číslo 72 rozhodneme o revokaci usnesení, kterým se bod 21 zařazuje na jednání dnes v 17 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 72 a ptám se, kdo souhlasí s revokací tohoto usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 se z přítomných 182 pro vyslovilo 160, jeden byl proti. Konstatuji, že toto usnesení bylo revokováno.

 

Nyní rozhodneme o návrhu, aby bod 21 - zadávání veřejných zakázek byl zařazen na jednání zítra v odpoledních hodinách.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 se z přítomných 182 pro vyslovilo 150, dva byli proti. Tento návrh byl přijat.

 

Doufám, že zítra budeme schopni dostát tomuto svému usnesení, protože jsem právě byla upozorněna, že budeme projednávat zítra dvanáct písemných interpelací.

Dalším bodem je

 

31.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Libora Ambrozka, Michaely Šojdrové a dalších
na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 184/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 184 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 184/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Miroslav Kalousek a současně prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jménem skupiny poslanců předkládám návrh novely zákona o správních poplatcích.

Chtěl bych úvodem říci, že si uvědomujeme kontroverznost tohoto návrhu, ale že ho v danou chvíli vidíme jako jednu z mála, ne-li jedinou možnost, jak zastavit současný vývoj na trhu s ojetými automobily v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče.

Paní poslankyně, páni poslanci, pokládám hlučnost v tomto jednacím sále skutečně za neúnosnou, takže vás opravdu prosím, aby pan poslanec mohl dále hovořit v klidnější atmosféře.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Samozřejmě, že trh s ojetými vozy má v České republice své místo, a lze chápat i to, že dosáhl v poslední době téměř polovinu, daleko víc než 40 %, celkového objemu na trhu. Na tom samo o sobě by nemuselo být nic špatného. Co je však objektivním faktem, je skutečnost, že přes zcela propustnou hranici České republiky dnes a denně proudí vozidla, jejichž původ je velmi pochybný a jejichž deklarovaná celní hodnota je směšná.

Rizika z toho plynoucí jsou velmi značná a kladou před nás problém, který musíme řešit. Jsou to rizika ekologická, rizika bezpečnostní, rizika fiskální a v neposlední řadě je to riziko podnikatelské veřejnosti vůči státu, který není schopen dosáhnout dodržování právních norem, které sám pro danou oblast stanovil.

V ekologické oblasti se jedná o problém, který se diskutuje v Evropské unii, kdy zřetelně legislativa Evropské unie spěje k právním normám, které zaváží výrobce motorových vozidel k ekologické likvidaci vlastních výrobků. Je zřetelné a zřejmé, že tím stoupá a bude stoupat tlak na vývoz ojetých vozů z území vlastního státu a že bude stoupat atraktivnost exportu, tzn. importu do zemí, které nepřijmou příslušná opatření.

Chtěl bych podotknout, že deklarovaná celní hodnota průměrného ojetého auta v posledním období činí 18 000 Kč. Za 18 000 Kč si, kolegyně a kolegové, koupíte nové pneumatiky, nekoupíte si auto. A to ani v zahraničí. Jsou jenom dvě možnosti - za tuto hodnotu můžete koupit absolutní bouračku, která samozřejmě velmi komplikuje bezpečnostní situaci na našich silnicích. A pokud to není absolutně havarované auto, tak se jedná o jednoznačný silný podvod a o deklarovanou celní hodnotu, která je na hony vzdálená hodnotě skutečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP