(16.20 hodin)

(pokračuje Martínek)

Proto je tam kladen důraz na význam vzdělání, ale na druhé straně je umožňováno v této novele, aby v podstatě každý, i ten, který např. nemá vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, ale má třeba jen řemeslné vzdělání, mohl restaurovat. Tento člověk může však restaurovat jedině tehdy, jestliže to prokáže dostatečnou praxí a dostatečnou zručností.

Myslím si, že právě to, že jsou tam zcela jednoznačně kodifikovány podmínky, jak se může člověk dopracovat k tomuto mistrovství, aby mohl restaurovat tak významné věci, je velmi důležité.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Paní poslankyně, páni poslanci, myslíte si, že by bylo možné opravdu ztišit atmosféru v jednacím sále? Omlouvám se, ale připadám si velice trapně, když na to upozorňuji každých pět minut. Vím však, že pro vystupujícího je velmi nepříjemné, když neslyší vlastního slova. Pokračujte, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Aby tedy mohl takovéto práce vykonávat, musí se dopracovat určitého mistrovství. Já si cením a jsem dalek toho, abych zproblematizovával a byrokratizoval určité záležitosti - jsem toho životním odpůrcem. Ale na druhé straně prostě není možné, aby úředníci živnostenských úřadů vydávali tak kvalifikovaná osvědčení jako v tomto případě.

Celá novela, když si ji podrobně a pořádně prostudujete, hovoří právě o tom, aby rozhodovali ti úředníci na ministerstvu, kteří jsou kvalifikovaní - a já musím říci, že jsem se tam při přípravě této novely setkal s řadou velmi kvalifikovaných lidí - bylo to více fandů, kteří se tím zabývají nejen jako zaměstnáním, ale jako životním koníčkem. Proto vznikla novela, která umožňuje udělat pořádek, která zamezuje tomu, aby mohl každý podle svého uvážení rozhodovat, ale jsou stanovena jasná pravidla. A tato jasná pravidla byla konzultována s celou řadou odborníků, tak aby nepoškodila nikoho, protože k restaurování, jak má bezesporu paní kolegyně pravdu, nestačí jenom vzdělání, ale musí k tomu být také určitá zručnost a určitá praxe. Proto je tam také vkládán moment, aby studenti mohli pracovat a připravovat se v rámci studia, a ne jen že dostanou diplom a budou něco rekonstruovat nebo restaurovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martínkovi a prosím paní zpravodajku Dostálovou, aby přednesla návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Byla bych ráda, aby mé zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení nebylo bráno jako útok na památky. Chtěla bych, abyste si všichni byli vědomi toho, že si vážíme našeho kulturního bohatství.

Já však tento návrh zákona v podobě, v jaké nám byl předložen, považuji za určité přílišné posilování vlivu státu v této oblasti tím, že při Ministerstvu kultury bude zřízena komise, která bude opět rozhodovat, a já se domnívám, že i tato komise i podle těch kritérií, která zde byla přesně vyjmenována, nemůže být naprosto objektivní, což považuji za omezení určité tvůrčí svobody. Proto bych chtěla říci, že trvám na svém návrhu na zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, který přednesla paní poslankyně Dostálová.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 75. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75 a ptám se kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo pro 54 a 107 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76 a ptám se kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 165 se pro vyslovilo 159, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Dalším bodem je

 

34.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 217/- prvé čtení

 

Návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 217, stanovisko vlády k němu jako tisk 217/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Cyril Svoboda.

V tuto chvíli prosím pracovníky Kanceláře, aby zajistili přítomnost pana poslance Cyrila Svobody, protože pokud se pan poslanec Svoboda nedostaví v několika málo okamžicích, budu nucena přerušit projednávání tohoto bodu.

Nyní má slovo předseda klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, prosím o čtyři minuty přestávky, tedy do 16.31 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já tuto přestávku vyhlašuji.

 

(Následovala čtyřminutová přestávka.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP