(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Benda má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, nedám návrh na zamítnutí, i když mám tisíc chutí to udělat, ale vzhledem k politizaci toho problému tak neučiním, protože bych byl obviněn, že se snažím něco takového udělat. Myslím, že ten návrh zákona je nešťastně špatně udělán. Pokusím se to ukázat jen na několika případech a pevně doufám, že výbory naleznou vůli návrh zákona nějakým způsobem přepsat, aby se opravdu aspoň pokusil zachytit to, co předkladatelé chtějí.

Po projevech, které jsem teď slyšel, mám pocit, že financování politických stran je problém všude ve světě a že čím více norem se k němu přijímá, tím je to svým způsobem složitější, a že kdyby byla větší ochota dělat forenzní audity a další věci u všech politických stran, bylo by možná lépe. Ale tak, jak je zákon napsán, jsou tam přinejmenším dva nebo tři zásadní problémy, které vidím.

Paragrafy 17 a) a 17 b) neřeší problém skutečného zjištění, skutečné identifikace dárce. Kdo sleduje noviny v posledních dnech, může se podívat na to, že např. strana, kterou zde zastupuji, je obviňována, a tentokrát naprosto vymyšlenými cestami, kde se dovozuje, kdo může být s kým přítel, přestože všechny dary jsou řádně, podle řádného, dnes platného zákona, a tento zákon je neošetřuje nijak jinak. Podle tohoto zákona by to byly přesně stejné poukázky, na kterých by byla přesně stejně uvedena jména a identifikační čísla. Nevím, jestli tím něco řešíme, každopádně tu možnost tzv. skrytých sponzorů nebo nastrčených sponzorů tento zákon v žádném případě neřeší.

Druhá věc, kterou pokládám za veliký problém. Mám pocit, že ve snaze stále upravovat a zpřesňovat financování politických stran směřujeme do situace, kdy v ČR přestává být možné založit a ufinancovat novou politickou stranu. Je to asi logické od stran, které fungují a nemají zájem na tom, aby vznikla konkurence. Přesto varovně zdvihám prst, protože si myslím, že toto je hrozně nebezpečný princip, ke kterému bychom neměli směřovat. Ten princip, že většina peněz jde od státu, ten princip, že tyto peníze jsou jen v závislosti na výsledku voleb a nyní ty principy, které přináší tato novela - zákaz vyšších členských příspěvků, tzn. zákaz bohatého mecenáše, které jsme také zažili v České republice, zřídit si stranu a nějakou dobu ji opravdu ze svého financovat, nebo jeho ohrožování a nebezpečí toho, že bude muset toto platit přes ČNB apod. - to myslím, že jsou principy, které jsou velmi nebezpečné.

Další věc: § 19 navrhuje absolutní zákaz přijímání darů. Připadá mi opravdu vtipné, že je zákaz přijímat dary od nadací nebo nadačních fondů a zákaz přijímat dary od občanského sdružení. Naprosto nerozumím, když už se jde touto cestou, která mi připadá nesprávná - nevidím důvod, proč by politické strany nemohly přijmout dar od občanského sdružení, nadace nebo nadačního fondu -, ale pak se ptám, proč tam např. nejsou odbory. Jestliže se tváříme, že tyto jakoby neziskové prvky nesmějí sponzorovat politické strany, ptám se, proč jsou vytrženy nadace a občanská sdružení, ale proč nejsou ve stejném výčtu odbory.

Další problém, který přináší § 19, je tvrdý a striktní zákaz přijímání darů od obcí a krajů, přičemž darem podle jiného ustanovení, které navrhovatelé předkládají, je jakékoli zvýhodnění příslušné politické strany, i rozdíl např. mezi cenou obvyklou v místě a cenou nějakým způsobem sníženou. To znamená, že kde se obce už před mnoha lety - a mnohdy je to drženo dodneška - rozhodly, že politické strany jsou pro život obce smysluplné a všechny, ne ta která konkrétní, ale všechny mají nějak sníženo tržní nájemné a jsou v nějakých obecních prostorech, tak všude to tímto zákonem striktně zakazujete. To mi připadá jako velmi pochybené, velmi problematické. Samozřejmě navrhovatelé jsou představiteli strany, která tady funguje bez přestávky sto let a která má mnoho vlastního majetku, vlastních budov. Ne všechny strany v ČR jsou na tom takto, dokonce bych řekl, že všechny nové strany, všechny nenárodněfrontové strany takto na tom nejsou. Pak takováto ustanovení, která striktně zvýhodňují strany vlastnící majetek, jsou ustanovení, která opravdu nevím, proč se dávají, a nevím, proč se obcím takové omezení dává.

Říkám - nebudu dávat návrh na zamítnutí, abych nebyl obviněn z toho, že politicky se bojíme lepší kontroly stranického účetnictví. Myslím, že ODS je poslední, kdo by se této kontroly bál. Upozorňuji ovšem na problémy, které zde jsou a které myslím, že by měly být velmi pečlivě ošetřeny, protože např. nebezpečí, že zákonem o financování politických stran zablokujeme politickou scénu a znemožníme vznik nových subjektů, mi připadá jako fatální nebezpečí pro demokracii, kterého bychom se měli zásadně vyvarovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Exner, toho jsem viděla dříve, poté pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, představuji v Poslanecké sněmovně politickou stranu, která zatím nevykazovala žádné dary a také žádné dary nedostávala. Nevím, jestli v budoucnu někdo plánuje nám nějaký dar dát, aby stálo za to o tom mluvit. Na základě toho se domnívám, že si mohu dovolit navrhnout zamítnutí tohoto zákona.

Upozorňuji na to, že zákon bohužel je alibistický v mnoha směrech. V zásadě i v tom směru, jak o tom mluvil např. předřečník, ale kupř. je nutné prostřednictvím nových paragrafů evidovat dar, kterým je peněžní plnění, ale už není potřeba evidovat např. dar, který bude proveden převodem pohledávky, což je naprosto jednoduché udělat, aby ten, kdo chce dát dar a vyhnout se finančním poukázkám, prostě převedl splatnou pohledávku, pohledávku splatnou s jistotou, a zákon bude tímto způsobem obejit.

Je tam i celá řada dalších problémů. Chci poukázat na to, co bohužel neudělal zpravodaj, že vláda také navrhuje vyslovit nesouhlas s tímto zákonem, a myslím, že bychom všichni s nadějí očekávali, že vláda splní svůj slib, který sděluje ve svém stanovisku, a sice že v nejbližší době dá komplexnější úpravu celé problematiky financování politických stran.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, aniž bych vás chtěl okrádat o drahocenný čas a prodlužovat jednání sněmovny, mám za to, že je potřeba, abych tady vystoupil, protože jsem na toto téma prodělal v loňském roce před volbami jedno televizní klání právě s panem poslancem Svobodou, když tento návrh zákona, postavený na naprosto stejných principech, pouze s lehkými změnami, které tam dnes nejsou, byl předkládán poprvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP