(17.10 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Pokud jde o pana kolegu Exnera, opět nevidím, proč by toto měl být důvod k zamítnutí, totiž to postoupení pohledávky, protože postoupení pohledávky je viditelné a je jasné, kdo to dělá. Znovu opakuji - mně nejde o to, zabránit tomu, aby se politické strany podporovaly. Mně jde o to, aby ten úkon byl transparentní. A postoupení pohledávky, je-li to právní úkon, samozřejmě je to úkon, kde se ví, kdo, komu a kdy plní.

Znovu opakuji - nejde o to, někoho omezovat, jde jen o to, udělat tento proces transparentní. Proto znovu apeluji na Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala proti návrhu na zamítnutí a propustila tento návrh do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní prosím pana poslance Václavka, aby nám přednesl návrhy, o kterých budeme hlasovat, případně se vyjádřil na závěr.

 

Poslanec Jiří Václavek: Paní předsedající, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí od pana poslance Exnera, o kterém je třeba dát hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 77. V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 77 tedy rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 pro vyslovilo 43 a 102 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 165 a dva byli proti.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Nyní má slovo předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že dnes v 19.00 hodin končí lhůta pro podání kandidátů na volbu členů Rady Fondu dětí a mládeže, dovolím si požádat sněmovnu o dvacetiminutovou přestávku pro volební klub ODS.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Této žádosti vyhovuji. Budeme pokračovat v 17.35 hodin.

 

(Schůze přerušena v 17.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP