(9.10 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Ukazuje se tedy, že zlepšené investiční klima se začíná projevovat razantním přísunem přímých zahraničních investic, které v minulém roce dosáhly cca 2,5 miliardy dolarů. Česká republika zde měla obrovský skluz proti Polsku či Maďarsku. Vím, o čem hovořím, protože jsem ze severní Moravy, kde rychle roste nezaměstnanost a investoři končí na základě vstřícných kroků v Polsku. V oblasti Katovic a Opole vyrostly desítky nových výrobních kapacit, do nichž se během dvou let investovalo 750 milionů ECU a kde vzniklo více než 7 tisíc nových pracovních příležitostí. Investuje se tam masivně i nadále.

Také ovšem vím, že Evropská unie se na systém investičních pobídek v Polsku dívá kriticky a vyvíjí tlak na jejich změnu.

Protože jsem velice dobře informován o přípravě nového zákona o investičních pobídkách, také vím, že tento návrh je Evropskou komisí přijímán pozitivně, že jdeme správným směrem. Zákon určitě dozná v Poslanecké sněmovně nějakých změn. Já sám se budu snažit prosazovat parametry zvýhodňující regiony postižené nejvyšší nezaměstnaností, které budou jasně směřovat investory do těchto regionů.

Dále vím, že je připraven k nastartování program podpory českých subdodavatelů a byl zahájen program průmyslových zón. Jen mě mrzí, že při schvalování státního rozpočtu na r. 1999 neprošel můj požadavek na zvýšení částky na průmyslové zóny ze 158 milionů na 300 milionů Kč. Přitom analýzy dokazují, že to jsou kvalitně umístněné dotace, které vytvoří nové pracovní místo za cca 100 až 200 tisíc Kč.

Na závěr ještě několik posledních slov. Věřím, že vláda dotáhne do úspěšného konce i pět nových projektů, které jsou připraveny, a že tato naše diskuse povede k rozptýlení otazníků, které zde za uplynulé období vznikly. Jistě to přivítá jak podnikatelská sféra, tak následně i naši občané, kteří najdou své pracovní uplatnění.

Vážený pane premiére, těším se tedy na vaši odpověď a případně vaše školení mužstva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Dále se do rozpravy hlásí předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče Kořistko, nehodlám zde provádět jakékoli školení mužstva a naopak si vážím a oceňuji vaši odvahu, s níž jste, ač opoziční poslanec, pochválil vládu, a upřímně vám za to děkuji. Protože si myslím, že máme společný zájem jak na podpoře zahraničních investorů obecně, tak na rozvoji severní Moravy, kde je v obou případech náš volební obvod, tak zvláště.

Nicméně na vaše otázky bych rád odpověděl velice stručně. Odpověď na první otázku zní "ne". Odpověď na druhou otázku zní rovněž "ne". Jinými slovy nehrozí žádný únik jakéhokoli zahraničního solidního investora z České republiky, a pokud jste ve svém vystoupení uváděl, že mi vyděšení zahraniční investoři volají, mohu konstatovat, že jsem žádný takový telefonát ani jakýkoli jiný vzkaz nedostal. Tolik na upřesnění.

A nyní mi dovolte, abych přednesl velmi stručně svůj úhel pohledu na problematiku, jíž se zabývá vaše interpelace. Prosím, abyste pochopil, že každý ministr financí jakékoli vlády s lítostí sleduje, jestliže mu unikají potenciální daňové příjmy tím, že je poskytnuta investiční pobídka, případně potenciální celní příjmy tím, že je odpuštěno clo na dovoz moderních technologií. Nedovedu si představit ministra financí, který by toto nečinil. Opakuji - jakékoli vlády.

Na druhé straně argumentace dá se říci zbytku vlády je založena na tom, že jestliže nevytvoříme alespoň takové investiční stimuly, jaké jsou např. v Polsku nebo v Maďarsku, a pevně věřím, že i pan kolega Vlach se mnou bude souhlasit, tito investoři odejdou do toho Polska nebo Maďarska, a pak nebude mít ministr financí nejenom daňové příjmy od právnických osob, tedy od investorů, ale nebude mít daňové příjmy ani od fyzických osob, tedy od zaměstnanců.

Právě proto došlo k onomu zmíněnému usnesení vlády, které jste sám citoval, z 31. května, kde šlo o nalezení jakéhosi racionálního kompromisu mezi stanovisky Ministerstva průmyslu a obchodu na jedné straně a Ministerstva financí na straně druhé. Je nesporné, že došlo již před delší dobou ke snížení limitu investičních pobídek z 25 na 10 milionů dolarů a o tom nikdy nebyla diskuse. Probíraly se tam otázky konkrétního nastavení parametrů z hlediska současných a již použitých technologií, z hlediska míry úvěrového krytí, ale soudě podle charakteru vaší odpovědi, jste o tom informován stejně dobře jako já, a proto nebudu popisem těchto parametrů dále zdržovat. To Memorandum of understanding, což je právní dokument, který je do budoucnosti předkládán i do vlády, se dnes vyvíjí tak, že z těch již projednaných 12 pobídek je podepsáno 7 memorand, je připraveno 5 dalších projektů a nehrozí naprosto žádné nebezpečení úniku solidních, opakuji solidních, investorů z České republiky.

Dovolte mi, abych se v závěru své odpovědi zastal ministra financí nebo obecně Ministerstva financí ještě v jedné věci. Je pochopitelné, že při jakékoli negociaci se obě strany snaží dosáhnout pro sebe maximálně výhodných podmínek. To jsme např. zažili i při privatizaci Čs. obchodní banky a při řadě dalších konkrétních jednání. Jestliže tedy některý z investorů - a zde bych chtěl dodat, že se nejedná výlučně o zahraniční investory, protože investiční pobídky, jak jistě víte, jsou určeny i pro investory domácí, pokud splňují příslušné podmínky - se snaží vyjednávat tak, že by nakonec jeho nabídka byla pro stát nevýhodná, a i tuto situaci musíte teoreticky připustit, pak ovšem nemá ani podle těchto zpřesněných a podle mého názoru velice výhodných podmínek šanci.

Závěrem věřím, že navštívíte, pane poslanče, nově otevíraný podnik Autokola, pokud již otevřen nebyl, protože měl být otevřen již v těchto dnech, neboť ten je právě jedním z těch podniků, který již dnes v našem společném volebním kraji zahájil výrobu a vytvořil tak asi 200 nových pracovních míst právě v tomto severomoravském volebním kraji a právě na základě vládou udělené investiční pobídky.

Chtěl bych vás ujistit, že zákon o investičních pobídkách právě na základě těchto pilotních projektů je v zásadě připraven, a věřím, že ho tato ctihodná sněmovna přijme s otevřenou náručí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády ČR panu Zemanovi. Táži se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Ano, opět pan poslanec Kořistka. Prosím, pane poslanče. Zároveň vás vyzývám, abyste v rozpravě přednesl návrh na usnesení, pokud jej chcete předložit. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP