(10.00 hodin)

(pokračuje Grulich)

Za tyto prostory, paní poslankyně, dneska platíme těžké nájemné, a i když jsme všechno zkrátili včetně vybavení těchto místností, tak aby nemuseli pracovníci v budově stěhovat židle, stoly, almary apod., tak samozřejmě určité zdržení to je, ale provedli jsme taková opatření, aby tato zdržení byla naprosto minimální a práci pracovníků neohrozila.

Vykládat tuto záležitost tak, že jsem zařídil stěhování, abych znemožnil činnost ÚDV, to už jsem ohodnotil, co to je. To může říct jenom ten, kdo nemá zájem se skutečnou situací naprosto seznámit - v tomto případě, paní poslankyně, jste to vy.

Dámy a pánové, mohl bych pokračovat, je to zbytečné. Řekl jsem, jak vypadá situace na ÚDV. Musím říci, že výbor Senátu, kde se podrobně dvě hodiny tato situace rozebírala, vyslovil spokojenost s mým vysvětlením. Jestliže není spokojena paní poslankyně Páralová, je to její osobní záležitost, nedá se prostě nic dělat. Rozhodl jsem, že ÚDV bude pracovat dál v těch směrech, o kterých jsem tady pohovořil. Jsem přesvědčen, že tento úřad, tak jak je nyní veden a organizován, udělá ve směru své předpokládané činnosti ještě hodně užitečné práce a že dohady, že někdo ho chce blokovat, záhy přestanou, protože jeho výsledky jsou jasně vidět a jsou to výsledky prokazatelně lepší, než byly za jeho bývalého vedení.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra České republiky Václavu Grulichovi. Do rozpravy vidím dále přihlášeného místopředsedu sněmovny Ivana Langra, poté se hlásí pan poslanec Marek Benda.

Prosím, pane poslanče a místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že by byl velký prostor a mnoho možností, jakým způsobem reagovat na slova pana ministra vnitra. Vyberu si z toho pouze jednu část, nicméně dovolím si na úvod vystoupení říci jeden hodnotící soud.

Myslím, že pan ministr vnitra prokázal, že není náhodou, že je dnešního dne nejčastěji interpelovaným ministrem, že není náhodou, že stojí za tímto řečnickým pultem nejvíce ze členů vlády. Podle mého názoru prokázal svým vystoupením, že nejenom profesně, ale i lidsky je osobou, která není způsobilá vykonávat své místo (potlesk z pravé části sněmovny) člena vlády a ministra vlády České republiky.

Nicméně řekl jsem, že by bylo mnoho možností, jak reagovat na slova pana ministra, ale dovolte mi, vážený pane předsedající, abych se vaším prostřednictvím zeptal pana ministra, kterou že politickou stranu měl na mysli, když o ní hovořil na úvod svého vystoupení. Zda měl na mysli politickou stranu, jejíž věřitel spáchal sebevraždu skokem z jednoho nejmenovaného mostu v Praze. Zda měl na mysli politickou stranu, jejíž věřitel skončil s prostřelenou hlavou v jedné nemocnici pražské. Zda měl na mysli politickou stranu, která vytáhla do boje před posledními volbami s cílem bojovat proti tunelářům, přičemž jeden z jejích sponzorů je právě policií vyšetřován pro důvodné podezření z onoho tunelování. Zda měl na mysli politickou stranu, jejíž předseda jel do jednoho nejmenovaného milého malého německého města zvaného Bamberk s jediným cílem - obstarat si kompromitující materiály na své politické konkurenty, ač sám byl poté přistižen při tom, že onen sběr kompromitujících materiálů byl obestřen pochybnostmi balancujícími na okraji trestního zákona.

Byl bych velmi rád, pane předsedající, kdybyste umožnil panu ministru vnitra, aby mi zodpověděl v odpovědi na tyto otázky. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi sněmovny za věcné vystoupení k tématu interpelace a táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy.

Hlásí se pan ministr vnitra, byť samozřejmě není povinen odpovídat na tyto otázky. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom upozornit, že pan poslanec Langer opět projevil neznalost zákona o jednacím řádu, což tady už prokázal víckrát. Předsedající mi nemusí umožňovat odpovědět na otázky. Pan poslanec by měl vědět, že ministr může vystoupit kdykoliv a k čemukoliv, takže nepotřebuji. Ale jinak, protože se nejedná o předmět interpelace a protože bych já mohl teď nejenom hovořit o úvěrech a o tom, proč je někdo v podezření, o podsouvání nějakých událostí, které je skutečně nemravné, ale mohl bych hovořit o skutečnostech, dotacích, darech, různých ostrovech, zemřelých, neznámých Maďarech atd., aby pan Langer v tom mohl najít, o kterou stranu se jedná, ale není to předmětem interpelace. Předpokládám, že až se lépe seznámí s jednacím řádem, že i jeho vystupování bude víc k věci.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dovolte mi upozornit, že projednáváme interpelaci, která má svůj věcný obsah.

Do rozpravy se hlásí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, už jsem v této sněmovně zažil ledacos. To, co předvedl ministr vnitra ve své odpovědi, je podle mne daleko za hranicí toho, co jsme zde byli zvyklí zažívat. Jeho neskutečné útoky na interpelujícího poslance, výroky jako "bývalého rádoby mluvčího ÚDV", člověka, který normálně byl mluvčí - nedivím se, že tleská komunistická opozice. Jsem překvapen, že s takovou radostí tleskají poslanci za sociální demokracii, protože to, co se odehrává pod panem ministrem vnitra na ÚDV a na celé problematice vyrovnávání se s minulostí, je něco neskutečného, a jsem překvapen, že poslancům sociální demokracie to vůbec nevadí a mají z toho snad dokonce radost, že jejich ministr zde takto vystupuje.

Musím konstatovat, opravdu se těžko reaguje na tak nevěcný projev, jaký tady pan ministr měl, ale musím konstatovat, že prostě ministr vnitra systematicky likviduje činnost Úřadu dokumentace a vyšetřování. Jeho hlavní starostí je, aby snad náhodou materiály bývalé Státní bezpečnosti se nedostaly do rukou lidem, kteří by je chtěli prověřit, chtěli vyšetřit, kteří by chtěli stíhat zločiny komunismu, aby tyto materiály byly odtajněny apod. To si myslím, že je základním tématem dvou podzimních kontrol, kde pan ministr opakovaně tady na plénu, na výboru pro obranu a bezpečnost vykládal o porušování zákonů, sliboval trestní stíhání. Nic takového se samozřejmě nestalo. Všechny materiály, které měl ÚDV k dispozici, byly v pořádku. A co se pak odehrává, je jenom snaha stíhání zločinů komunismu znemožnit.

Dohoda, o které tady mluvila paní poslankyně Páralová, mezi ředitelem ÚDV a Úřadem pro zahraniční styky a informace, je nezákonnou dohodou a žádám branně bezpečnostní výbor, aby se touto dohodou zabýval. To je dohoda o tom, že nějací úředníci Úřadu pro zahraniční styky a informace mají právo zabránit trestnímu stíhání komunistických zločinů.

Stěhování, o kterém pan ministr mluví, je věc, kterou vymyslelo jeho ministerstvo, nikoliv že bylo vymyšleno předtím, a je to další z akcí, které mají v posledním roce promlčení trestných činů, větší části trestných činů - zločinů komunismu, má na dalších několik měsíců paralyzovat činnost Úřadu dokumentace a vyšetřování. Zjevné lži, které jsou nám předkládány v odpovědi na interpelaci jako námitka čtyř pracovišť, když fakticky se jedná o to, že jedno z těch pracovišť je v Brně, kde samozřejmě zůstane a nebude sjednocováno, jedno z pracovišť je v Kobylisích, kde má velmi dobrý smysl, protože sedí ve stejné budově, ve které jsou archivy Ministerstva vnitra, kde je tedy možné bez problémů procházet archivy Ministerstva vnitra - ne, je snaha je přesunout. Je snaha v posledním roce, kdy je možné zločiny komunismu stíhat, několik měsíců bránit v činnosti úřadu napřed opakovanými kontrolami, pak opakovaným stěhováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP