(10.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Byl bych velmi rád, kdybychom si uvědomili, že takovýto způsob vyjadřování, pokud ho připustíme, dekaduje úroveň této Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní jsem se s faktickou poznámkou přihlásil já a požádám předsedu sněmovny, jestli by převzal řízení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Uděluji slovo panu místopředsedovi Grossovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane místopředsedo sněmovny, prostřednictvím předsedy sněmovny bych vám chtěl říci toto: jestliže jste z tohoto místa, před těmito dvěma mikrofony řekl, že snad již nikdo v tomto státě si nemůže myslet, že ministr vnitra svou funkci vykonává dobře, tak vám oznamuji, že mám vážné pochybnosti o tom, jestli s vaším myšlením je všechno v pořádku. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nepřál bych si, aby došlo k výměnám tohoto typu, a proto bych skoro požádal druhého pana místopředsedu o restriktivní chování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budu respektovat vaše slova a vaše přání, pane předsedo. Bohužel, nemohu než konstatovat, že pokud jsem hovořil o úrovni této sněmovny a ke kvalitě vyjadřování reprezentantů, musím v tuto chvíli rozšířit sféru osob z ministra vnitra i na jednoho místopředsedu Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Opakuji, že bych si přál, abychom se vystříhali debat tohoto typu a vrátili se k věcné podstatě projednávané tematiky. Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Václav Hanuš: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a kolegové, jelikož v odpovědi pana ministra zazněly pouze invektivy vůči paní poslankyni, která interpelovala, a nedověděli jsme se odpovědi na položené otázky, tak jako spolupodepsaný pod interpelací si dovoluji navrhnout usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Grulicha na interpelaci č. 286 poslankyně Aleny Páralové a dalších."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hanušovi, dále se hlásí pan poslanec Petr Šulák, dále pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně a kolegové poslanci, vážení páni ministři. Mně se nelíbí, jak je zde zneužívána interpelace poslance k útokům na vládní stranu, na sociální demokracii, a nelíbí se mi také, že je tohoto institutu zneužíváno k osobním útokům na ministra. Paní poslankyně Páralová zde překročila určitou míru vkusu a slušnosti. Totéž platí pro pana poslance Bendu a místopředsedu Langra.

Domnívám se, že máme před sebou 120 bodů programu této schůze a dosud jsme toho moc neudělali. Proto bychom se měli vrátit k řádné práci a neměli bychom zde dělat politické divadlo. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šulákovi, dále hovoří pan poslanec Benda, potom pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, k poslednímu projevu, který zde zazněl, že bychom se měli vrátit k vážné práci, mám dojem, že vyšetřování a potrestání zločinů komunismu je vážná práce, vážnější než různé věci, které jsou zde projednávány.

Druhá věc, kterou bych chtěl říci: já neútočím v tomto směru a říkal jsem to v úvodu svého projevu, že neútočím na sociální demokracii. Myslím si, že sociální demokracie většinou svého fungování byla protikomunistickou stranou, která byla proti totalitnímu režimu. Já útočím na komunistické prvky v sociální demokracii, v její vládě a na ministra vnitra, který se chová způsobem, kde se snaží chránit komunistické zločince.

Druhá věc, kterou chci říci, souvisí s poznámkou pana kolegy Palase a asi by bylo nefér ji zde neříci. Aféra Zilk nevznikla na ÚDV, aféra Zilk byla zveřejněna ze zahraničí, na to nezapomínejme. A jestliže se mluví v této souvislosti o mém otci, tak otec nic nezveřejnil, otec jako ústavní funkcionář této země, jako senátor této země, informoval svého prezidenta. Nevím, co by měl udělat člověk, který se obával, že by mohlo dojít ke skandálu, než informovat svého prezidenta o problémech, které existují. To, že se z toho stala novinářská kauza, je vinou zveřejnění, které ale bylo z jiných zdrojů než od otce.

To jsou věci, které by měly zaznít panu kolegovi Škromachovi, který nám vyčítá osm let nečinnosti. Jen prosím nezapomínejme - byli to i poslanci sociální demokracie, kteří podepsali ten návrh zákona, že nebylo možné komunistické zločiny stíhat do roku 1993, protože byly promlčeny. Až po schválení zákona o protiprávnosti komunistického režimu bylo možné tato stíhání zahájit, a tím pádem je samozřejmě všechno zpožděno. Když se podíváte na způsob mnohých státních zástupců - bylo to zde citováno na případu Vlačihy, který je naprosto neskutečný v tom, že je odebrán případ pro údajnou podjatost vyšetřovatelů ÚDV, kteří jsou podjati proto, že v Jáchymově seděli a nemohou z údajné podjatosti stíhat zločince, který se podílel na trestných činech spáchaných v Jáchymově. Ale nejenže je to odebráno tomuto jednomu konkrétnímu vyšetřovateli, ale je to odebráno ÚDV. Při tom, že vidíme, jaké problémy státní zastupitelství dělá, nedivme se, že toto stihání šlo pomalu, přestože se mnoha výsledků podařilo dosáhnout a mnohé věci se podařilo alespoň pojmenovat. Je škoda, že za vlády sociální demokracie, která právě od komunistického režimu dostala také co proto, je toto jednoznačně zastavováno.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Bendovi, dále bude hovořit pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Vzhledem k tomu, že pan ministr neodpověděl na můj dotaz, navrhuji rozšířit návrh usnesení o doprovodné znění v této textaci: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá ministra vnitra, aby neprodleně naplnil zákon 148/1998 Sb. a vydal rozkaz k odstranění všech skutečností, u nichž pominul důvod utajení.

Pro informaci připomínám, že to není dluh minulých vlád, ale tento zákon nabyl účinnosti 1. listopadu minulého roku, a dosud se v té věci nic nestalo.

Pokud tak ministr neučiní, budu na příští schůzi sněmovny navrhovat zřízení vyšetřovací komise, která prověří, zda zákon, kterým sněmovna něco vládě přikázala, byl opravdu naplněn. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já tento váš návrh beru jako politickou proklamaci, víte stejně jako já, že tento návrh je nehlasovatelný. Dále se hlásí ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte abych neodpovídal na některé invektivy, které nejsou příliš duchaplné a nesvědčí o úrovni autorů, ale abych se vyjádřil k věci.

Za prvé, pan poslanec Benda prohlásil, že na ÚDV bylo všechno v pořádku. Měl by mít dobré informace, má tam zaměstnaného bratra, takže předpokládám, že má informace z prvé ruky, ale nemám s sebou protokoly z kontrol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP