(10.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Snažím se "gongovat", prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby přišli do sněmovny. Vidím žádost o odhlášení, tudíž tak činím. Žádám všechny o novou registraci.

hlasování pořadové číslo 93 rozhodneme o návrhu na usnesení, které zní takto:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 286."

 

Zahajuji toto hlasování a ptám se: Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl - (potlesk v části sálu, kde sedí opoziční poslanci) - schválen, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 86, proti 75.

Novou odpovědí se budeme tudíž zabývat na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Kolegyně a kolegové, je zde návrh, který byl přednesen, resp. přejat panem poslancem Nájemníkem, tak jak jej uvedl pan poslanec Payne. Já se nemohu zbavit dojmu, dokonce svého přesvědčení, že tento návrh je nehlasovatelný, neboť podle § 112 odst. 5 zákona o jednacím řádu je jasně a taxativně vymezeno, jaké návrhy na usnesení mohou v rozpravě padat k písemným interpelacím. § 112 je speciální ustanovení k jednání Poslanecké sněmovny. Rozprava, která je v tomto paragrafu upravena, k písemným interpelacím, je speciálním ustanovením k pravidlům, která jsou stanovena pro rozpravu v jiných bodech a já se obávám, že skutečně je ten návrh nehlasovatelný.

Pan místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych byl velmi rád, kdybychom odlišili dvě věci. Jednak je věcný důvod, proč je předkládán takovýto návrh na usnesení, jednak je problém, o kterém hovoří řídící schůze pan místopředseda Gross. Byl bych velmi rád, abychom oddělili tyto dvě věci od sebe, abychom je nenechali spojit a abychom v tuto chvíli na jedné straně neopomenuli věcné argumenty, které zazněly v rozpravě a které vedly k předložení tohoto návrhu na doprovodné usnesení, oddělit od faktu, že v tuto chvíli zřejmě tím, kdybychom hlasovali o přijetí či nepřijetí doprovodného usnesení, bychom vytvořili precedens do budoucna vůči jakémukoli projednávání písemných interpelací.

V tuto chvíli myslím, že jsem zmocněn od kolegů, kteří interpelovali ministra vnitra, k tomu, abych oznámil stažení tohoto návrhu. Nicméně z tohoto místa v tuto chvíli avizuji, že máme v projednávání Poslanecké sněmovny zákon o ochraně utajovaných skutečností a že poslanecký klub ODS v rámci projednávání tohoto zákona takovýto návrh na doprovodné usnesení předloží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Langrovi. Dokonce bych si vám dovolil dát ještě jedno doporučení v tomto směru. Myslím si, že místo, kde by takovýto návrh mohl padnout, je také zpráva vlády o její činnosti.

Tím jsme se vypořádali s touto interpelací. Nyní registruji přihlášku pana poslance Sobotky, místopředsedy klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádal o 20 minut na schůzi našeho poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Schůze bude přerušena. Budeme pokračovat v 11.10 hodin.

 

(Schůze přerušena v 10.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP