(15.10 hodin)

(pokračuje Koháček)

A to by znamenalo, že by k těmto obtížným prověrkám, na kterých ingerují zpravodajské služby, nemuselo dojít a nemuselo by dojít ke kolapsu, ke kterému v těchto dnech dochází. Protože řada směrnic třeba tajných služeb je označována razítkem "Přísně tajné", když to teď trochu přeženu, vlastně musí být na tento nejtěžší stupeň prověřena i uklízečka.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Chtěl bych vás všechny upozornit na jeden fakt - že mám v prezidiálce napsáno, že tento bod má charakter zkráceného jednání. Dosavadní jeho projednávání mě přesvědčuje o pravém opaku, ale nemám jiné možnosti, než udělovat slovo těm kolegům, kteří se přihlásili - v pořadí pan kolega Exner, Payne, Kalousek a Výborný.

Omlouvám se, pane kolego Exnere, s faktickou poznámkou se ještě přihlásil pan ministr vnitra Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, bude to krátká faktická.

Chtěl bych dát za pravdu panu poslanci Koháčkovi. Má pravdu. Chtěl bych mu sdělit, že k tomuto procesu došlo a nadále dochází, přestože jsme řadu pracovníků na ministerstvech snížili ve stupni utajení a v těch záležitostech, ale pořád se jedná na všech úřadech o několik desítek tisíc lidí, což prostě fyzicky nelze zvládnout. Ale má pravdu, v celé řadě věcí jsme nadbytečně tajní a děláme proto všechny kroky, abychom tuto nadbytečnost vůči západní Evropě omezili.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poslanec Exner má nyní slovo, připraví se pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Václav Exner: Pan ministerský předseda poměrně důrazně prohlásil, že zákon o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů je špatný zákon. Pan poslanec Jičínský připomenul situaci, kdy byl tento zákon přijímán, kdy poslanci byli pod tlakem. Někteří upozorňovali na to, že to je špatný zákon. Dodám k tomu, že někteří, kteří upozorňovali, že je to špatný zákon, potom pro něj hlasovali. A tento zákon se setkal s rozsáhlou podporou tehdejšího klubu poslanců sociální demokracie a chtěl bych požádat pana předsedu vlády, aby si připomněl i své vlastní hlasování o tomto zákoně.

Vážení přátelé, sklízíte plody toho, že pod tlakem přijímáme takovéto problémové zákony. Na základě toho podporuji návrh poslance Cyrila Svobody na to, abychom prohlásili, že nejsou splněny podmínky pro projednávání v legislativní nouzi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má Jiří Payne, připraví se kolega Kalousek.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, vážená vládo, mám za to, že dnes skutečně jsme ve stavu legislativní nouze, protože pokud neprovedeme novelizaci tohoto zákona, vznikne skutečně tomuto státu jistá škoda, to je zřetelné.

Důvodem ale, proč jsme se ocitli ve stavu legislativní nouze, není to, že by byl špatný zákon, jak tvrdí pan premiér, ale že špatně pracuje vláda, která ten zákon nenaplnila. Věděla to dostatečně dávno předem. Byla v září loňského roku upozorňována v interpelacích, že se možná nestihnou příslušné lhůty, nevyvine-li okamžitě nějakou aktivitu. Ta aktivita přišla až o dva měsíce později. Následně byla vláda vyzývána, aby odtajnila všechny možné materiály, které odtajnit lze. To provedeno nebylo, pokud vím. Žádné nařízení vlády, které by uložilo ministrům odtajnit materiály, nebylo vydáno do dnešního dne, jak to ukládá zákon. A tím jsme se dostali do stavu legislativní nouze.

Proto navrhuji, abychom podpořili návrh poslance Grosse, ale abychom k němu přidali druhou část, která by zněla:

"Příčinou vzniku stavu legislativní nouze je nedbalost vlády České republiky." (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má kolega Kalousek, připraví se pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pokusím se být stručnější.

Kolegyně a kolegové, vřele souhlasím s panem předsedou vlády v tom, že tento problém nemá být politizován, a proto prosím, oddělme od sebe tu část procesní a část věcnou. Myslím, že drtivá většina z nás tady ve sněmovně nepochybuje o tom, že tento zákon musí být novelizován, a je připravena jeho novelizaci podpořit.

Ale pro rozhodnutí o stavu legislativní nouze musí být naplněna zákonná kritéria. Kdokoli z nás dělá nějaké rozhodnutí na základě nějakých kritérií, musí vědět, zda ta kritéria jsou nebo nejsou naplněna. V zákoně jsou ta kritéria pojmenována přesně. Stav legislativní nouze může být vyhlášen pouze tehdy, jsou-li zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Pokud tomu tak je, řekněme, že stav takový je, a já se pak i kloním k tomu, abychom řekli proč, abychom nevytvořili precedens k tomu, že stav legislativní nouze budeme vyhlašovat vždy, když sem vláda předloží něco opožděně, anebo tomu tak není a stav legislativní nouze není.

Návrh Cyrila Svobody nespočívá v ničem jiném, než abychom rozhodli o tom, zda jsou nebo nejsou naplněny podmínky pro stav legislativní nouze. Myslím, že po procesní stránce je to zcela korektní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přál bych si, aby sněmovna konečně rozhodla, zda ten stav je či není.

Pan kolega Výborný a přihlášen je pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, procesní otázku rozhodne sněmovna hlasováním. Troufám si odhadnout, že tuším, jakým způsobem, že pravděpodobně bude přijat návrh poslance Grosse. Já pro něj hlasovat nebudu. Je mi líto této debaty z jednoho důvodu - protože pan premiér se snažil přesvědčit publikum a přesvědčit sněmovnu o tom, že to byl snad poslanec Cyril Svoboda, který věc neúměrně zpolitizoval.

Inu, vraťme se na začátek této debaty. První invektivu přednesl pan poslanec Dostál, ten vnesl do naší debaty něco, co do ní nemělo být vneseno. Bavme se věcně. Já kupříkladu mohu už teď oznámit za sebe, ale i za kolegy z klubu KDU, že návrh zákona podpoříme, protože ho považujeme za správný. Jiná věc je, zda vláda postupuje správně, když na konci června žádá, abychom tento návrh projednali ve zkráceném jednání v legislativní nouzi, a předstírá, že se to snad dověděla v polovině června nebo na začátku června. Není to pravda. Problémy, které vyvolala zčásti svou nedbalostí - a to souhlasím s kolegou Paynem - i vláda, jsou vládě známy několik měsíců. A to tvrdím s plnou odpovědnosti. Tento návrh zákona tu mohl být v březnu, mohl tu být možná už v únoru, a nemuseli jsme se hádat o proceduře.

Navrhuji tedy, abychom hlasovali o návrzích usnesení. Myslím, že návrh usnesení poslance Payna musí být ještě doplněn o větu, že podmínky pro zkrácené projednání zákona jsou dány z nějakých důvodů na straně vlády.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo uděluji panu poslanci Cyrilu Svobodovi, prozatím poslednímu přihlášenému.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, opět nechci vyvolávat vášně, ani jsem nechtěl. Jen jsem právník a chci trvat na korektní čistotě postupu Poslanecké sněmovny. My tímto dáváme precedens a vytváříme do budoucna typové případy, které označujeme, že jsou stavem legislativní nouze. O nic víc a o nic méně nejde.

Vystupuji jen proto, že sám také ten návrh podpořím, protože si myslím, že je potřeba, aby byl podpořen, nicméně jsem hluboce přesvědčen o tom, že jsme pod tlakem a pod tlakem je nám sděleno, že je stav legislativní nouze. A já o tom nejsem vůbec přesvědčen, protože ohrožena bezpečnost tohoto státu podle mne není. To jenom na vysvětlenou, jinak já pro tento zákon budu hlasovat také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádnou přihlášku, takže můžeme konečně přistoupit k onomu rozhodnutí, zda jsou dané podmínky pro zkrácené projednávání tohoto zákona.

Slovo uděluji nyní zpravodaji kolegovi Klasovi, aby nám předkládal jednotlivé návrhy, tak jak zazněly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP