(15.20 hodin)

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane místopředsedo. Navrhuji následující postup při hlasování. Jako první bod bychom měli hlasovat o návrhu kolegy Grosse, který vyplývá z odst. 5 § 99 jednacího řádu. Dovolím si ocitovat tento návrh: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je návrh i návrh na proceduru. Nevidím námitku proti tomu,a bychom rozhodli hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 101. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 101 z přítomných 182 pro 117, proti 48.

 

Ptal jsem se předtím, než jsem nechal hlasovat, zda je námitka. Díval jsem se směrem k panu kolegovi Svobodovi, který komunikoval s jiným kolegou a nehlásil se. Buďme vůči sobě korektní. Prosím, pane poslanče, pokračujme.

 

Poslanec Jan Klas: Myslím, že logické bude nadále hlasovat o návrhu pana poslance Payna, který navrhuje, aby návrh poslance Grosse byl doplněn tímto zněním: "Příčinou vzniku stavu legislativní nouze je nedbalost vlády České republiky."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane místopředsedo, nechci apelovat na to, že předkladatel měl být rovněž vyzván k závěrečnému slovu, ale ještě předtím, než bude sněmovna o tomto usnesení hlasovat, prosím, aby si uvědomila, že vždy existuje pokušení opozičních stran kritizovat za možné i nemožné vládu, ale že toto pokušení by mělo být založeno na reálných faktech, a nikoli pouze na pocitech.

Dovolte mi proto, abych sněmovně pouze sdělil, že ve věci, ve které rozhodujeme, vůbec nejde o bezpečnostní prověrky ve vztahu k NATO, že se jedná o bezpečnostní prověrky z hlediska vnitřní situace České republiky a že se jedná zhruba o 120 000 prověřených osob. Prosím, aby si při existující kapacitě NBÚ, BIS, případně Vojenského zpravodajství sněmovna uvědomila, co to znamená prověřit 120 000 osob, i kdyby vláda stála na hlavě. Prosím, aby si uvědomila, že vláda již svým usnesením schválila výraznou redukci seznamu utajovaných skutečností, tedy provedla to, co měla provést, a prosím, aby sněmovna vzala na vědomí, že vláda ve svém legislativním plánu připravuje rozsáhlou novelu zákona 148. Do té doby nám skutečně stačí jen ona změna půl věty, jen ono prodloužení termínu. Nic více také od sněmovny nežádáme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní myslím můžeme rozhodnout o návrhu, který padl, hlasováním. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Klas: Vyjádření pana premiéra sněmovna zná, moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych upozornit oba vystupující, že nejde o závěrečná slova, nejde o stanoviska.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 102. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 102 z přítomných 184 pro návrh 79, proti 69. Nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, myslím, že bychom měli rozhodnout o návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, zda vést v tomto bodě podrobnou rozpravu. Jsme srozuměni s tím, o čem budeme rozhodovat? Námitku nevidím, připomínku také ne.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 103. Ptám se, kdo je pro návrh výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 103 z přítomných 185 pro 152, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Prosím zpravodaje, aby ji se mnou sledoval. Do podrobné rozpravy mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Jiřího Payna, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedající. Navazujíc na dnešní dopolední rozpravu v rámci interpelací, navrhuji totéž usnesení, které již bylo navrženo dopoledne: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra vnitra, aby neprodleně naplnil zákon 148/98 Sb. a vydal rozkaz k odtajnění všech skutečností, u nichž pominul důvod k utajení."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, prosím vás, abyste sdělil kolegovi Paynovi, že užívá-li přechodníku, měl by ho užívat správně. Vzhledem k tomu, že je muž, správný přechodník je "navazuje", nikoli "navazujíc". (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegové a kolegyně, mám pocit, že dnešního dne je zřejmě zvýšená erupční aktivita slunce, protože jinak si nemohu vysvětlit projednávání tohoto bodu a atmosféru ve sněmovně. Tlumočím nicméně stanovisko pana kolegy Jičínského Jiřímu Paynovi.

Ptám se, kdo jiný se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Jen pro pořádek. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, znovu navrhnu to usnesení doprovodné: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že dosavadní průběh ověřování zákonem stanovených podmínek pro vydávání osvědčení pro fyzické osoby Národním bezpečnostním úřadem je příčinou vzniku mimořádných okolností, které zásadním způsobem ohrožují bezpečnost státu."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Chtěl bych v reakci na návrh pana poslance Cyrila Svobody jen upozornit, že za prvé NBÚ vykonává tyto prověrky pouze v omezeném rozsahu a že větší část těchto prověrek je u civilních osob - jak jako bývalý ministr vnitra jistě ví - realizována jednak prostřednictvím BIS, v případě vojenských osob prostřednictvím Vojenského obranného zpravodajství.

Chtěl bych konstatovat, že u Vojenského obranného zpravodajství žádné podstatné problémy nejsou. Tyto podstatné problémy existovaly u BIS, kterou pan poslanec Svoboda ve svém návrhu neuvádí. Nicméně pokud by si přesto pan poslanec Svoboda přál, aby vláda vyhověla jeho kritice NBÚ a zjednala nápravu, pak konstatuji, že bez důkladné změny zákona 148 to bude znamenat rozšíření počtu pracovníků NBÚ z dnešních 120 asi na 3500 osob a analogické rozšíření - protože tyto výpočty jsme si dělali - pracovníků BIS. Je vždy dobré uvědomovat si důsledky svých návrhů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, podrobnou rozpravu končím. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP