(16.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Takže ano, zachovat tradiční průmyslovou strukturu, ale kompletizovat ji, modernizovat ji s vyšší produktivitou práce, a ne pouze uchovávat jakési technologické muzeum nebo skanzen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším vylosovaným poslancem v bloku interpelací na předsedu vlády je pan poslanec Vladimír Mlynář, a to ve věci nařčení Jozefa Zieleniece ze zneužití rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, pane premiére, milí kolegové, 24. 6. ve vysílání České televize pronesl premiér České republiky tato slova: Cituji doslova.

"Na Ministerstvu zahraničí bylo v minulosti uzavřeno na 60 smluv jak s jednotlivými novináři, tak s mediálními agenturami, které sloužily k osobní prezentaci předminulého ministra zahraničí. Dnešní ministr zahraničí tyto smlouvy zrušil a došlo k tomu, že mi říkal, že z těch ušetřených peněz bude financovat výdaje na jedno středně velké velvyslanectví."

Následně ministr zahraničí České republiky pan Kavan oznámil, resp. na otázku novinářů odpověděl, že pouze slyšel, že jeden z jeho předchůdců využíval služeb mediálních poradců. Ptám se pana premiéra: Pane premiére, co přesně vám řekl ministr zahraničí Kavan?

V dalších dnech pan premiér Zeman slíbil, že svá obvinění na adresu předminulého ministra zahraničí Jozefa Zieleniece buďto prokazatelně doloží, a to do pondělí, nebo se omluví. V pondělí oznámil, že na Ministerstvu zahraničí byly nalezeny čtyři údajné smlouvy. Řekl k tomu: "Ministr Kavan mě požádal, abych smlouvy nezveřejňoval. Proč? To já nevím. Respektuji přání ministra Kavana."

Pan ministr Kavan jen o několik minut později řekl: "Mám závažný důvod, proč smlouvy nezveřejním. Tento důvod jsem sdělil panu premiérovi a ten je uznal."

Má druhá otázka zní: Pane premiére, co přesně vám pan Kavan řekl o důvodech, o co vás požádal?

Nevím, pane premiére, jestli si uvědomujete vážnost toho, že premiér České republiky obviní bývalého ministra vlády ze zneužití státních prostředků a de facto z korupce. Já tento případ považuji za velmi vážný a velmi důrazně vás žádám, abyste odpověděl na mé otázky věcně a stručně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče Mlynáři, jsem si vědom, že toto téma je v centru mediální pozornosti, na rozdíl od předchozího tématu, které jsme právě probírali, ač si myslím, že pořadí důležitosti je přesně obrácené. Nicméně to mě nezbavuje povinnosti odpovědět na vaše otázky. Mimochodem vedle vás sedící pan poslanec Lobkowicz položil přesně tytéž otázky ve své interpelaci, soudě podle jejího názvu, zřejmě jste tak mohutná strana, že zdvojujete své ústní interpelace.

V každém případě bych rád nejdříve zpřesnil vaše úvodní tvrzení. Výrok, který jste citoval a který skutečně zazněl v České televizi, jsem poprvé nepřednesl až v České televizi, tedy v červnu tohoto roku, poprvé jsem jej pronesl přibližně před třemi měsíci, aniž by vzbudil jakoukoli mediální pozornost, třebaže tento výrok, jak jako bývalý novinář jistě dobře víte, byl publikován. A nebyl nikým dementován, nebyl nikým zpochybněn a nebyl nikým popřen. To znamená, tento výrok se objevil již poněkolikáté.

Nicméně teprve v této fázi vzbudil pozornost pana ministra Zieleniece, který mi minulý týden v pátek volal, ohradil se proti tomuto výroku a já jsem mu slíbil, že na základě této jeho žádosti se spojím s panem ministrem zahraničí a upřesníme podklady, které k této věci existují. Protože mám k panu ministru Zieleniecovi vcelku korektní vztahy, požádal jsem o toto den poté, tedy v sobotu, pana ministra zahraničí, pan ministr zahraničí mi v pondělí sdělil jména čtyř mediálních agentur a požádal mě, abych je ze závažných důvodů prozatím nezveřejňoval, a současně, což řekl i na tiskové konferenci, konstatoval, že mediální smlouvy tohoto typu neměly, jak bych se možná naivně domníval, charakter přímých smluv s jednotlivými novináři, ale charakter krycích, resp. fiktivních smluv na různé projekty, granty apod. Příklady byly ostatně na tiskové konferenci pana ministra Kavana uvedeny.

Pan ministr Kavan mě současně požádal, aby měl čas řádně zdokumentovat, a to do konce léta, předpokládám tedy do konce srpna tohoto roku, všechny tyto případy a tuto kompletní dokumentaci pak poskytnout, a to samozřejmě i s možností vyvození příslušných závěrů. Toto bylo řečeno na veřejné tiskové konferenci a jistě tedy i vy jste s tím seznámen.

Domnívám se, že tento termín je natolik krátký, že se není čeho obávat, a že tento závazek ministra zahraničí bude nesporně splněn.

V části 2 bych rád, abych dokázal svou naprostou shodu se stanoviskem Ministerstva zahraničí, přečetl podklad, který mi k této interpelaci Ministerstvo zahraničí připravilo, a konečně v části 3, když dovolíte, bych se rád zabýval obecnějším kontextem této mediální kauzy.

Myslím si, že i stenografka má právo si odpočinout. Díky tomu, že jsem se napil, tak se vám na chvilku ulevilo zápěstí.

Takže čtu ono stanovisko: Je obecně známým faktem, že Jozef Zieleniec si kolem sebe za pět let ve funkci ministra zahraničních věcí dokázal vytvořit okruh novinářů - Mladá fronta Dnes, Respekt, Česká televize apod. - se kterými udržoval úzký kontakt. Tato skupina výrazným způsobem přispěla k jeho osobní prezentaci tak otevřeně nekritickým způsobem, až vyvolával otázky i uvnitř ODS. To ostatně otevřeně přiznal i Václav Klaus ve své knize "Tak pravil Klaus" v pasáži věnované osobě bývalého ministra zahraničí. Připadá mi dosti příznačné, že autory interpelace jsou právě poslanci, jejichž celá politická orientace je úzce svázána s osobou Jozefa Zieleniece, a v jednom případě je to dokonce bývalý novinář, kterému právě preferenční přístup k informacím umožnil samotný vstup do politiky.

Jestliže finanční prostředky na roční poskytování běžné agenturní služby v případě jediné agentury neodůvodněně narostou na cca 5 milionů korun ročně, zrušení takové smlouvy může přinést úsporu ve výši provozu jednoho běžného českého zahraničního úřadu.

Nicméně existovaly a existují řady projektů, jejichž tematické zadání se zcela překrývalo - šlo o vstup České republiky do EU, vstup České republiky do euroatlantických struktur -, a ty se v současné době prošetřují. Právě tyto projekty mohly vytvořit možnost spolupráce s pracovníky z řad novinářů či zaměstnanců organizací, které se zabývají výzkumem a ovlivňováním veřejného mínění pro nepřímou finanční odměnu zvláště vybrané skupině pracovníků.

Pan předsedající, dovoluji si vaším prostřednictvím upozornit pana poslance Klanicu, že je tu platné usnesení Poslanecké sněmovny o zákazu používání mobilních telefonů v zasedací síni.

Pokračuji dál. Ročně Ministerstvo zahraničních věcí podepíše 10 tisíc faktur, z toho několik tisíc se týká oblasti tisku, médií a propagace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP