(16.50 hodin)

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, my jsme se s kolegou Mlynářem přihlásili k obdobné interpelaci oba z jednoho prostého důvodu, že vaše láska k pravdě a k jednoznačným vyjádřením není příliš známá a máme dojem, že se neustále vykrucujete a neříkáte pravdu o celé věci.

Já bych tedy znovu položil velmi jednoduchou otázku, kterou položil kolega Mlynář a kterou jste, jako už poněkolikáté, nezodpověděl. Vy jste, pane premiére, řekl, že ministr Kavan vám sdělil, že na Ministerstvu zahraničí bylo v minulosti uzavřeno 60 smluv s jednotlivými novináři a mediálními agenturami, které měly sloužit osobní prezentaci předminulého ministra zahraničí.

Moje otázka je velmi jednoduchá. Pane premiére, sdělil vám toto tvrzení ministr Kavan? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane kolego, už v průběhu dopoledního jednání Poslanecké sněmovny jsem měl občas pocit, že by bylo vhodné podívat se na § 19 zákona o jednacím řádu, který upravuje tzv. pořádková opatření. Byl bych velmi rád, abychom se pokusili udržet jednání této sněmovny v důstojné úrovni, abychom se vyvarovali veškerých projevů, které by mohly být označeny za nepřístojné chování v Poslanecké sněmovny. Byl bych rád, aby i slovník všech vystupujících v této sněmovně vypovídal něco o důstojnosti tohoto zákonodárného sboru.

Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Ano, vyhnu se všem bonmotům, i když mě některé z nich právě teď napadly, a budu konstatovat, že jsem na vaši otázku, kterou jste sám identifikoval s otázkou vašeho kolegy poslance Mlynáře, již odpověděl, když jsem řekl, že tento výrok jsem neřekl poprvé v České televizi v červnu, že jsem ho řekl v březnu, a to, co mi nyní zbývá, je pouze doplnit a zpřesnit to, co řekl pan ministr Kavan na tiskové konferenci a v čem má naprosto pravdu. Je naivní domnívat se, že tyto smlouvy jsou formulovány tak, že novinář XY dostane určitou částku za to, že napíše oslavný článek o tom či onom politikovi.

Tyto smlouvy, ať již zprostředkované přes mediální agentury, anebo přímé, jsou charakterizovány tím - a to je termín fiktivní projekt, na který se váš kolega ptal - že jsou zpravidla uzavírány na akce, které vypadají bohulibě, které vypadají nevinně, ale - a to bude onen důkaz pravdy, o který tady jde - když se ukáže, že ty prostředky, resp. projekty buď nebyly zpracovány, nebo nebyly využity, a že tedy byly finanční prostředky, např. oněch 560 tisíc na jeden konkrétní projekt, o němž pan ministr Kavan mluvil na tiskové konferenci, využity na mimořádné účely. Mohu vám sdělit, že ne vždy tomu tak bylo, např. u oněch tří trestních oznámení se našla jedna jediná smlouva, kde šlo o mediální propagaci příslušného generálního ředitele a jeho rodinných příslušníků. Tato smlouva mě poněkud rozesmála. Většinou jsou tyto smlouvy formulovány daleko inteligentněji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Lobkowicz má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane premiére, vaše tvrzení, které jste řekl v televizi - a vy jste to sám nakonec ve svých opakovaných výrocích potvrdil - pan ministr Kavan nikdy nepotvrdil a tisková mluvčí Ministerstva zahraničních věcí dokonce popřela. Proto bych se chtěl znovu dnes počtvrté zeptat, zda pan ministr Kavan vám skutečně řekl, že Ministerstvo zahraničních věcí v minulosti uzavřelo 60 smluv s jednotlivými novináři a mediálními agenturami, které měly sloužit osobní prezentaci předminulého ministra zahraničních věcí. Nepředpokládám, že odpověď na svoji otázku dostanu, nicméně ji znovu kladu.

Ještě bych chtěl vyzvat k tomu, abyste jména agentur, které zmiňujete, zveřejnil. Myslím, že je to jediný možný korektní postup, který může prokázat, že buď říkáte pravdu, nebo ji neříkáte.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pokud jde o vši první otázku, protože jsem ji tak trochu předvídal, ocitoval jsem zcela úmyslně do mikrofonu stanovisko Ministerstva zahraničí a zde přítomný pan ministr Kavan může potvrdit, že toto stanovisko, které jsem vám přečetl, bylo jím potvrzeno.

Pokud jde o vaši druhou otázku, rád konstatuji, že jména těchto čtyř agentur konečně znám. Respektuji přání pana ministra Kavana - a chápu, že pro to má závažné důvody - prozatím tato jména nezveřejňovat. Nicméně nepochybuji o tom, že zveřejněna budou. Z těch jmen, i když nejsem expert na mediální agentury, mohou vyplývat některé velmi zajímavé souvislosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto byla poslední odpověď v rámci bloku interpelací na předsedu vlády. Nyní přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 17.00, kdy začne blok ústních interpelací na členy vlády.

 

(Schůze přerušena v 16.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP