(17.50 hodin)

(pokračuje Ivo Svoboda)

Mohu-li to shrnout, to je normální rutina v návalu práce, který má Ministerstvo financí běžně. Mohu-li se pokusit srovnat, napadá mě jediný příklad - likvidace Banky Bohemia, která probíhá již pátý rok a dosud není vyřešena. Nedávno jsme řešili otázku převodu rezervy na sanaci fyzických osob, klientů této zkrachovalé banky, a konec likvidačního procesu je stále v nedohlednu, nicméně tam se zodpovídá likvidátor, nikoliv Ministerstvo financí, čemuž jsem osobně docela rád.

Práce na přípravě rozdělení vyčleněných 50 mil. Kč bohužel nepostupují rychleji. Pokusil jsem se porovnat a naznačit důvody, proč tempo považuji za racionální, ale úkol je mnohem složitější, než by se nezasvěcenému mohlo zdát. Na Ministerstvu financí jeho řešení leží především na pracovnících státního dozoru nad pojišťovnictvím, kterých je i podle názoru expertů Evropské unie zcela nedostatečný počet, myslím na normální práci, nikoliv na sanaci dílem zkrachovaných, dílem vytunelovaných pojišťoven. Práci spojenou s přípravou sanace klientů Pojišťovny Morava musejí tito lidé zvládat navíc. Předpokládám, že nařízení vlády bude schváleno v září t. r. a od nabytí právní moci budou pro jednotlivé klienty zabezpečovány výplaty.

Nebylo mým cílem přesvědčovat o tom, zda proces proběhne, nebo neproběhne. Bylo mým cílem vysvětlit vám, že i tento proces, lidsky velmi závažný, bohužel musí probíhat úřednickou rutinou, a je to proces, na který tady zatím nejsme zavedeni. Doufám, že po novelizaci zákona o pojišťovnictví případy toho, kdy by pojišťovna musela být sanována, budou velmi řídké nebo možná žádné. Víme všichni, že Pojišťovna Morava se o sanaci přičinila sama svým vlastním režimem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Paní kolegyně Šojdrová ještě položí doplňující otázku.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pane předsedající, když dovolíte, já se pouze vyjádřím k odpovědi pana ministra. Účelem ústní interpelace bylo mimo jiné i to, aby ostatní kolegové, kteří se zasloužili o to, že tato rezerva byla vytvořena, tím, že pomohli ke schválení, byli informováni o tom, jak sanace probíhá. To je jedna věc.

Druhá věc je, že pan ministr nám sdělil, že řekněme v září by měly být všechny formální podklady připraveny k tomu, aby vyplácení peněz mohlo začít probíhat. Beru na vědomí, že nejpozději rok poté, co byl schválen rozpočet, bude ukončeno vypořádání klientů Pojišťovny Morava poškozených povodněmi. Jestli se tomu takto dá rozumět, pak děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr nehodlá reagovat. Budeme pokračovat dále.

Dalším přihlášeným do bloku ústních interpelací je pan poslanec Kalousek. Interpelovaným je ministr financí Ivo Svoboda ve věci plnění doprovodného usnesení k zákonu o státním rozpočtu na rok 1999. Pana poslance Kalouska zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá.

Pan poslanec Petr Nečas stáhl svoji interpelaci na ministra financí Ivo Svobodu, stejně tak paní kolegyně Zuzka Rujbrová na ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu.

Nyní tedy má vylosované pořadí kolega Vladimír Mlynář. Interpelovaným ministrem je Antonín Peltrám ve věci změn představenstva Českých aerolinií a SPT Telecom. Pan kolega Mlynář není přítomen, tudíž jeho přihláška propadá.

Posledním v pořadí vylosovaných je pan poslanec Pavel Hrnčíř. Interpelovaným členem vlády je místopředseda vláda Pavel Mertlík ve věci situace v ČKD Vagónka, a.s. Prosím, pane poslanče, máte možnost přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, využívám této příležitosti a interpeluji místopředsedu vlády pana Mertlíka. Předpokládám, že je dokonale seznámen z jednání s představiteli ČKD Vagónka Studénka a z výjezdního zasedání vlády minulý týden na severní Moravu se stavem v ČKD Vagónka Studénka, kde se vyrábějí kolejová vozidla pro České dráhy.

Tento podnik, zahrnutý do holdingu ČKD, je ve stavu, kdy mu věřitelé vyhrožují vyhlášením konkursu. Přitom je vypracován návrh, jak situaci v ČKD Vagónka Studénka vyřešit, a existuje vážný zájemce, který je ochoten podnik za určitých podmínek odkoupit. Požaduje pouze, aby se kompetentní orgány v daném čase - který byl dán do 30. 6. - vyjádřily právě k těmto podmínkám. To se dosud ani prostřednictvím Konsolidační banky, ani Ministerstva financí, ani vlády nestalo. Hrozí velmi vážné nebezpečí, že zájemce o koupi obrátí svoji pozornost na jinou firmu v jiné zemi. Hovoří se o Bulharsku nebo Maďarsku. Je s podivem, že se tak děje právě v době, kdy vláda vyhlašuje investiční pobídky pro investory v České republice. Přitom zde jeden je k dispozici a požaduje pouze jasné stanovisko k návrhu, který je na stole.

Ptám se tedy pana místopředsedy vlády, co s tím hodlá učinit, a zároveň bych rád znal jeho stanovisko k eventuálnímu přemístění výroby osobních kolejových vozidel ze Studénky do Prahy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Podle § 111 odst. 7, který si dovolím citovat, budeme postupovat v případě vaší interpelace: "Není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen nebo prohlásí, že na ústní interpelaci, popř. doplňující otázku, není možné odpovědět bezprostředně, odpoví poslanci písemně do 30 dnů."

Věřím, že Kancelář Poslanecké sněmovny podá informaci místopředsedovi vlády, tak aby do 30 dnů na vaši interpelaci odpověděl.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli absencí některých kolegů v jednacím sále jsme vyčerpali přihlášky, alespoň v tom pořadí, jak byli jednotliví poslanci přihlášeni. Já se přiznám, že mám v této chvíli jakýsi problém, jak pokračovat dále, neboť dikce zákona hovoří jasně, že poslanec, který není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a jeho přihláška propadá. Toto ustanovení bylo poněkud prolomeno při posledním jednání Poslanecké sněmovny mým kolegou místopředsedou sněmovny Stanislavem Grossem. Poslancům, kteří v daný okamžik nebyli přítomni v sále, zpětně znovu udělil slovo po vyčerpání pořadí přihlášených. Já si myslím, že by bylo dobré sjednotit si nějaký postup. Tento problém přednesu vedení Poslanecké sněmovny s tím, že buď bude konstatováno, že přihlášky skutečně propadají a nebude možné příští čtvrtek interpelovat ministry, nebo se sněmovna shodne, že toto možné je, a interpelace na členy vlády příští týden ve čtvrtek budou.

Končím projednávání tohoto bodu. Prosím všechny, kteří jsou zainteresováni na vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zda by mi mohli sdělit, nakolik je sněmovna schopna tento zákon projednat ve druhém čtení tak, jak jsem avizoval, tedy do 19 hod., kdy bychom měli pokračovat dalšími body. Slovo má pan kolega Schling.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP