(18.00 hodin)

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, jako zpravodaj pro tisk 152 se znalostí věci si dovoluji předpovědět, že za půlhodinu, kterou máme k dispozici, stihneme možná obecnou rozpravu, ale rozhodně ne rozpravu podrobnou, protože celá řada kolegů je připravena s poměrně rozsáhlými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tudíž z tohoto vystoupení zpravodaje soudím, že by asi nebylo vhodné se do rozpravy pouštět. Přiznám se, že pokud tu nemám přinejmenším všechny zpravodaje, ministra a všechny dosud písemně přihlášené poslance, připadalo by mi nekorektní projednávání tohoto návrhu zákona, resp. druhého čtení, otevřít.

V tuto chvíli tedy přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 19.00 hodin, kdy budeme pokračovat bodem č. 103 schváleného pořadu schůze, kterým je "Zpráva o činnosti vlády", kterou přednese předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

(Schůze přerušena v 18.01 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP