(Schůze opět zahájena v 19.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 19.01 hodin. Podle schváleného pořadu naší schůze dalším bodem je

 

103.
Zpráva o činnosti vlády České republiky
/sněmovní tisk 278/

 

Tuto zprávu by měl uvést svým úvodním vystoupením předseda vlády Miloš Zeman a já ho prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych si vzpomněl na naše školní léta, kdy nás učili, že každé slohové cvičení má mít tři základní části: úvod, stať a závěr.

Úvod budu přednášet zpaměti a pokusím se v něm shrnout základní rysy zprávy o činnosti vlády. Stať budu číst, abych náhodou neopomněl jakýkoli podstatný aspekt z činnosti jednotlivých resortů, které jsou ve vládě zastoupeny, protože poté, co na návrh pana poslance Kühnla tato sněmovna jako jediné usnesení k vládní zprávě o stavu české společnosti schválila doporučení, aby vláda zanechala své nečinnosti a věnovala se řešení prohlubujících se problémů, přičemž pan poslanec Kühnl a další cudně zamlčeli, kdo ty problémy způsobil, jsem povinen podat důkaz, a to nikoli slovy, ale činy, že vláda skutečně není nečinná a že se řešení jí zděděných problémů skutečně věnuje. A konečně v závěru, protože se domnívám, že by každá zpráva měla být určitou kritickou sebereflexí, bych se rád věnoval i problémům, které před touto vládou stojí, jejím úzkým hrdlům, chcete-li to tak nazvat, ve smyslu anglického bottleneck, a chtěl bych tuto sněmovnu informovat o tom, že vláda je si těchto úzkých hrdel vědoma a že se je snaží řešit a jak se je snaží řešit.

a kolegyně, stručný rozvrh toho, co vás v nejbližších chvílích čeká. A já věřím, že i kolega Radko Martínek bude poslouchat zprávu a nebude se věnovat diskusím, na které měl dost času o přestávce před čtením této zprávy a předem mu za to děkuji.

Dovolte mně několik úvodních poznámek. Když jsem šel po chodbě tohoto krásného parlamentu, zastavil mě novinář a zeptal se: Proč vlastně tuto zprávu předkládáte? Já jsem řekl tomuto novináři, že je jako Jan Ruml. Což doufám nikdo nebude pokládat za urážku ani za hodnocení inteligenčního kvocientu. Řekl jsem mu to v té souvislosti, že Jan Ruml - soudě podle informací našeho bezesporu objektivně a pravdivě informujícího tisku - nedávno prohlásil, že nechápe důvod, proč vláda tuto zprávu vůbec předkládá.

Dovolte mi proto, abych vám - i když to většinou víte - sdělil, že vláda pouze plní usnesení sněmovny, které bylo přijato před několika málo lety a které každé vládě, tedy i vládě této ukládá, aby pravidelně, každý rok, a to v době, kdy se zde projednává státní závěrečný účet, každoročně předkládala zprávu o své činnosti.

Když jsem to onomu novináři vysvětlil, pohleděl na mě nevidomýma očima, ale řekl: Vždyť mi to sdělili i někteří poslanci. Takže těm poslancům, kteří nevědí, že toto je úkol uložený Poslaneckou sněmovnou a že je to závazek vlády, nikoli její kapric, sděluji, že právě tato Poslanecká sněmovna svým úvodním usnesením recipovala všechna předchozí usnesení Poslanecké sněmovny, tedy i toto.

Za druhé - tato zpráva se někdy označuje jako hodnocení. Já bych ji daleko spíše rád označil jako informaci o některých konkrétních aktivitách. Jaký je rozdíl mezi hodnocením a informací? Dovolte mi, abych to dokumentoval na jednom jediném příkladě. Jestliže se např. dovíte, že vláda schválila dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, jak budete tento fakt hodnotit? Kdybyste byli jihočeskou matkou, bezesporu byste to hodnotili negativně. Kdybyste byli jihočeským otcem, možná, že by vaše stanovisko bylo poněkud pozitivnější. Ale vláda v žádném případě nemá právo vyslovit v této zprávě jakékoli hodnocení, tím spíše, že by to bylo hodnocení její vlastní práce. A protože nejsme masochisté, tak dramatické dávky sebekritiky od nás nemůžete očekávat. A protože jsme se poučili ze sebechvály svých předchůdců, která skončila rozpadem jejich vlády, neočekávejte od nás ani tuto sebechválu.

Poznámka třetí. V této zprávě, kterou jste dostali v provedení více než stostránkovém, nejsou uvedeny pouze legislativní aktivity vlády, neboť u některých poslanců lze dokonce předpokládat, že se s nimi seznámili při projednávání vládních návrhů zákonů. V této zprávě jsou uvedeny i aktivity nelegislativní povahy, o nichž Poslanecká sněmovna nemůže být naprosto přirozeně úplně informována, ale přesto považujeme za potřebné vám tuto informaci poskytnout.

Dovolte mi, abych to opět ilustroval jedním konkrétním příkladem. Nebyli jsme to my, kdo si vymysleli dělbu práce mezi exekutivou a legislativou. Tuto dělbu práce jsme pouze převzali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP