(20.30 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Neobsahuje nic. Není pro nikoho, není vůbec o ničem. Její vypovídací schopnost je právě tak cenná jako jízdní řád, jehož platnost skončila včera. (Potlesk poslanců ODS.) Vážně diskutovat tuto zprávu je podle mého názoru asi tak smysluplné, jako se pokoušet vážně analyzovat průběh bitvy u Waterloo s bláznem, který o sobě tvrdí, že je Napoleon.

Po přečtení této zprávy jsem našel jedno jediné zobecnění. Tam, kde se nic nedělá, není bohužel zaručeno, že se dotyční nenadřou. Lituji ministry vlády, kteří pracovali na této zprávě, jejíž efekt pro tuto společnost může být právě takový, jako je její obsah: nulový. Možná, že po přečtení této zprávy nás začne napadat, jakou roli v české politice hraje opičák Fredy. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegu Tlustému. Žádnou další písemnou přihlášku jsem neobdržel. O slovo se přihlásil přímo pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážené dámy, vážení pánové, nebojte se, nebudu vás zdržovat. Jenom bych nerad, abychom se ke zprávě vlády chovali tak příkře, jako se choval třeba můj předřečník pan poslanec Tlustý. Myslím, že je zbytečné volit ostrá slova a je potřeba spíše se na to dívat s nadhledem, s úsměvem. (Smích.) Koneckonců i pan předseda vlády začínal velmi úsměvně, mluvil také o opičáku Fredym, já se domnívám, že v tomto duchu bychom se mohli i usnést.

A protože jsem s tímto návrhem nepořídil u nás na poslaneckém klubu, zkusím, jestli nepořídím ve sněmovně. Zkusím předložit pozměňovací návrh k tomu návrhu, který předložil předseda naší strany poslanec Grebeníček, který navrhoval, aby Poslanecká sněmovna vzala zprávu na vědomí. Já mám podobný návrh, jen s tím rozdílem, že navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vzala zprávu vlády s úsměvem na vědomí. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, toto byla poslední přihláška, kterou jsem zatím měl v rámci rozpravy k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že další přihlášku nevidím, rozpravu končím. Poprosil bych tedy o závěrečné slovo předkladatele této zprávy, předsedu vlády České republiky, a následně poté zpravodaje, který by shrnul rozpravu, která před chvílí skončila.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, tato vláda byla kritizována jednak zleva, jednak zprava. Dovolte mi, abych vám připomněl známou píseň Pepy Nose: když jde někdo pořád doleva, ocitne se nakonec napravo, a naopak. Zcela chápu, že opozice, ať už jakýchkoli odstínů, nemůže na informaci o výsledcích vlády nalézt nic kladného. Ale chtěl bych vám říci, že právě to ji prozrazuje. Dovedl bych pochopit, kdybyste řekli: s tímhle souhlasíme, s tímhle nesouhlasíme, pro toto jsme a proti tomuto jsme. Nesouhlasíte-li tedy s ničím a dokonce domníváte-li se, že se nedělá nic, a já bych zde onen 40miliardový prodej uvedl jen jako jeden z mnoha příkladů konkrétní aktivity vlády, která šla mimo parlament, a je-li toto nic, pak nevím, co je něco, tak se tím opozice myslím prozrazuje, protože využívá místo věcné diskuse příležitosti k tomu, aby vládní zprávu snad ani nepřečetla.

Nicméně dovolte mi, říci několik závěrečných a v podstatě úsměvných poznámek. Říkáte nám, že vládě chybějí výsledky jejího snažení. Jak kde. Ti z vás, kdo hovoří o narůstající kriminalitě tučným hlasem, by si například měli uvědomit, že na začátku tohoto roku v prvních čtyřech měsících kriminalita poprvé v polistopadové době klesla, a to o 5 %. A domnívám se, že díky mimo jiné i zvýšené účinnosti práce policie.

Vy víte ale velice dobře, že existuje časové zpoždění mezi impulsem a reakcí, víte velice dobře, že jakékoli opatření, ať dobré nebo špatné, se vždy projeví až po uplynutí určitého počtu měsíců, ne-li let. Nuže dobrá, buďte poctiví. Přičítáte nám, jak jsem slyšel z mnoha vystoupení, že jsme zavinili propad hrubého domácího produktu, že jsme zavinili růst nezaměstnanosti. O. K. Jestliže tato vláda bude za rok předkládat opět zprávu o své činnosti a jestliže tam bude uvedeno, že hrubý domácí produkt roste, buďte konzistentní, o nic jiného vás neprosím, a přiznejte v tomto případě této vládě, stejně tak, jako jste jí přisuzovali vinu za pokles, i "vinu" za růst.

Pokud jde o bonmoty, já jsem velice rád, že pan poslanec Tlustý se učí bonmoty, a přeji mu v této oblasti mnoho úspěchů. (Smích.) Jenom bych upozornil, že nový jízdní řád obsahuje několik set nových vlakových spojů a já mám rád i drobné úspěchy, které nejsou viditelné a o nichž se nepíše, ale které jsou důležité právě pro těch dolních 10 milionů. Takže i těch nových několik set vlakových spojů v novém jízdním řádu považuji za drobný úspěch této vlády.

Dostali jste fakta. Nedostali jste hodnocení. Fakta jsou, že se zastavila deregulace cen a v době, kdy se právě k 1. červenci zdražovaly byty o 30 až 40 %, zdražovala se elektřina, zdražoval se plyn, zdražovaly se další položky, tato vláda buď tyto položky nezdražuje vůbec, nebo je v případě nájemného zdražuje o 9 %. Ano, i toto je rozdíl mezi minulou a současnou vládou. Rozdíl, který se promítá v životě lidí.

Začal jsem s úsměvem a po vzoru pana poslance Matulky s úsměvem také skončím. Odnesl jsem si z diskuse k tomuto vládnímu materiálu jediný, zato symptomatický postřeh. Postřeh, když člověk, patrně mluvící z vlastní zkušenosti, pronesl moudrou větu, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, poté co pohovořil o nepracovitosti této vlády, odmítl pracovat jako zpravodaj k této zprávě. Děkuji vám za pozornost. (Delší potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal v tuto chvíli ministr kultury Pavel Dostál. (Ministr Pavel Dostál nedošel k mikrofonu a vrátil se zpátky na své místo.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP