(9.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme hlasováním o bodu s pořadovým číslem

 

105.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998
/sněmovní tisk 201/

 

Prosím zpravodaje pro první čtení pana poslance Martina Kocourka, aby nám předložil návrhy k hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě ke státnímu závěrečnému účtu vládního návrhu zazněly pozměňovací návrhy poslance Recmana, které jsou doplňujícími nebo upravujícími návrhy k usnesení rozpočtového výboru č. 133, který máme v tisku 201/2. Doporučuji, abychom o těchto návrzích poslance Recmana hlasovali jednotlivě. Jde o dva návrhy.

První návrh se týká v tisku 201/2 bodu III odst 2, kde kolega Recman navrhuje nový text, který by zněl:

  1. s návrhem vlády České republiky na posílení státních finančních rezerv České republiky o 103 067 257,43 Kč, a to převodem prostředků získaných z vypořádání restituce měnového zlata.

Znamená to, že v tomto odstavci dvě se vypouští "prostředky účtu Fondu republiky a darů pro republiku ve výši 94 mil. Kč".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím, pan kolega Recman také souhlasí.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 116. Kdo je pro předložený návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro návrh hlasovalo 56, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším pozměňovacím návrhem je doplnění nového bodu k návrhu usnesení rozpočtového výboru, který by zněl:

IV. Žádá vládu České republiky, aby předložila:

  1. návrh právní úpravy prevence nadměrného zadlužování měst a obcí Poslanecké sněmovně v průběhu IV. čtvrtletí 1999,
  2. návrh na postupné snížení daňových nedoplatků u daní odváděných do státního rozpočtu České republiky Poslanecké sněmovně v průběhu II. pololetí 1999,
  3. návrh programu podpory regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice Poslanecké sněmovně v průběhu II. pololetí 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Navrhujete jedno hlasování, nebo po jednotlivých bodech? Pan poslanec Recman jako navrhovatel žádá hlasování po bodech.

Rozhodneme o prvním bodu, který je v návrhu uveden pod číslem jedna. Zeptám se zpravodaje na stanovisko.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ministra financí nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 117. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh hlasovalo 40, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o bodu 2 navrhovaného usnesení. Zpravodaj nedoporučuje, ministr financí chybí.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 118. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro hlasovalo 44, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je poslední odstavec 3. Zpravodaj nedoporučuje. Ministr financí není.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 119. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh hlasovalo 41, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o usnesení jako o celku.

 

Poslanec Martin Kocourek: Znamená to ve znění návrhu rozpočtového výboru 200/2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko zpravodaje je kladné, ministr financí není.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 120. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh hlasovalo 156, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji.

Dalším bodem, o kterém rozhodneme hlasováním, je bod

 

103.
Zpráva o činnosti vlády České republiky
/sněmovní tisk 278/

 

Stojíme před hlasováním. Prosím zpravodaje k tomuto bodu pana poslance Miroslava Kalouska, aby nám zopakoval návrhy, které zazněly v rozpravě k tomuto bodu a o nichž musíme rozhodnout hlasováním

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zopakoval návrhy na usnesení, které padly v rámci včerejší podrobné rozpravy o tomto bodu.

Padly čtyři návrhy na usnesení v následujícím pořadí:

Jménem klubu KDU-ČSL a Unie svobody návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna se seznámila se zprávou o činnosti vlády České republiky.

  1. Konstatuje, že činnost vlády neprospívá České republice.
  2. Žádá proto vládu České republiky, aby odstoupila."

Jako další přednesl návrh na usnesení pan poslanec Grebeníček, který navrhuje vzít zprávu na vědomí.

Další v pořadí, pan poslanec Tlustý, navrhuje usnesení:

"Poslanecká sněmovna nepřijímá zprávu o činnosti vlády České republiky."

Pan poslanec Matulka navrhuje usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere zprávu vlády s úsměvem na vědomí."

Není-li námitek, navrhuji, abychom o jednotlivých usneseních hlasovali v tom pořadí, jak byla přednesena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP