(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já právě teď řeším problém s kolegou Grossem, zda návrh pana kolegy Matulky můžeme brát za rovnocenný, téměř svéprávný tomu, který navrhl jeho stranický kolega, nebo zda to je pozměňující návrh k jeho návrhu. (Hlas: Je to jiný návrh.) Je to jiný návrh, míra demokracie uvnitř strany postoupila.

Budeme tedy hlasovat v pořadí, v jakém jednotlivé návrhy zazněly. Chci se zeptat, pane zpravodaji, zda u návrhu, který jste přednášel vy, budeme hlasovat po bodech.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím po jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže první návrh, o kterém rozhodneme hlasováním, je návrh, který přednesl pan kolega Kalousek, ono návětí a odstavec:

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odstavec 1, který zní: Poslanecká sněmovna se seznámila se zprávou o činnosti České republiky a konstatuje, že činnost vlády neprospívá České republice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zpravodaj doporučuje tento návrh předložit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Musím se zeptat také na stanovisko zpravodaje. (Hlas mimo mikrofon: Negativní.) Překvapivě negativní. (Smích.)

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 121 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 90, proti 67. (Potlesk ze strany opozičních poslanců.) Návrh byl přijat.

Prosím další návrh ke hlasování.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Druhý bod zní: žádá proto vládu České republiky, aby odstoupila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předseda vlády?

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: (Mimo mikrofon.) Spíše negativní. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pro stenozáznam, aby tento výrok zůstal uchován na věky věků. Předseda vlády po krátkém zamyšlení sděluje, že jeho stanovisko je spíše negativní.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 122 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 74, proti 78, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Následuje návrh pana poslance Grebeníčka: Poslanecká sněmovna bere zprávu o činnosti vlády na vědomí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Navrhovatel? Souhlasí.

 

Zahajuji hlasování s hlasování s pořadovým číslem 123 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 87, proti 91, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Následuje návrh pana poslance Tlustého: Poslanecká sněmovna nepřijímá zprávu o činnosti vlády České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doporučující. Předseda vlády nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 124 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 92, proti 83, návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jako poslední je návrh pana poslance Matulky: Poslanecká sněmovna bere zprávu vlády s úsměvem na vědomí. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, jestli je tento návrh hlasovatelný podle názoru zpravodaje poté, co bylo přijato usnesení pana kolegy Tlustého, ve kterém sněmovna rozhodla, že nepřijímá zprávu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se domnívám, ale je to prosím můj výklad, že sněmovna může nepřijmout zprávu, může konstatovat, že vláda škodí a současně to může vzít s úsměvem na vědomí. (Smích.) Já se domnívám, že to hlasovatelné je. Ale nechci se přít.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se obávám, že nám nic jiného, než to vzít s úsměvem na vědomí, nezbývá. Pan kolega Matulka chce zřejmě upřesnit svůj návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Abych to procedurálně nekomplikoval, beru návrh zpět. (Námitky.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, jakkoli bych vám rád vyhověl, nemohu vám bohužel vyhovět, protože již probíhá hlasování a toto činit nelze. Podle mého stanoviska - omlouvám se za to, že budu příliš tvrdý vůči vám - je tento návrh nehlasovatelný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se nebudu přít.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám za pochopení, pane zpravodaji. Tím jsme se vypořádali s bodem 103 schváleného pořadu schůze. Předseda vlády má slovo, prosím.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážení a milí kolegové, čekal jsem až na ukončení tohoto bodu, protože jinak, podle našich pravidel, by vystoupení člena vlády otevřelo rozpravu a já chci respektovat racionalitu našeho jednání, abychom měli dostatek času k projednání návrhů zákonů, které vám vláda i poslanci předložili.

Dovolte mi, abych vám proto úvodem oznámil radostnou zprávu: schodek státního rozpočtu za první pololetí je 6 miliard Kč. Tím doplňuji vládní zprávu o činnosti, protože je to informace ze včerejška.

Za druhé bych chtěl opakovat svoji prosbu adresovanou včera sněmovně o spolupráci na konkrétních návrzích zákonů. Protože chápu, že může být součástí povinné opoziční rétoriky kritizovat zprávy, ale nemělo by být součástí povinné opoziční rétoriky kritizovat věcné návrhy.

Závěrem bych chtěl vyjádřit optimistickou naději, že až zde budu stát před touto sněmovnou v květnu nebo červnu roku 2002, kdy bude mít tato sněmovna své poslední zasedání, budu moci sdělit, že vláda svých úspěchů dosáhla ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou. Považoval bych za velmi nepříjemné, kdybych musel konstatovat, že vláda svých úspěchů dosáhla nezávisle na Poslanecké sněmovně (veselí v sále) a považoval bych za zcela nepřijatelné, kdybych musel konstatovat, že vláda svých úspěchů dosáhla vzdor Poslanecké sněmovně.

Děkuji vám. (Déletrvající potlesk vládních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády, kolegyně a kolegové, přede mnou je teď jeden úkol, který zní: omlouvám řídícího schůze za pochybení, kterého se dopustil v závěru včerejšího jednacího dne, neboť podle procedury, kterou jsme si schválili na úvod jednání Poslanecké sněmovny, bylo rozhodnuto mimo jiné o tom, že po bodu 103 bude projednáván bod 104. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou ČR, a to až do ukončení rozpravy. Já jsem včera jednání sněmovny ukončil po projednání bodu 103 a v tuto chvíli, pokud se nic nezměnilo na stanovisku navrhovatele tohoto bodu nebo procedury, nemám jinou možnost, než dříve než bude projednán onen návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, projednat bod 104.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP