(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec František Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, já využiji možnosti i podrobné rozpravy k tomu, abych přednesl návrh podle § 94 odst. 3 na zamítnutí tohoto návrhu ve druhém čtení. Pokud tento návrh nebude akceptován, předkládám následující pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu Pavla Němce a dalších na vydání novely zákona o dani silniční, sněmovní tisk 122.

Navrhuji znění článků 1 a 2 takto:

Článek 1: zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., a zákona 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb. a zákona č. 61/1998 Sb. se doplňuje takto: v § 6 na konci je odstavec 6, který zní (6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se snižuje o 50 % u vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem, akreditovaným dovozcem, osvědčuje, že vozidla splňují limity stanovené předpisy EHK OSN 4902 B (direktiva Evropské unie EHS 91542 B, Evropské unie EHS 96/1) a EHK OSN 8303 BC (direktiva Evropské unie EHS 94/12, Evropské unie EHS 96/44 a Evropské unie EHS 96/69) a u vozidel na elektrický pohon. Sazba daně se snižuje podle tohoto odstavce do 31. 12. 2000. U jednoho vozidla nelze použít současně snížené sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5.

Článek 2: ustanovení čl.1 se použije poprvé pro zdaňovací období roku 1999 a lze jej použít již pro placení záloh na silniční daň v průběhu roku 1999.

Možná jenom krátce k tomu vlastnímu snížení o 50 %. Pokud chceme zachovat věci, které budou k 15. červenci uhrazeny, a není nikde řešena otázka vrácení těchto sazeb nebo i možnost pro rok 2000, což dělá v rámci státního rozpočtu velkou částku, jak jsem uvedl, je zde šance až na 1,2 miliardy a bude v tomto případě rozpočtovaný výnos silniční daně zachován pro rok 1999. U těch plátců, kteří k 15. dubnu by uhradili 100% silniční daň, je možné tuto daň považovat za zaplacenou i na rok 2000 nebo v rámci daňového přiznání bude 50 % vráceno a 50 % by se platilo v roce 2000. To je k mému pozměňovacímu návrhu všechno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se hlásí ještě do podrobné rozpravy. Přihlášku nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Pokud se nepletu, zazněly v rozpravě dva návrhy, o kterých musíme rozhodnout v hlasování, a to návrh pana poslance Gongola na vrácení zákona k novému přepracování a případně poté o návrhu pana poslance Františka Brožíka na zamítnutí návrhu zákona.

Prosím, pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, já jsem navrhoval vrácení výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Vrácení výboru k novému projednání. V tuto chvíli vás odhlašuji. Prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 132. Kdo je pro vrátit návrh zákona výboru k novému projednání? Kdo je proti?

Z přítomných 140 pro 65, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Brožíka na zamítnutí návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 133. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 139 pro hlasovalo 60, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy, které padly v podrobné rozpravě, a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se přiblížila doba vyhrazená pro polední přestávku, bylo by dobré, domnívám se, nezahajovat projednávání dalšího bodu. V tuto chvíli tedy vyhlásím polední přestávku s tím, že prvním bodem odpoledního jednání sněmovny bude vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize a poté tzv. tiskový zákon. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP