(Jednání opět zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, za malou chvíli zahájíme odpolední část našeho jednání. Malá chvíle uplynula a zahajuji odpolední jednání dnešního dne.

Měli bychom se v tuto chvíli zabývat dalším bodem, kterým je

 

29.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů
na financování řešení důsledků kosovské krize
/sněmovní tisk 281/

 

Tak, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 281, jde o zkrácené jednání. Měli bychom před projednáváním podle § 99 odst. 5 rozhodnout, zda jsou podmínky pro projednávání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Takže k tomuto tématu v tuto chvíli otevírám rozpravu a táži se, zda se do této rozpravy někdo hlásí?

Jak jsem předpokládal, vidím zdviženou ruku pana poslance Cyrila Svobody, takže ho žádám, aby přistoupil k řečništi a v této procedurální debatě se ujal slova.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vláda, kolegyně a kolegové, já jsem se již přihlásil dopoledne písemně. Samozřejmě nechci nic jiného, než abychom si věci vyjasnili. V žádném případě nejsem motivován žádným úmyslem se zviditelňovat nebo něco podobného, protože to si myslím není ani vhodné téma. Vycházím z toho, že samozřejmě není nejmenších pochyb, že je potřeba najít peníze pro řešení důsledků kosovské krize. Není nejmenších pochyb. Jenom nevím, zda právě řešení, které nabízíme, je to správné, a to i z důvodů politických, protože jsme země, která chce vstoupit do Evropské unie. Jsme členem OECD, jsme zemí s určitou ambicí, s určitým potenciálem a přitom v momentě, kdy máme uvolnit 2 mld. Kč, mluvíme o tom, že dochází k mimořádným okolnostem, a vyhlašujeme stav legislativní nouze.

Protože nechci o tom příliš mnoho polemizovat, tak si dovoluji navrhnout usnesení, které by znělo takto: Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvá důvod pro mimořádný postup projednat návrh zákona o vydání dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, jinak… - a teď budou varianty:

První - jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů.

Neprojde-li toto usnesení, tak druhá varianta: je bezpečnost státu zásadním způsobem ohrožena.

Neprojde-li tato varianta: - hrozí značné hospodářské škody státu - třetí varianta.

A prosím aby se o těchto variantách takto hlasovalo, aby nám bylo jasné, o jakou újmu jde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Já jsem jenom v tom hluku nepostřehl - vy jste navrhoval kladné usnesení, to je že existují důvody pro projednávání ve zkráceném řízení?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Ano, ale chci vědět a chci abychom my jako sněmovna občanům této země sdělili, jaké jsou důvody tohoto postupu, a aby občané věděli, zda jde o ohrožení lidských práv zásadním způsobem, zda je zásadním způsobem ohrožena bezpečnost naší země, nebo zda hrozí značné hospodářské škody - ať se to ví naprosto jasně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Technické sdělení - pan poslanec Kalousek má náhradní kartu číslo dvě.

Táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se do rozpravy, tak se hlásím já, nicméně mám drobný problém, že bych zřejmě měl svůj návrh přednést z řečniště, nicméně i v prezidiálce mám uveden obdobný návrh, který přednesl pan kolega Svoboda, který zní, že: Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, sněmovní tisk 281 ve zkráceném jednání. Je to obdobný návrh, nicméně všechny návrhy by měly být zřejmě hlasovány.

V této rozpravě dále vidím zdviženou ruku pana poslance Cyrila Svobody. Prosím.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo. Ony nejsou moc obdobné, protože tam jsou tři varianty a musí být sdělen ten důvod, takže bych prosil, abychom o mém návrhu hlasovali, aby byl sdělen ten důvod.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já si myslím, pane poslanče, že nepochybně máte pravdu, ale že v usnesení sněmovny ty materiální podmínky nemusí být zahrnuty. To mi nepochybně dáte za pravdu.

Takže máme zde tyto návrhy usnesení. Táži se, zda se někdo hlásí dále do rozpravy. Není tomu tak, tak rozpravu k této - pardon, omlouvám se, ještě jsem neuzavřel, vidím zdviženou ruku pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovolím předložit návrh, o němž jsem osobně přesvědčen: Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že nejsou naplněny zákonné podmínky pro zkrácené projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené dámy a pánové, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tady zejména z úst poslanců strany lidové padlo mnoho a mnoho o zodpovědnosti. A když se tedy mluvilo ohledně vyslání české jednotky do Kosova, málem se tam vysílala celá armáda. Ale pokud se má uvolnit pár peněz na zafinancování této jednotky a pomoci kosovským Albáncům v rozbité zemi, tak je to krajní nezodpovědnost s návrhy, že tady toto řešení není třeba. Zamyslete se nad sebou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Nyní vidím v této procedurální rozpravě - a proto bych také prosil, abychom ji pokud možno v těchto mezích drželi - přihlášku pana poslance Miroslava Kučery staršího. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, ctihodná sněmovno. Dovolte, abych při této příležitosti ocitoval zprávu z dnešního ranního zpravodajství České televize, která uvedla vážné znepokojení Organizace spojených národů. Představitelé OSN konstatovali, že nebylo zatěžko velmocím, které se podílely na válečných operacích v Jugoslávii, věnovat stamiliony na tyto válečné operace, ale je jim zatěžko věnovat miliony na obnovu míru v této zničené zemi. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP