(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kučerovi staršímu. Hlásí se někdo dále do této rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám.

Nyní prosím zpravodaje k projednávané věcné části toho bodu, jestli by mi pomohl s rekapitulací a hlídal, bude-li má rekapitulace správná.

Nejprve zazněly tři samostatné návrhy pana poslance Svobody, které by zněly zhruba takto: První. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednávání vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize ve stavu legislativní nouze a zkráceném jednání:

První varianta: z důvodů ohrožení základních práv a svobod občanů.

Druhá varianta: bezpečnosti státu.

Třetí varianta: z důvodů, že státu hrozí značné hospodářské škody.

To jsou tři návrhy, které přednášel kolega Svoboda. Pan zpravodaj mě chce opravit.

 

Poslanec Martin Kocourek: Mám od kolegy Svobody znění, které přednesl. Mám to přečíst?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o přednesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh usnesení by byl:

Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvají důvody pro mimořádný postup při projednávání návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, jinak jsou za prvé - zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, za druhé - zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu, za třetí - hrozí značné hospodářské školy.

Pan kolega Svoboda chce oddělené hlasování o jednotlivých bodech a hlasovat o nich v tom pořadí, jak jsem je přednesl. Pokud neprojde jedna, hlasovat druhou, pokud neprojde druhá, hlasovat o třetí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Další návrh, který zazněl, byl návrh, který jsem přednášel já: Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize ve zkráceném jednání.

Další byl návrh pana poslance Kalouska, který navrhl usnesení, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále neexistují podmínky - dále by byl text stejný, jak jsem ho před chvíli přednášel.

Toto byly všechny návrhy. Pane zpravodaji, žádám vás, abyste je postupně přednášel k hlasování a řekl nám, jak o nich budeme hlasovat.

Zároveň vás odhlašuji a všechny žádám o novou registraci.

 

Poslanec Martin Kocourek: Myslím, že bychom nemuseli hlasovat v předloženém pořadí. S vaším návrhem usnesení se dá zkombinovat návrh usnesení pana kolegy Svobody, protože k tomu dává určité dovětky. Dá se hlasovat o usnesení, zda důvody trvají, a potom o jednotlivých návrzích pana kolegy Svobody - 1, 2, 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasí s tím pan poslanec Svoboda? Neprotestuje, souhlasí.

S procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Omlouvám se, nechci to komplikovat. Jakmile budeme hlasovat o prvním bodu, nedohlasujeme se podmínek. Podle mě je korektní, aby občané této země znali podmínky. Chci, aby se vždycky hlasovalo o celém návětí a podmínce, a to ve všech třech případech. Jde o to, aby se občanům řeklo, o co jde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, návrh usnesení přečte pan zpravodaj, neboť jste to písemně předal. Je tady nesouhlas s procedurou, budeme postupovat tak, jak navrhuje kolega Svoboda. Všech pět návrhů budeme podrobovat postupně hlasování.

Oznámil bych, že paní kolegyně Dundáčková má náhradní kartu č. 3.

Pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Martin Kocourek: První návrh zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvají důvody pro mimořádný postup Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, jinak jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 134, které jsem zahájil.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 134 končí. Z přítomných 159 pro hlasovalo 36, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o předložení druhé varianty návrhu pana poslance Svobody.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvají důvody pro mimořádný postup Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, jinak je zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 135. Kdo je pro tento návrh pana poslance Svobody, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 161 poslance a poslankyň pro hlasovalo 19, proti 113. Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o poslední variantu návrh pana poslance Svobody.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvají důvody pro mimořádný postup Poslanecké sněmovny při projednávání vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, jinak hrozí značné hospodářské škody.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 136, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 161 poslanců a poslankyň pro hlasovalo 102, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli mám pocit, že další návrhy je bezpředmětné hlasovat, neboť základní podmínka stanovená jednacím řádem byla naplněna, byť jsme do usnesení zanesli materiální podmínku, kterou sněmovna nemá povinnost do usnesení dávat. Usnesení sněmovny je ale přijato a platí to co bylo schváleno.

Můj návrh je nehlasovatelný a domnívám se, že nehlasovatelný je i návrh pana poslance Kalouska.

Tím jsme se vypořádali s procedurou, abychom mohli projednávat bod č. 29 ve zkráceném jednání.

V tuto chvíli otevírám tento bod a předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda. Prosím ministra financí ČR, aby přistoupil k řečništi, ujal se slova, a zároveň prosím pana zpravodaje Martina Kocourka, aby spolu se mnou sledoval průběh jednání, abychom byli schopni dostatečně kvalitně zvládnout proceduru hlasování.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s návrhem zákona o vydání státních dluhopisů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás musím přerušit, protože nevím, co se to děje. Je to překvapivé, ale z nějakého důvodu je v této sněmovně trochu hluk. Prosím, abyste chvilku vyčkal. Ti, co ten hluk způsobili, aby tak přestali konat, abychom mohli pracovat. Nyní je dostatečný klid k tomu, abychom mohli jednat.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s návrhem zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize.

Vláda svými usneseními schválila poskytnutí humanitární pomoci kosovským uprchlíkům v úhrnné výši 2 mld. Kč. Vypracovala návrh zákona, který nyní předkládá Poslanecké sněmovně s doporučením, aby pan předseda Poslanecké sněmovny na návrh vlády vyhlásil podle § 99/1990 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stav legislativní nouze na dobu projednávání navrženého zákona a k rozhodnutí o projednávání tohoto zákona ve zkráceném jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP