(14.40 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Dovolím si upozornit, že schodek státního rozpočtu se běžně kryje tak, že jsou vydány státní dluhopisy a pak se to splácí. S tímto návrhem jsme nesouhlasili, jakkoli jsme byli přesvědčeni o tom, že je to priorita, protože jsme přesvědčeni, že tento nepředpokládaný výdaj, který představuje 0,4 % běžných neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu, by měla vláda krýt na úkor tohoto období a tohoto státního rozpočtu prostě proto, že příští období a příští státní rozpočty budou s největší pravděpodobností postaveny také před různé nepředpokládané výdaje. Dovoluji si jen připomenout volební heslo jedné parlamentní strany: nezadlužená budoucnost.

V tuto chvíli máme na stole návrh zákona o vydání státních dluhopisů, který neříká vůbec nic jiného, než že vládě bude dovoleno vyčerpat o 2 mld. více, než má schváleno zákonem o státním rozpočtu, pouze to bude jinou technikou. Pokud s tím tato sněmovna bude souhlasit, bude to zcela legitimní a já proti tomu neprotestuji, bude to většinová vůle Poslanecké sněmovny. Ale nepředstírejme prosím, že zde existují dvě varianty, dvě alternativy. Jedna je novela zákona o státním rozpočtu a druhá je zákon o vydání státních dluhopisů. To jsou jen dvě různé techniky stejné alternativy: povolení vládě vydat letos o 2 mld. více, než má schváleno zákonem o státním rozpočtu. Nám mnohem více záleží na tom, o čem to skutečně je, než jak se to jmenuje, a proto musíme být konzistentní se svým postojem při schvalování návrhu novely zákona o státním rozpočtu a stejný postoj musíme zaujmout i při návrhu tohoto zákona. Proto si dovoluji navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s návrhem zákona na vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize a žádá vládu ČR, aby potřebné 2 mld. Kč neprodleně uvolnila na úkor běžných neinvestičních výdajů schválených zákonem o státním rozpočtu na rok 1999."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Také děkuji panu poslanci Kalouskovi, ale domnívám se, pane poslanče, že ten návrh procesně musí být položen tak, že dáváte návrh na zamítnutí zákona a poté doprovodné usnesení v tom znění, jak jste to přednesl. To je myslím správný postup.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se za svoji procesní nezpůsobilost. Domníval jsem se, že když dám návrh na zamítnutí zákona, tak k zamítnutému návrhu nelze přijmout usnesení. pokud lze, tak souhlasím s tímto postupem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vy jste řekl, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí. Takový termín neznáme, čili dáváte návrh na zamítnutí. Pokud ses nepletu, tak již Poslanecká sněmovna, byť to příliš velkou logiku nemá, jednou nebo možná i víckrát k zamítnutému návrhu doprovodné usnesení přijala. Domnívám se, že rozhodně je to způsobilejší udělat tak, jak jsem navrhoval, než předložit návrh tak, jak byl.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je-li to procesně možné, děkuji a v tom případě využívám dobrodiní tohoto výkladu a dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona s doprovodným usnesením, které jsem přednesl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se někdo dál do podrobné rozpravy? Je tomu tak, hlásí se ministr kultury ČR pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, milé dámy a pánové, snad poprvé v životě jako ministr využiji svého práva v podrobné rozpravě nemluvit podrobně k věci. Prostě musím reagovat na návrh pana kolegy Kalouska, který se týká každého resortu, tedy i Ministerstva kultury.

Já si prostě nedovedu představit, že od července t. r. bych mohl uvolnit nějaké prostředky z rozpočtu své kapitoly. Nedovedu si představit, že bych mohl zastavit programy týkající se památkové péče, nedovedu si dokonce představit, že bych nedal oněch 400 000, které pan Kalousek lobbuje, na opravu nějakého kostelíka. (Potlesk v části sněmovny.) Jeho návrh prostě spočívá v tom, že Ministerstvo kultury bude ještě chudší, než je. I když by tady, pane místopředsedo, bylo řešení. Jsou tady platy duchovních, které dají 720 mil., že bychom je zkrátili. Je tam 70 mil. na církevní památky, že bychom tam dali jen 20. Kdybych takto ale postupoval, tak asi pan poslanec Kalousek vyletí z kůže.

Já k tomu nemohu říci více než toto, pane místopředsedo. Na Moravě, u nás doma, se říká jedno přísloví: když někdo nemůže škodit, tak aspoň smrdí. Děkuji. (Potlesk části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Předpokládám, pane ministře, když jste hovořil o tomto přísloví k místopředsedovi, že jste měl na mysli mě jako místopředsedu, nikoli místopředsedu KDU-ČSL.

Nyní vidím dále přihlášku. Prosím, pane kolego. Hovořit bude pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, mám následující návrh a týká se opravdu podrobné rozpravy. Navrhuji, aby v návrhu zákona v § 1 bod 1 byla změněna výše ze 2 mld. na 1 mld. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Omlouvám se zpravodaji, který se už několikrát hlásil a já jsem ho pokaždé omylem přehlédl. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vystoupil na toto téma vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, a to v tom smyslu, že bych chtěl Poslaneckou sněmovnu upozornit na to, že stanovisko ČNB, které máme v tisku 281/2, upozorňuje sněmovnu na dva problémy, které v tomto vládním návrhu zákona jsou, a to je problém splatnosti, která je uvedena v návrhu tohoto zákona, kdy ČNB upozorňuje na rozpor mezi stávajícím zákonem o dluhopisech a navrženým vládním návrhem zákona o vydání státních dluhopisů, a za druhé, že důvodová zpráva k tomuto vládnímu návrhu zákona nekoresponduje se zněním zákona, neboť z dikce odst. 1 § 1 vyplývá, že se jedná o samostatnou emisi státních dluhopisů, zatímco z důvodové zprávy plyne, že zdroje budou získány připojením se k nějaké stávající emisi.

Já jsem na tyto problémy reagoval tím, že jsem vypracoval pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, který bych teď rád přečetl. Takže pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, tisk 281. Celý text vládního návrhu zákona se nahrazuje tímto novým textem:

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize, o změně zákona č. 530/90 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 328/98 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první - státní dluhopisový program na financování řešení důsledků kosovské krize.

§ 1 - státní dluhopisový program.

Odst. 1. Účelem státního dluhopisového programu je financování řešení důsledků kosovské krize.

Odst. 2. Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 2 mld. Kč.

Odst. 3. Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny uplynutím 15 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP