(9.10 hodin)

(pokračuje M. Lobkowicz)

Jinými slovy to rozhodnutí, které jsem zmiňoval, bylo rozhodnutí procedurální, nicméně věcně je třeba rozhodnout o komplexu. Je to procedura, kterou budeme potom zřejmě procházet při všech dalších zákonech během dnešního dopoledne. Proto bych se přimlouval, abychom šli touto cestou. Omlouvám se, že jsem to neřekl na začátku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, děkuji. Po tomto návrhu, který je zřejmý, tj. pozměňovací návrhy pod písm. a) ve sněmovní tisku 135/2 - necháme odhlasovat. Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Hlasování pořadové číslo 252 zahajuji a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 hlasovalo pro 167, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pana zpravodaje, jestli ještě máte co hlasovat, abyste to přednesl.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Máme ještě k hlasování návrh doprovodného usnesení, které přednesl pan poslanec Holáň. Nicméně já se domnívám, že teď je možno hlasovat o návrhu zákona jako o celku a potom hlasovat o návrhu doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, souhlasím s vaším výkladem. Nemá-li nikdo námitek, tak takto budeme postupovat. Čili všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpány a já v tuto chvíli přednesu závěrečné usnesení. Budeme nyní hlasovat o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), podle sněmovního tisku 135, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 253. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 174 hlasovalo pro 171, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

V tuto chvíli, pane zpravodaji, prosím o přednesení doprovodných usnesení.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Pan poslanec Holáň přednesl návrh následujícího doprovodného usnesení.

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zpracovala a předložila srovnávací studii nákladů na poloprofesionální a plně profesionální armádu do 31. prosince 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra negativní, zpravodaje pozitivní.

O tomto návrhu doprovodného usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 254, které zahajuji a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 hlasovalo pro 37, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali i se všemi návrhy doprovodných usnesení. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a žádné doprovodné usnesení nebylo přijato. Končím tím tedy projednávání bodu 87, blahopřeji ministru obrany.

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu. Je jím bod č. 88, který má tento obsah. Je jím

 

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 136/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení, tohoto návrhu zákona, ke kterému nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, čímž třetí čtení tak trochu pozbývá smyslu, nicméně formálně ho otevřít musím. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Severa. Rozpravu ve třetím čtení otevírám a rozpravu ve třetím čtení uzavírám, neboť se do ní nikdo nehlásí. Můžeme přistoupit k hlasování. Prosím, jestli chce ministr využít možnosti závěrečného slova? Není tomu tak. A zpravodaj? Není tomu tak.

Takže, pane zpravodaji, poslanče Severo, seznamte nás s postupem při hlasování, který bude poměrně jednoduchý, nebyl-li žádný pozměňovací návrh.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano, přesně tak. Pane předsedající, ani výbor nepřijal žádný pozměňovací návrh, takže můžeme hlasovat o návrhu zákona tak, jak byl předložen ministrem obrany v tom vládním návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji, panu poslanci Severovi. Přednesu tedy v tuto chvíli závěrečný návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, podle sněmovního tisku 136."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 255. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 174 hlasovalo pro 172, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, návrh doprovodného usnesení nebyl k tomuto zákonu, pokud mám správné poznámky, čili mohu bod 88 ukončit. Bod jsem ukončil a přistupujeme plynule k bodu 89.

Bodem 89 je

 

89.
Vládní návrh zákona o vojácích z povolání
/sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

 

Toto třetí čtení v tuto chvíli zahajuji a prosím, aby místo u stolku zpravodajů vedle ministra, který se stane asi ozdobou této lavice na nadcházející čas, usedl k tomuto bodu zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost, jeho předseda pan poslanec Petr Nečas.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 139/2. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Pardon. Hlásí. Vidím zdviženou ruku pana poslance Škromacha. Prosím, pane kolego, přistupte k řečništi a ujměte se slova.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, abych zjednodušil projednávání, chtěl bych vás požádat, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o mém návrhu na stažení mého pozměňovacího návrhu pod písm. E.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, myslím, že to je návrh, který můžeme odhlasovat bezprostředně. Nemá-li nikdo námitek, tak nechám hlasovat o víceméně procedurálním návrhu, resp. procesním návrhu pana kolegy Škromacha na stažení jeho pozměňovacího návrhu, uvedeného ve sněmovním tisku 139/2 pod písm. E. Souhlasí pan zpravodaj, že můžeme rozhodnout v tuto chvíli? Souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP