(9.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 256. Kdo souhlasí s návrhem na stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem E, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 176 se pro vyslovilo 170, proti 1. Konstatuji, že s návrhem na stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem E byl vysloven souhlas.

 

Hlásí se někdo dále do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám. Prosím pana ministra, pokud chce využít možnosti závěrečného slova, má příležitost. Nechce. Zpravodaj také nechce.

Prosím zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Hovoří zpravodaj Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane přesedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, máme před sebou tisk 139/2, kde jsou shromážděny pozměňující návrhy. Již v průběhu druhého čtení jsme si odhlasovali, že jako základní návrh bude brán komplexní pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost. Znamená to, že všechny ostatní návrhy jsou buď doplňující, nebo pozměňující k tomuto komplexnímu pozměňujícímu návrhu.

V souladu s tímto postupem navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu, který je uveden pod písmenem B3. Je to návrh přednesený panem poslancem Václavem Frankem, který je pozměňujícím návrhem ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Pozměňuje návrh, který je v komplexním návrhu výboru pro obranu a bezpečnost uveden pod písmenem A45. Navrhuji, abychom nyní hlasovali o pozměňujícím návrhu B3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je někdo, kdo nesouhlasí s navrženou procedurou? Nikdo neprotestuje. Budeme o tomto návrhu rozhodovat hlasováním. Ptám se pana ministra na stanovisko. Je negativní, stanovisko zpravodaje také negativní.

 

O návrhu B3 rozhodneme hlasováním pořadové číslo 257, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro hlasovalo 26, proti 147. Návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Navrhuji, abychom dále hlasovali o pozměňujícím návrhu pana poslance Klase, uvedeném pod písmenem D, který je opět pozměňujícím návrhem ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu výboru pro obranu a bezpečnost a pozměňuje písmeno A58 a je upřesněním tohoto paragrafu uvedeného pod A58.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko pana ministra je souhlasné, stanovisko pana zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh pod písmenem D. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Pane zpravodaji, prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Zbývající pozměňovací návrhy spolu vzájemně nekolidují. Navrhuji, abychom nyní hlasovali en bloc o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který je uveden pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nezpochybňuje nikdo hlasování en bloc? Ne. Můžeme hlasovat tak jak navrhl zpravodaj. Stanovisko pana ministra je souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 259, ve kterém rozhodneme o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 179 pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Pane zpravodaji, prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Franka, který je uveden pod písmenem B1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 260. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem B1, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 23, proti 152. Návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším pozměňujícím návrhem je návrh pana poslance Franka, uvedený pod písmenem B2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 261, ve kterém rozhodneme o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem B2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 hlasovalo 177 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším pozměňujícím návrhem je opět návrh pana poslance Franka, uvedený pod písmenem B4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 262. Kdo souhlasí s tímto návrhem uvedeným pod písmenem B4, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 22, proti1153. Návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Zbývá nám nyní návrh pana poslance Kalouska. Pouze se ho dotáži, zda požaduje, aby se o jeho návrhu hlasovalo jako o celku, nebo zda chce hlasovat zvlášť o jednotlivých paragrafech. (Poslanec Kalousek odpovídá ze svého místa mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jednička a dvojka současně, trojka zvláště.

 

Poslanec Petr Nečas: Navrhuji, abychom nyní hlasovali en bloc o návrzích uvedených pod C1 a C2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Proceduru nikdo nezpochybňuje. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, zpravodaje zásadně nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 263, ve kterém se rozhodne o pozměňovacích návrzích uvedených pod C1 a C2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 36, proti 137. Návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kalouska uvedeném pod C3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 264. Kdo souhlasí s návrhem pod písmenem C3, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 18, proti 155.

 

Poslanec Petr Nečas: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nikdo neprotestuje. Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vojácích z povolání podle sněmovního tisku 139, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť se v hlasování pořadové číslo 265 vysloví tím, že stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 175, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, není žádné doprovodné usnesení? Není. Mohu ukončit projednávání bodu 89. Děkuji zpravodaji panu poslanci Nečasovi. Blahopřeji ministru obrany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP