(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je námitka proti této proceduře? Není, takže budeme postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu B7. Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje rovněž.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 272. Kdo souhlasí s návrhem pod písmenem B7, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V souladu s procedurou, kterou pan zpravodaj navrhl v tuto chvíli budeme rozhodovat o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Není námitek proti hlasování o celku? Námitek není. Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje rovněž.

 

Hlasování pořadové číslo 273 jsem zahájil. Kdo souhlasí s pozměňovacími návrhy pod písmenem A, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 159, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Pan zpravodaj navrhl, abychom v tuto chvíli hlasovali o návrhu pod písmenem B1 - 6. Není námitek proti celkovému hlasování? Není. Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje rovněž.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 274. Kdo je pro tento návrh pod písmenem B 1 - 6, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 152, proti 21. Návrh byl přijat.

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme tím všechny návrhy?

 

Poslanec Petr Koháček: Ano, byly vyčerpány všechny návrhy, žádné doprovodné usnesení nebylo předloženo. Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji poslanci Koháčkovi. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zajišťování obrany České republiky podle sněmovního tisku 142 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 275. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 158, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 92. Děkuji panu zpravodaji Koháčkovi.

Chtěl bych upozornit Kancelář sněmovny, že zvolené tempo je poněkud rychlejší, než Kancelář očekávala, za chvíli mi dojdou podkladové materiály. Takže doufám, že Kancelář slyší a dodá.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

93.
Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky
/sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Místo u stolku již zaujal zpravodaj pan poslanec Kalousek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 143/2. Žádám zpravodaje, aby se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli zahajuji. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli prosím pana ministra, jestli chce přednést závěrečné slovo. nechce. Pan zpravodaj chce. Prosím, pane zpravodaji, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jen stručný komentář ke dvěma okamžikům, o kterých budeme hlasovat. V pozměňujících návrzích jsou dva kolizní momenty. Jeden se týká provozování letecké záchranné služby v rámci armády. Vládní návrh, jak byl předložen, navrhuje, aby v mimořádných případech, kdy letecká záchranná služba není schopna zajišťovat úkoly, mohla zasáhnout armáda. To je ošetřeno ve vládním návrhu.

Výbor pro obranu a bezpečnost mírně většinovým názorem zastává stanovisko, aby armáda mohla provozovat leteckou záchrannou službu zcela srovnatelně s jakýmikoli jinými subjekty, aby mohla tímto statkem veřejným konkurovat statkům soukromým. Budeme hlasovat, zda si to přejeme, nebo nepřejeme. To je jeden bod, na který chci upozornit.

Druhý bod, na který chci upozornit, je postavení Generálního štábu a ústředního orgánu státní správy. Armáda nemůže řídit sama sebe, Generální štáb samozřejmě nemůže být součástí ústředního orgánu státní správy. Budeme zde hlasovat o tom, zda si přejeme, aby Generální štáb byl či nebyl armádou, zda náčelník Generálního štábu je či není velitelem armády. Bude-li součástí ministerstva, nebude to armáda, nebude-li součástí ministerstva, bude to armáda. Obě cesty jsou legitimní, obě cesty jsou možné. Ale chci upozornit, že nyní děláme toto rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji za závěrečné slovo. Nikdo z těch, kteří mají možnost vystoupit kdykoli, se nehlásí. Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích ve sněmovním tisku 143/2. Prosím pana zpravodaje, aby navrhl proceduru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přidržel bych se procedury, která zde probíhala v předcházejících branných zákonech. Dovoluji si navrhnout, aby jako podklad bylo vzato komplexní usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a o dalších pozměňujících návrzích abychom hlasovali jako o pozměňujících návrzích k pozměňovacímu návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP