(10.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 172, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl schválen a s návrhem zákona byl vysloven souhlas (v hlasování číslo 288).

Pane zpravodaji, ještě se vypořádejme s doprovodným usnesením.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, máme ještě navrženo doprovodné usnesení, které je také ve sněmovním tisku 92/4. Můžeme o něm hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Možná přece jen, přestože je písemně, bude dobré jej ještě jednou přečíst, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dobře, návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychlila práce na novelách zákonů, které zabrání pohybu padělků a nepovolených napodobenin na vnitřním trhu, a předložila je v co nejkratším možném termínu k projednání Poslanecké sněmovně."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra?

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Tuto iniciativu vítám, i když nejsem v tomto okamžiku schopen kvantifikovat problém nebo definovat, jakými způsoby by se to mělo řešit. Zřejmě to bude předmětem i obecnější právní úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, abychom neotevřeli rozpravu, děkuji vám za kladné stanovisko. Zpravodaj?

 

Poslanec Karel Vymětal: Zpravodaj hospodářského výboru doporučuje, zpravodaj výboru pro vědu doporučuje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nikdo neprotestuje proti tomu, že rozprava je uzavřena.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení, rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 289. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 154, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s celým bodem č. 78. Děkuji zpravodaji Karlu Vymětalovi, děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Je jím bod 79.

 

79.
Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,
zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb.
/sněmovní tisk 96/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Josef Janeček a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Milada Emmerová.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 96/3. Žádám paní zpravodajku, aby spolu se mnou sledovala rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Janečka, jestli chce využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Paní zpravodajka chce využít závěrečné slovo? Nechce.

Přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby nám řekla, jak budeme hlasovat.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, při probírání novely tohoto zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví došlo celkem ke dvěma návrhům, a sice změna v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2, kde se slova "a v zařízeních sociální péče" zrušují, což se přímo nevztahuje… (Značný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já vás přeruším, paní zpravodajko. Přestože chápu, že provozní tempo je vysoké, prosím, aby byla zachována důstojnost jednání této komory Parlamentu. Prosím všechny, kteří zde hovoří. A k dámě se točit zády, pánové, je neslušné, stejně tak jako hovořit. Prosím o klid a paní zpravodajko, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Za druhé v § 4 odst. 1 písm. e) se slova "osobám mladším 16 let" nahrazují slovy "osobám mladším 18 let". Celkem máme hlasovat o těchto dvou bodech, neboť ve druhém čtení nedošlo k žádnému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nedošlo k žádnému pozměňovacímu návrhu z pléna mimo přednesení pozměňovacích návrhů výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, abychom byli přesní.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Pokud by nebyly námitky, je možno tyto dva body, tyto dva návrhy, resp. celé usnesení výboru odhlasovat v celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Výborně. Budeme hlasovat, jestli proti tomu nikdo neprotestuje, o pozměňovacích návrzích A1 a 2 dohromady. Neprotestuje, takže budeme nyní hlasovat o těchto návrzích. Ptám se zástupce navrhovatele? Souhlas. Paní zpravodajka? Souhlas.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 290 o pozměňovacím návrhu pod písmenem A 1, 2. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 155, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní, paní zpravodajko, už není žádný pozměňovací návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Je tomu tak?

 

Poslankyně Milada Emmerová: To je vše, takže je možné hlasovat o novele zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přednesu závěrečný návrh usnesení

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb., podle sněmovního tisku 96, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 145, proti 18. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas (v hlasování číslo 291).

 

Děkuji paní zpravodajce poslankyni Emmerové, blahopřeji předkladatelům. Nyní vidím faktickou poznámku místopředsedy sněmovny pana poslance Ivana Langra. Prosím všechny, abyste věnovali jednání patřičnou pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předpokládám, že jste stejně jako já příjemně překvapeni tím, jak nám práce jde od ruky. Budeme-li tímto tempem pokrčovat, dovoluji si navrhnout jednu myšlenku ke zvážení, zatím nikoli k hlasování. Je pravděpodobné, že dnes bychom mohli vyčerpat všechna třetí čtení, zůstal by nám jen blok voleb, resp. potom tři senátní tisky, které musejí být projednávány až v úterý. My jsme se dohodli na tom, že bychom jednali i v pondělí, nicméně mám pocit, že při zbytku materiálů, které máme projednat, by bylo efektivní nejednat v pondělí a sejít se až v úterý ve dvě hodiny odpoledne a tu věc ukončit. Berte to prosím jako inspiraci k zamyšlení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, již jsem o vás slyšel, že jste populista, ale až takový, to je tedy vrchol! Ale v dobrém slova smyslu. Jen bych doporučoval to ještě neuzavírat, je to myšlenka nepochybně sympatická pro velkou část tohoto sálu s tím, že v úterý se dá začít od 9 hodin, nikoli až od 14 hodin.

Ale pojedeme dál. Dalším bodem je bod

 

80.
Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 100/ - třetí čtení

 

(Velký hluk.) Kolegyně a kolegové, v tomto stavu se asi nedá patřičně pracovat a obávám se, že kolegyně, které zajišťují stenografický záznam, mají s tímto nejen tempem, ale i hlukem dost značné provozní problémy. Takže skutečně prosím, abychom atmosféru v sále vytvořili takovou, abychom mohli v klidu a efektivně pracovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP