(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Táži se, zda někdo protestuje proti tomu, že se jedná o legislativně technickou připomínku. Nikdo to nezpochybňuje. Konstatuji, že to, jak kolega Koudelka ve třetím čtení zpřesnil svůj návrh, je akceptováno. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Vystoupí předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, omlouvám se, nicméně navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do doby, než přijde pan poslanec Cyril Svoboda. Je řádně omluven, je na zahraniční služební cestě. Myslím, že pozměňovacích návrhů je přece jen dost a bylo by správné, aby se k tomu vyjádřil za navrhovatele právě ten, který zákon připravil. Kolegové a kolegyně, prosím, abyste mi vyhověli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Kasal. Já navrhuji, abychom stanovili pevný bod, protože je pátek a pan kolega Cyril Svoboda dnes nepochybně nedorazí. Navrhuji, abychom přednesený návrh rozšířili tak, že se tímto bodem budeme zabývat v úterý, kdy bude probíhat řada hlasování vyžadující kvorum více než 100 hlasů, takže tam by to tematicky mohlo patřit. Návrh zní, abychom přerušili projednávání bodu číslo 82 do úterý 13. července.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 306, které zahajuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 hlasovalo 112 pro, 32 proti. Konstatuji, že jsme bod 82 po uzavření rozpravy ve třetím čtení přerušili do úterý 13. 7.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

84.
Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Místo u stolku zpravodajů již zaujal navrhovatel, pan poslanec Pavel Němec. Zároveň prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Vladimíra Doležala, aby zaujal podobnou pozici.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 122/3. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou zahajuji a táži se, kdo se do rozpravy hlásí. Nejprve jsem viděl pana poslance Kohlíčka. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, dovoluji si stáhnout svůj pozměňovací návrh uvedený v soupise pozměňovacích návrhů pod písmenem B. Zjistil jsem totiž, že i když věcně tam patří, nelze ho do takto pojatého zákona zakomponovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme hlasovat o stažení návrhu pod písmenem B. Já bych nejprve rozhodl tuto procesní záležitost a pak bude hovořit pan poslanec Gongol v rozpravě ve třetím čtení. Neprotestuje pan zpravodaj proti tomuto způsobu projednávání? Ne. Budeme tedy rozhodovat o stažení pozměňovacích návrhů uvedených pod bodem B. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Kohlíčka.

 

O návrhu na stažení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 307, které jsem zahájil a táži se, kdo s tímto návrhem na stažení souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 176 hlasovalo 134 pro, 1 proti. Návrh byl přijat. Byly staženy pozměňovací návrhy pod bodem B.

 

Nyní vystoupí v rozpravě ve třetím čtení kolega Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si chtěl osvojit legislativní změnu, která už je v návrhu, který máte písemně v tomto tisku, protože já jsem v rozpravě uvedl, že se za slovo "vozidla" vkládá čárka a pak "mimo osobní vozidla" a zase čárka. Po dohodě s legislativci jsme tam dali závorku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Protestuje někdo proti tomu, že jde o legislativně technickou připomínku? Asi nelze mít jakýchkoli námitek. Děkuji panu kolegovi Gongolovi. Nyní vystoupí v rozpravě pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já mám také jednu úpravu, u návrhu pana kolegy Gongola vypustit slovo "vládního". Nejedná se o vládní návrh, ale o poslanecký návrh. Navrhuji tedy vypustit slovo "vládního" v tisku 122/3, bod C.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že je to jen upozornění. O této části stejně nehlasujeme. Budeme hlasovat pouze o té části zákona, ale upozornění je nepochybně na místě a já vám za ně děkuji.

Hlásí se ještě někdo dále do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Prosím zpravodaje kolegu Doležala, aby navrhl proceduru. Prosím, aby se alespoň částečně zklidnila atmosféra v sále.

 

Poslanec Vladimír Doležal: V rámci projednávání zazněly čtyři pozměňovací návrhy, z toho jeden byl teď ve třetím čtení stažen. Navrhuji hlasovat po jednotlivých bodech v pořadí, jak byly návrhy předloženy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasíte všichni s touto procedurou? Pan kolega Brožík má nesouhlasné stanovisko. Prosím o váš návrh.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pod pozměňovacím návrhem B pana Kohlíčka jsou procentní sazby -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Byly staženy, pane kolego!

Budeme postupovat podle procedury, kterou navrhl pan kolega Doležal, není-li jiných námitek. Námitky nejsou. Budeme rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a prosím pana zpravodaje, aby je předkládal tak, jak navrhl.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nejdříve bychom měli hlasovat o návrhu rozpočtového výboru, který navrhl rozšířit poslanecký návrh o bod 2. Jedná se o úlevy pro vozidla s elektrickým pohonem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme rozhodovat o tomto pozměňovacím návrhu, není-li námitek. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo - promiňte, nezeptal jsem se na stanovisko. Toto hlasování (číslo 308) ruším a prohlašuji je za zmatečné. Stejně registruji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Ptám se pana navrhovatele, jak se k tomuto pozměňovacímu návrhu staví. Doporučuje. Zpravodaj také doporučuje.

 

Budeme rozhodovat o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 309, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 167 hlasovalo pro 161, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, abyste předložil další návrh, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP