(11.10 hodin)

Poslanec Vladimír Doležal:Dalším návrhem je návrh pana poslance Gongola k tisku 122/3 pod písm. C.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele je negativní, zpravodaje neutrální.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 310. Zahájil jsem ho. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 85, proti 55, návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh k předložení.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším návrhem je návrh pana poslance Brožíka pod písm. D.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko navrhovatele negativní, zpravodaje negativní.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 311. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 84, proti 79, návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, je ještě o čem hlasovat z pozměňovacích návrhů? Ne. Z pozměňovacích návrhů nikoli, nikdo neprotestuje, takže budeme hlasovat o celkovém návrhu usnesení, které zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122."

 

Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 84, proti 78. S návrhem zákona nebyl vysloven souhlas (v hlasování číslo 312).

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 84. Děkuji zpravodaji i navrhovateli a můžeme přistoupit k projednávání bodu č. 95.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli, ať je mi to jakkoli trapné a nesouhlasím s tím, tak musím konstatovat, že máme projednávat bod 95 a obdržel jsem žádost místopředsedy vlády Pavla Rychetského o to, aby byl tento bod zařazen až po 11.30 hodin. Promiňte, dokonce žádá na zařazení na 14.00 hodin.

Přečtu vzkaz, který jsem obdržel: místopředseda vlády žádá, aby body 95 a 97 byly zařazeny na 14.00 hodin kvůli účasti na pohřbu pana Pelikána.

Vidím zvednutou ruku místopředsedy sněmovna Ivana Langra. Prosím o klid. Hovoří místopředseda sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, jakkoli si všichni uvědomujeme, že pohřeb je tragickou a nepříjemnou událostí v životě každého člověka, jedná-li se o pana Pelikána, rozumím tomu, že pan kolega Rychetský je účasten pohřbu. Na druhé straně není to poprvé, co tato sněmovna musí přijímat nějaká opatření typu přerušení jednání, překládání některých bodů z důvodů neúčasti členů vlády.

Nechci z tohoto místa připomínat stávajícímu premiérovi jeho slova, která ze zaznívala z jeho úst coby předsedy nejsilnější opoziční strany, ale myslím si, že by vláda měla reflektovat to, že zasedá zákonodárný sbor, že ten vychází v mezích maximálně možných vstříc, už jen v tom, že probíhají třetí čtení, a já při vší úctě a porozumění k té žádosti vyzývám všechny, abychom pokračovali v projednávání, abychom projednali tento bod, aby předseda vlády zastoupil svého místopředsedu a tento bod uvedl a prováděl nás hlasováním. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vystoupí předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova. A prosím o klid.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážení kolegové, před hlasováním o procedurálním návrhu, který přednesl předsedající této schůze, prosím, abyste si uvědomili, že účast na pohřbu Jiřího Pelikána nebyla rozmarem členů vlády. Bylo to vyjádření úcty člověku, který byl poslancem Evropského parlamentu a který se hluboce zasloužil o tento disent. Prosím, abyste to pochopili a tuto skutečnost respektovali.

Jsem první, kdo se sem vrátil, omlouvám se, že ještě nejsem zcela zorientován, a prosím, pokud jsou jiné body, které je možné projednávat, tuto sněmovnu o toleranci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nechám hlasovat o návrhu, který jsem předložil. Vidím ještě faktickou připomínku pana kolegy Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl vyřídit jeden vzkaz místopředsedovi panu poslanci Langrovi, který tvrdí, že přesunujeme body díky neúčasti vlády, ale já bych chtěl upozornit tuto sněmovnu, ačkoli jiný účel nebo jinou povinnost místopředsedové a předseda sněmovny v tomto sále nemají, než při zasedání sněmovny, že jsou situace, kdy řídící schůze sedí šest hodin na empiru a nemůže si odejít ani na toaletu, protože jiný z místopředsedů nebo předseda sněmovny tady není přítomen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP