(12.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, možná, že se mi podaří vytvořit prostor, aby se pan ministr s panem zpravodajem dohodli.

Chtěl bych jen připomenout, že v rozpravě ve třetím čtení byla žádost kolegyně Emmerové o stažení jejích pozměňovacích návrhů pod písm. D a H, o čemž musí hlasováním rozhodnout sněmovna. Měli bychom takto učinit, pan zpravodaj to zřejmě opomenul, takže se domnívám, že i tím jim vytvoříme dále časový prostor, aby mohli diskutovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to samozřejmě učiníme, pane poslanče.

V tuto chvíli se dále nikdo nehlásí, rozhodneme tedy o proceduře. Ptám se pana ministra Davida, zda trvá na svém pozměňovacím návrhu k proceduře. Ano, je tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje Cabrnocha, aby na žádost z pléna zopakoval návrh procedury, a poté budeme hlasovat tím způsobem, že nejprve rozhodneme o pozměňovacím návrhu ministra Davida k tomuto návrhu procedury, a potom rozhodneme hlasováním o proceduře, tak jak ji navrhl pan poslanec Cabrnoch, popř. ve znění pozměňovacího návrhu. Poté rozhodneme o stažení návrhu paní poslankyně Emmerové.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Zopakuji tedy návrh způsobu hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. K pozměňovacím návrhům přijatým výborem pro sociální politiku a zdravotnictví byly ve druhém čtení předloženy dva návrhy, z nichž jeden byl stažen. Navrhuji, aby tento nestažený pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu byl hlasován v pořadí, v jakém byl předložen. Proti tomu navrhuje pan ministr zdravotnictví, aby tento pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu byl hlasován před přijetím prvního pozměňovacího návrhu.

Dále navrhuji, aby byly body B4 a B3 z věcných důvodů hlasovány společně. Dívám se na paní poslankyni Fischerovou jako autorku a vidím, že přikyvuje.

Dále navrhuji, aby o tomto sněmovna rozhodla hlasováním. Domnívám se, že nejdříve bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu k proceduře pana ministra Davida, který říká, že budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu B1, a až potom o pozměňovacím návrhu A14.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, je tomu tak. Nejprve tedy rozhodneme o pozměňovacím návrhu ministra Davida směřujícím k návrhu procedur, jak je přednesl pan poslanec Cabrnoch.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 330. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 330 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 111 a 63 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu celé procedury, tak jak ji přednesl pan poslanec Cabrnoch, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 331. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 177 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní, pane zpravodaji, bychom měli rozhodnout o stažení návrhů paní poslankyně Emmerové, které prosím, abyste upřesnil.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Paní poslankyně Emmerová navrhla stažení svých pozměňovacích návrhů D a H.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 332. Kdo souhlasí se stažením těchto návrhů? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 332 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 180 a 1 byl proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích přijatých výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. Jako první o pozměňovacím návrhu souhrnném k problematice transfuzní služby uvedeném pod bodem A1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 333. Já se omlouvám. Prohlašuji toto hlasování pořadové číslo 333 za zmatečné, protože jsem zapomněla dát prostor k vyjádření navrhovatele a zpravodaje. Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 334. Prosím o stanoviska. Jsou doporučující.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 334. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 334 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 181 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále navrhuji hlasovat o souhrnném pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem A . Souhrnný pozměňovací návrh k sankčním mechanismům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra doporučující, zpravodaje taktéž.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 335. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 335 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 183 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále bychom měli hlasovat o souhrnném pozměňovacím návrhu k registračním poplatkům. Vzhledem k tomu, že byl stažen pozměňovací návrh H, který pozměňoval tento návrh, tak navrhuji, abychom o tomto souhrnném návrhu oproti původnímu předpokladu hlasovali v celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Fischerová žádá hlasování po bodech, budeme tedy hlasovat po bodech.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Budeme hlasovat o bodu 3A souhrnného pozměňovacího návrhu k registračním poplatkům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko zpravodaje doporučující, pana ministra doporučující.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 336. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 181 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále doporučuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A3 b), který se také týká souhrnného pozměňovacího návrhu k registračním poplatkům a který je vlastně nepřímou novelou zákona o správních poplatcích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska doporučující.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 337. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 181 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále mohli měli hlasovat o pozměňovacím návrhu A4, který se týká § 2 odst. 3 zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko zpravodaje nesouhlasné, pan ministr doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 338. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 122 a 56 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP