Pořad 16. schůze

16. schůze (14. září 1999)


Zahájení schůze

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/4/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (14. září 1999)

2. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/ - první čtení

Projednávání (14. září 1999)

3. Návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech, branný zákon, a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/2/ - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

5. Návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/2 - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

7. Návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/3 - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

8. Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

9. Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/2/ - vrácený Senátem

Projednávání (14. září 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

Projednávání (14. září 1999)

12. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/

Projednávání (14. září 1999)Přihlásit/registrovat se do ISP