(19.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli mi tedy nezbývá nic jiného, než dát hlasovat o návrhu pana poslance Krajíčka, aby tento návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.)

V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 64 a 56 bylo proti. (Potlesk.)

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Jan Svoboda se hlásí, pravděpodobně s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jan Svoboda: Paní předsedající, vážená sněmovno, jenom pro upřesnění do stenozáznamu bych uvedl, že v hlasování II. jsem hlasoval proti a ve sjetině je napsáno, že jsem hlasoval pro. Nezpochybňuji hlasování, ale chtěl bych jenom provést úpravu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli budeme tedy projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, sněmovní tisk 210, druhé čtení.

Z pověření vlády předložený návrh odůvodní ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kterého prosím, aby se ujal slova.

Omlouvám se, pane ministře. Vidím zde procedurální přihlášku pana poslance Radko Martínka, kterému ještě udělím slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Dámy a pánové, omlouvám se, ale chtěl bych zpochybnit hlasování, protože při posledním hlasování jsem hlasoval NE a ve sjetině bylo uvedeno ANO.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Měl jsem tento problém také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, totéž. Hlasování tedy zpochybňuje i pan poslanec Karel Šplíchal. Budeme tedy hlasovat o zpochybnění tohoto hlasování, a to v  hlasování pořadové číslo 62.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Martínka a pana poslance Šplíchala. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 129 vyslovilo 71 a 13 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování na vrácení návrhu zákona, sněmovní tisk 200, výboru k novému projednání. Na žádost z pléna vás musím všechny odhlásit a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli tedy zahajuji hlasování pořadové číslo 63 a ptám se, kdo je pro tento návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 se z přítomných 133 pro vyslovilo 67, 64 bylo proti. Tento návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Pan poslanec Karel Černý se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Karel Černý: Vážená paní předsedající, dovolte, abych oznámil, že při hlasování mi nefungovalo hlasovací zařízení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, ale při nastalém hluku ve sněmovně jsem vám vůbec nerozuměla. Prosím, zopakujte to.

 

Poslanec Karel Černý: Vážená paní předsedající, dovolte, abych oznámil, že mi nefungovalo hlasovací zařízení.

 

Poslanec Petr Nečas: To není pravda, při hlasování jste byl přihlášen. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se pana poslance Černého, zda trvá na svém návrhu, či netrvá.

Za prvé prosím o klid v jednacím sále a za druhé se potřebuji dozvědět, zda pan poslanec Karel Černý trvá na svém zpochybnění hlasování. (Souhlas.) Pan poslanec Karel Černý trvá na svém zpochybnění hlasování.

Hlásí se předseda klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych citoval text zpochybnění, jak ho uvedl zpochybňující poslanec. Uvedl: Nefungovalo mi hlasovací zařízení. Ze sjetiny, kterou drží v ruce jeden z kolegů, je patrné, že daný poslanec byl účasten hlasování. Toto zpochybnění proto považujeme za neopodstatněné a nepovažujeme za možné, aby se o něm vůbec hlasovalo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, musím vás upozornit, že jako předsedající musím dát hlasovat o procedurální námitce, a je samozřejmě věcí sněmovny, zda se rozhodne pozitivně, anebo negativně.

Zaznamenala jsem ještě procedurální přihlášku pana poslance Františka Brožíka a poté budeme hlasovat. Pane poslanče Brožíku, přejete si mluvit, či si nepřejete mluvit?

 

Poslanec František Brožík: Přeji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tak to prosím učiňte.

 

Poslanec František Brožík: Děkuji, paní předsedající. Přeji si mluvit, aby nevznikl precedens, protože neznamená, že když mi svítí světlo na hlasovacím zařízení, že jsem přihlášen, že fungují všechna tlačítka, tak abych mohl vyjádřit své hlasování ANO nebo NE nebo se zdržel hlasování. Nikdo nezpochybnil výsledek hlasování, jenom oznámil, že mu nefungovalo hlasovací zařízení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Poprosila bych pana poslance Černého, kdyby mohl uvést na pravou míru to, zda žádal hlasování o procedurální námitce, či ne, protože v tuto chvíli jsem již zcela zmatena.

 

Poslanec Karel Černý: Toto hlasování zpochybňuji, byl jsem přihlášen, mačkal jsem tlačítko NE a nerozsvítilo se.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, zda by mohlo být uvedeno do stenozáznamu, co se objevilo ve sjetině u jména pana poslance Karla Černého.

Prosím pana poslance Petra Nečase, který se také hlásí s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že je třeba trošku zklidnit emoce. Mám před sebou sjetinu z hlasování s pořadovým číslem 63, kde je u jména pana poslanec Karla Černého uvedeno "X", to znamená, že nehlasoval. Rozumím tomu, že on může říci, že mačkal něco jiného. Nicméně jeho negativní hlasování v souladu s hlasováním poslaneckého klubu sociální demokracie v žádném případě nemohlo ovlivnit výsledek závěrečného hlasování, protože jeho přihlášením bylo stanoveno kvorum. Čili toto hlasování dopadlo ANO pro zamítnutí, bez ohledu na to, co by pan kolega Černý, a myslím, že to kýváním uzná, zmáčkl, s výjimkou toho, že nám nyní chce sdělit, že chtěl hlasovat jinak než poslanecký klub sociální demokracie, to znamená podpořit zamítnutí, o čemž tedy pochybuji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP