Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. října v 9.05 hodin
 

Přítomno: 178 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.05 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zatím mi pouze paní poslankyně Taťána Jirousová oznámila, že má náhradní kartu č. 6, jinak nikdo jiný.

Současně vám sděluji, že z dnešního jednacího dne se omlouvají poslanci Josef Lux -zahraniční léčení, Václav Exner, Jiří Karas, Milan Ekert, Zdeněk Jičínský, Václav Nájemník, Veronika Nedvědová, Pavel Pešek, Alena Svobodová, Pavel Tollner, Jaromír Schling, Cyril Svoboda a Miloš Titz z důvodu jednání různých parlamentních delegací v zahraničí. Pan ministr Grégr se omlouvá vzhledem k přijetí ministra zahraničního obchodu Číny a místopředseda vlády Egon Lánský se omlouvá pro nemoc.

Všímám si, že se hlásí pan poslanec Zdeněk Kořistka. Prosím opravdu o klid.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedo, chci uvést jenom pro stenozáznam. U hlasování číslo 39 - jde o dotace soukromým školám - je u mého jména uvedeno, že jsem hlasoval pro. Hlasoval jsem proti. Byl to návrh paní poslankyně Šojdrové. Tím nezpochybňuji hlasování jako celek, jenom to uvádím na pravou míru pro stenozáznam. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přistoupíme nyní k bodu

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, předkládáme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě a zákon o živnostenském podnikání.

Důvody změny zákona o vnitrozemské plavbě jsou především ve vytvoření zákonných podmínek pro určení zásad stanovení stupnice sazeb pro pojištění plavidel v závislosti na jejich parametrech, dále řešení rádiového spojení jednotlivých uživatelů vodní cesty na principech, které jsou shodné se zeměmi Evropského společenství, a posléze rozpracování podmínek pro stanovení odborné způsobilosti pro provozování vnitrozemské vodní dopravy, opět v souladu s předpisy Evropského společenství, včetně zavedení zkoušek a odborné praxe, protože legislativa Evropské unie nepožaduje vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání.

Na základě toho doporučujeme upravit zákon o vnitrozemské plavbě, a pokud jde o kvalifikační předpoklady pro uplatnění ve vnitrozemské plavbě, i živnostenský zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru k projednání. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 235/1. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj Martin Starec. Prosím ostatní pány poslance a paní poslankyně pokud možno o maximální klid, i pana poslance Ransdorfa.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme projednali na minulé schůzi. Obdrželi jsme k tomu usnesení hospodářského výboru č. 98 ze dne 15. září 1999 pod tiskem 235/1.

Jen velmi stručně uvedu, že hospodářský výbor doporučil Poslanecké sněmovně zákon projednat ve druhém čtení a pustit dále do čtení třetího. Jediná změna vůči předloženému textu, která zazněla na hospodářském výboru, je účinnost.

Vztah tohoto zákona k projednávanému bodu 29 jsem zde avizoval již u bodu 29 a musím konstatovat, že do této chvíle není žádný návrh, který by neumožňoval další projednávání tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mně písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, proto uzavírám obecnou rozpravu.

Táži se zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

30.
Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st.
na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb.,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Jaromíra Talíře jako zástupce navrhovatelů o úvodní slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP