(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám pane kolego. Pan poslanec Zdeněk Škromach je jako poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolil bych si přednést pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, tisk 269/1, a sice v tomto znění:

K bodu 10, § 48 - § 48 zákon č. 48/1990 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - mění se takto - doplňuje se bod 3 ve znění v § 61 se znění "31. 12. 1999" nahrazuje zněním "31. 12. 2000".

K bodu 11 tohoto návrhu - doplňuje se za současné znění - § 50 "Tento zákon nabývá účinnosti 1. dubna 2000." a doplňuje se zněním "kromě bodu 3, bodu 10, který nabývá účinnosti 31. 12. 1999."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nezazněl. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce, přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP