(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na pořadu jsou nyní ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

 

190.
Ústní interpelace

 

Po zahájení 17. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Milošovi Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16.00 do 17 .00 hodin, poté ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Milanu Zunovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane premiére, rád bych vám položil dvě otázky.

Otázka první: Je vám známo, že pracovník Úřadu vlády pan Jan Jařab pomáhal ve své pracovní době bourat plot v Matiční ulici v Ústí nad Labem a svým jednáním tak způsobil škodu městu?

Otázka druhá: Vláda chce na jedné straně zvýšit vznikem vyšších územně správních celků rozhodovací pravomoc samosprávy. Tatáž vláda na druhé straně chce mít pravomoc rušit rozhodnutí samosprávných orgánů. Můžete mi vysvětlit tento rozpor?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má předseda vlády pan Miloš Zeman, prosím.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane poslanče Zuno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaše představa, že kontroluji pracovní dobu všech pracovníků Úřadu vlády, vychází zřejmě z poněkud nesprávné definice pracovní náplně předsedy vlády České republiky. Proto na vaši první otázku, zda je mi známo, že pracovník Úřadu vlády, jehož jméno jsem přeslechl, ale to teď není podstatné, boural ve své pracovní době plot v Matiční ulici, upřímně odpovídám, že mi to známo není a ani nevidím důvod, proč by mně to mělo být známo, protože to v nejlepším případě má zajímat šéfa Úřadu vlády, a nikoli premiéra.

Nicméně, když už se na to ptáte, tak bych vám chtěl, a spolu s vámi i všem členům Poslanecké sněmovny, sdělit, že právě dnes Romano Prodi, předseda Evropské komise, a Günter Verheugen, komisař odpovědný za rozšíření Evropské unie, vydali prohlášení, v němž ostře protestují proti stavbě plotu v Matiční ulici. A toto prohlášení lze svým způsobem interpretovat jako připojení se k těm, kdo tuto zeď bourali, včetně zmíněného pracovníka Úřadu vlády.

Vzpomínám si na Johna Fitzgeralda Kennedyho, který v Berlíně kdysi prohlásil: Ich bin ein Berliner. Chtěl bych vám proto, pane poslanče Zuno, sdělit, že kdybych byl v té době v Matiční ulici, tak bych tu zeď ve své pracovní době boural taky.

To je odpověď na vaši první otázku.

Pokud jde o otázku druhou. Návrh zákona, o němž jste se zmiňoval, přijde do Poslanecké sněmovny, bude touto sněmovnou - ve výborech i na plénu - projednáván a je možné uplatnit pozměňovací návrhy, zejména v té oblasti, o níž jste se zcela oprávněně zmínil.

Na jedné straně otázka je, zda všechna rozhodnutí územních samospráv jsou zákonná. A když si vezmu například rozhodnutí územní samosprávy v Neštěmicích, o jehož zákonnosti můžeme samozřejmě polemizovat, ale myslím si, že včerejší většinové rozhodnutí Poslanecké sněmovny jsme povinni všichni respektovat, a my jsme toto ustanovení prohlásili za rozporné se zákonem. Jestliže tedy ne všechna usnesení územních samospráv jsou zákonná, pak se máme ptát, kdo rozhoduje o této nezákonnosti. A já plně uznávám, že to nemusí být vláda, že to může být tak jako dosud Poslanecká sněmovna, že to může být soud, že to může být jakákoli další instituce. Jde pouze o to, aby zde existoval kontrolní orgán, který by v případě, že by vzniklo důvodné podezření z nezákonnosti rozhodnutí územní samosprávy, měl možnost zasáhnout.

A já věřím, že o postavení a pravomocích tohoto kontrolního orgánu se ve věcné a klidné diskusi dokážeme na půdě této Poslanecké sněmovny dohodnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Nyní dám možnost panu poslanci Zunovi k doplňující otázce.

 

Poslanec Milan Zuna: Je pro mě velice smutné zjištění, pane premiére, že nejenže schvalujete trestný čin svého zaměstnance, dokonce byste stejný trestný čin páchal vy sám, protože poškozovat cizí majetek vědomě je minimálně přestupek a podle výše škody je to potom trestný čin.

Zanedlouho budeme projednávat rozpočet. Vy ve svém rozpočtu nárokujete pro Úřad vlády víc prostředků, než jste měl v loňském roce. Nezlobte se, nemohu pro Úřad vlády souhlasit s vyšším rozpočtem, když vaši pracovníci Úřadu vlády místo toho, aby napnuli všechny síly a dostali nás, nebo snažili se dostat, do Evropské unie, tráví čas pácháním takových činů, jako páchal pan Jařab.

A co se týče druhé záležitosti, tak vláda především by měla vládnout. Vaše vláda by se aspoň o to měla pokoušet, a ne si uzurpovat moc, rozhodovat o tom, zda orgán samosprávy porušil či neporušil zákon.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, chtěl bych vás upozornit, že vypršela vaše doba.

 

Poslanec Milan Zuna: Měl by to být soud. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan předseda vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP