(16.10 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane poslanče, chci pouze upozornit na to, že kdo vyzývá k dodržování zákonů jinak, měl by je dodržovat sám. Zákon o jednacím řádu je druhem zákona. Zákon o jednacím řádu ukládá pro dodržení řečnické lhůty při opakované otázce termín jedna minuta a vy jste tento zákon nedodržel, což samozřejmě neznamená, že na vás podám trestní oznámení už vzhledem k poslanecké imunitě. A nyní vážně.

Ano, svým způsobem máte pravdu, protože bouráni zdi v Matiční ulici, která se podle mého názoru ne zcela odůvodněně stala symbolem pro celou Evropu, jak dokazuje dnešní prohlášení pánů Prodiho a Verheugena, je možné z hlediska současného práva považovat minimálně za přestupek.

Na druhé straně toto prohlášení, které patrně ještě není sněmovně známo, protože je z dnešního odpoledne, srovnává - a já přiznávám, že jsem ochoten diskutovat o validitě této analogie - matiční zeď s berlínskou zdí. Připustíme-li na okamžik tuto argumentaci, pak byste mohl prohlásit, že berlínská zeď byla majetkem Německé demokratické republiky a že ti, kdo ji v říjnu 1989 či možná v listopadu - promiňte mi, že si teď nevzpomínám přesné datum - s nadšením bourali, se rovněž dopouštěli trestného činu proti východoněmeckým zákonům.

Znovu opakuji - výrok Ich bin ein Berliner je výrokem, kde se politik má připojit k těm, mezi něž a ostatní občany se staví zeď, protože zeď je podle mého názoru projevem alibismu, zeď je projevem neschopnosti řešit problém, zeď nikdy není a nebyla řešením tohoto problému.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nechci se pouštět do diskuse k této věci, ale porovnáváním s berlínskými zdmi se moc daleko nedostaneme. V Evropské unii bych viděl zdi v Severním Irsku a nikdo Velkou Británii nevylučuje z Evropské unie za to, že existují zdi, které jsou neskonale větší a horší než v Matiční ulici.

Jako druhý byl vylosován pan poslanec Ivan Langer, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, chtěl bych vás nejprve upozornit, že se pan kolega Zuna nemohl porušením jednacího řádu dopustit trestného činu, i když má imunitu, nemůžete na něj podávat případné trestní oznámení.

Sociální demokracie velmi často kritizovala předchozí vlády za to, že nejsou schopny zabezpečit výběr daní, že nebojují dostatečně s daňovými úniky. Jinými slovy - sociální demokracie tehdy vytvářela dojem, že snad bývalé pravicové vlády schválně přivírají oči nad daňovými nedoplatky. Byl jste to vy, pane premiére, a představitelé vaší strany, kteří slibovali před minulými volbami občanům této republiky miliardy, které dokážete hravě od lidí vybrat a co všechno byste za ně pořídili. Byl bych rád, kdybyste mi odpověděl následující tři otázky:

Co konkrétního udělala vaše vláda pro zlepšení příjmů státního rozpočtu, vyjma opakovaných pokusů, někdy úspěšných, o navýšení nejrůznějších daní?

Za druhé. Můžete mi na číslech konkrétně přiblížit, jak se sociálně demokratické vládě daří to, co se nedařilo jejím předchůdcům, tedy omezit výši neplacených daní?

Za třetí. Co konkrétního udělala vláda sociální demokracie pro zkvalitnění práce pracovníků finančních úřadů, kteří mají na starosti právě onen výběr daní?

Děkuji za vaše tři odpovědi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče Langře, vážené kolegyně a kolegové, jsem opravdu vděčný, a to nemyslím ironicky, za vaše otázky, nicméně nabízím, abychom se v zájmu kultury diskuse citovali pokud možno přesnými citáty. Vy jste zde ve svém vystoupení použil můj citát, že hravě vybereme nebo dovybereme tyto daně. Prosím, abyste mi laskavě předvedl jediný můj výrok, kde jsem použil výrazu hravě, nebo synonymických výrazů velice snadno, pohodlně apod. Až do předvedení tohoto výroku musím konstatovat, že jste mě citoval nesprávně.

Dovýběr daní je společným problémem každé vlády, ať je levicová, nebo pravicová; každá opozice naprosto oprávněně kritizuje vládu, že nevybírá dostatečně daně, a povinností každé vlády je snažit se, aby zlepšila výběr daní. Zde bych chtěl konstatovat jistý společný zájem.

Nyní již odpovědi na vaše otázky. Prosím, abychom rozlišili dva okruhy problémů: Výběr stávajících daní a redukce daňových nedoplatků.

Výběr stávajících daní je průběžná aktivita, dalo by se mluvit o veličině, která se v ekonomické terminologii označuje jako flow, zatímco výběr daňových nedoplatků nebo jejich eliminace, nebo alespoň jejich výrazné snížení se týká stavové, tedy kumulativní veličiny, která se označuje jako stock. Prosím nezaměňovat s názvem pro někoho oblíbeného likéru.

Domnívám se, že by nyní bylo užitečné, abychom přešli nejprve k prvnímu okruhu těchto problémů. Jsem povinen odpovědět na vaše konkrétní otázky.

Vláda vycházela z toho, že má-li dojít k výraznějšímu zlepšení výběru daní, je zapotřebí v rámci úsilí o zvýšení daňové výtěžnosti nejdříve zlepšit práci finančních úřadů jako těch, kteří tuto aktivitu realizují. Ministerstvo financí 7. dubna 1999 předložilo - resp. o několik dní dříve, ale 7. dubna t.r. to vláda projednávala - informaci o stavu v požadovaných směrech rozvoje a potřebách daňové správy. Tato informace byla akceptována vládním usnesením č. 295 ze 7. dubna t.r. Pokud máte zájem, všechna usnesení vlády i přiložené materiály jsou na internetu a bude mi potěšením, jestliže se i s tímto materiálem seznámíte.

Za druhé. Nejen vláda, ale i tato Poslanecká sněmovna bude v nejbližší době projednávat - protože jí to vláda předložila - materiál, který se jmenuje Analýza výnosů daně z přidané hodnoty.

Za třetí. Vláda na této 17. schůzi Poslanecké sněmovny předložila návrh novely zákona o územních finančních orgánech, s nímž jste zajisté seznámen.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že vedle legislativních opatření jsou nutná i opatření exekutivní, s nimiž se Poslanecká sněmovna do přímého kontaktu nedostane. Proto mi dovolte, abych vás o těchto exekutivních opatřeních alespoň velmi stručně informoval.

Vláda podnikla naprosto konkrétní opatření v oblasti nejen personálního posílení daňové správy, ale zejména zvýšením kvalifikace a odbornosti. Doporučuji podívat se na kvalifikační strukturu pracovníků finančních úřadů a na změny této kvalifikační struktury v posledním roce.

Samozřejmě, že jsme se zaměřili na kontrolu specifických a velkých daňových subjektů a na vyhledávací službu s potřebnými zdroji informací. Rád bych zde upozornil na nedávno projednávaný materiál vládou, který se týkal případu lehkých topných olejů, kde se konstatuje, že jen v této oblasti v intervalu 1992 až 1996 došlo k daňovým únikům v rozsahu 60 miliard Kč, což je 1,5 násobek dnešního navrhovaného schodku státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP