(16.20 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

Jedná se o konkrétní opatření, která můžeme sdělit, protože nejsou utajována, která byla nyní podniknuta u zachycování neoprávněných nadměrných odpočtů na DPH ve fázi následné daňové kontroly, zvýšené kontroly dodržování účelového určení vyplácených prostředků státního rozpočtu a fondů, následného ukládání odvodů neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků. Chtěl bych této sněmovně sdělit, že tato vláda v daleko rozsáhlejším počtu případů než v minulosti přikročila např. i k penalizačním, resp. sankčním opatřením typu obstavování účtů. Mimochodem potkalo to i naše bývalé kolegy z republikánské strany, protože nezaplatili daně za 24 mil. Kč. Atd., atp. Totéž se mimochodem týká i pojištění, ale vy jste se neptal na pojištění, vy jste se ptal na daně.

Chtěl bych říci, že v rámci onoho 17procentního zvýšení tarifních mezd, což znamená asi 14procentní zvýšení nominálních mezd, došlo v tomto roce, k 1. lednu t. r. i ke zvýšení mezd pracovníků finančních úřadů. Řekněme si zcela upřímně, že toto zvýšení mezd bylo mimo jiné orientováno tím směrem, aby kvalifikovaní pracovníci finančních úřadů v menší míře než dosud odcházeli do lukrativního soukromého sektoru, kde si vydělají daleko více než na těchto finančních úřadech a často vystupují jako poradci těch, proti kterým měli - coby daňovým podvodníkům - bojovat. To je bohužel smutná pravda a já samozřejmě nepodléhám iluzi, že 14procentní zvýšení nominální mzdy tento problém vyřeší, může ho pouze zmírnit.

Doporučuji vám dále - protože nejde jenom o dobré úmysly, ale zejména o konkrétní dosažené výsledky - abyste se seznámil s daňovou statistikou, z níž jasně vyplývá, že až do června t. r. se nám příliš nedařilo daňovou výtěžnost zvýšit, byť došlo k malému, ale opravdu jen malému pozitivnímu posunu.

Výrazný pozitivní posun byl zaznamenán nejenom v červenci - to bychom ještě mohli chápat jako nahodilý měsíční výkyv - ale i v dalších měsících. To znamená, zdá se, že právě v této oblasti začínala celková opatření zabírat a výtěžnost daní se podle odhadu ministra financí zvýšila přibližně o 16 %. Možná že namítnete, že je to málo, a já s vámi budu souhlasit, ale zaplať pánbůh za ty dary.

Nechci teď - protože tady mám podrobný rozbor jednotlivých typů daní - zdržovat sněmovnu i vás. Jsem ochoten nabídnout vám odpověď, kterou mi zpracovalo Ministerstvo financí, a rád bych přešel k druhé části, to znamená k části daňových nedoplatků. Tady musím říci zcela upřímně jednu věc. Každý ministr financí nám bude tvrdit, že daně vybírá skvěle a že daňové nedoplatky z větší části nelze dobrat, protože je to úkol, který je mu ukládán, a v přirozenosti každého člověka je tomuto úkolu se bránit. V přirozenosti každého premiéra naopak je ministra financí k takovému úkolu přinutit.

Objem daňových nedoplatků, což je ta stavová veličina, dnes dosahuje přibližně 90 miliard Kč. Je to veličina historicky zděděná alespoň z dvou třetin, ne-li více, a já v žádném případě nehodlám alibisticky tvrdit, že proto, že jsme tuto věc zdědili, nejsme odpovědni za její řešení. Naopak, jsme odpovědni za její řešení. Jsme odpovědni za podstatné snižování daňových nedoplatků. Přičemž upozorňuji, že z oné částky zhruba 90 miliard Kč je přibližně 12,5 miliardy zcela nenávratně ztraceno z toho důvodu, že jde o daňové nedoplatky před rokem 1993, a to u firem, které mezitím zkrachovaly a nemají adekvátního právního nástupce. Takže lze smutně konstatovat, že minimálně o 12 miliard jsme zcela zaručeně přišli.

Problém tedy je, co si počít s těmi zbývajícími necelými 80 miliardami. Právě při projednávání státního rozpočtu ve vládě a předpokládám, že na tomto zasedání Poslanecké sněmovny i zde ve sněmovně bychom měli vést vážnou a seriózní diskusi o tom, do jaké míry dosáhnout postupného snižování tohoto objemu daňových nedoplatků, tedy postupné vymáhatelnosti toho, co již daňové úřady vyměřily - to nejsou prosím daňové úniky, o daňových únicích finanční úřady nevědí, o těchto daňových nedoplatcích samozřejmě finanční úřady vědí, vyměřily je a v dalších fázích je vymáhají prostředky práva. Měli bychom tedy diskutovat o tom, do jaké míry dosáhnout postupného snižování této stavové veličiny.

Vláda rozhodla - a dobrovolně se tím zavázala, mimochodem i na základě výzvy vaší strany ke zlepšení daňové kázně, kterou plně sdílím, protože i toto je kritický úkol opozice - aby příjmy státního rozpočtu související s výběrem daní byly formulovány tak, že by reagovaly nejenom na zvýšené odhady ekonomického růstu, ale i na od července se prokazující tendenci k zlepšování výběru daní, a za třetí na úkol pro ministra financí, snížit objem daňových nedoplatků.

Přiznávám se, že jsme si tam dali prozatím poměrně velmi skromný cíl, a máte plné právo, pane poslanče, ho jako opozice kritizovat, snížení tohoto objemu alespoň o 5 %. Jenomže když se podíváte na časovou řadu vývoje daňových nedoplatků za posledních devět let, tak zjistíte, že to byla monotónně rostoucí řada, monotónně nikoli ve smyslu nudně, ale ve smyslu trvalého a nepřerušovaného růstu. Pokud bychom tedy obrátili tento trend a poprvé dospěli alespoň k mírnému snížení tohoto hrozivého objemu 90 miliard, myslím si, že by to bylo blýskání na lepší časy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má pan poslanec Langer doplňující otázku?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ani ne tak otázku, pane předsedo, jako spíše glosu, jsem limitován časem. Já jsem velmi rád, že pan předseda vlády nyní prokázal ve svém vystoupení, že skutečně dokáže strukturovat problematiku daňových nedoplatků a že jsme se tedy stali svědky kouzelné, té správné proměny onoho bouřlivého vůdce opozice, který to nedokázal, ve velmi realisticky uvažujícího předsedu vlády. Myslím si, že je to dobré memento pro všechny budoucí předsedy vlády, kteří v tuto chvíli pobývají ještě v opozici. (Smích.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Neočekávám, že předseda vlády chce reagovat. Děkuji, že nechce. Jako třetí byl vylosován pan poslanec Vladimír Mlynář, a proto mu dávám slovo, aby přednesl svou ústní interpelaci na předsedu vlády.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji, vážený pane předsedo. Pane premiére, opakuji svou interpelaci, svůj dotaz, který jsem vám položil už letos v červenci na naší poslední schůzi. Totiž interpelaci, že jste ve vysílání České televize dne 24. 6. - cituji doslova - řekl: Na Ministerstvu zahraničí bylo v minulosti uzavřeno na 60 smluv jak s jednotlivými novináři, tak s mediálními agenturami, které sloužily k osobní prezentaci předminulého ministra zahraničí. Dnešní ministr zahraničí tyto smlouvy zrušil a došlo k tomu, že mi říkal, že z těch ušetřených peněz bude financovat výdaje na jedno středně velké velvyslanectví.

Konstatuji, že původní termín na doložení důkazů tohoto vašeho tvrzení jste si sám stanovil na týden, poté na konec léta a nejnověji jsme slyšeli informaci, že prošetřování všech hospodářských smluv Ministerstva zahraničí bude předáno NKÚ. Ptám se vás tedy na dvě věci - co přesně vám pan ministr Kavan řekl? Řekl vám skutečně, že na Ministerstvu zahraničí bylo v minulosti uzavřeno na 60 smluv s jednotlivými novináři, jejichž cílem byla osobní prezentace předminulého ministra zahraničí? Druhá otázka - zda již vláda požádala o prošetření celé věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Mlynáři, vážené kolegyně a kolegové, s prognostickou schopností jsem očekával, že se mě budete právě na to ptát, a právě proto jsem si vyžádal informace z Ministerstva zahraničí, neboť toto je mým informačním zdrojem.

V odpovědi na vaši otázku konstatuji, že tato odpověď je již obsažena v otázce samé, protože já jsem na rozdíl od některých novinářů vždy citoval své informační zdroje a citoval jsem je samozřejmě i v tomto případě, uvádím to neustále a nevidím důvod, proč to mám neustále, znovu a znovu opakovat. Nicméně velmi rád vám přečtu materiál, který jsem dostal z Ministerstva zahraničí, který odpovídá na vaši druhou otázku, a pak si v závěru dovolím - protože díky nespravedlnosti jednacího řádu nejsem limitován časem - z důvodu našeho intelektuálního povznesení citovat samotného ministra Zielenience z jeho nedávného rozhlasového vystoupení.

Ministerstvo zahraničí mi jako podklad pro odpověď na tuto interpelaci sděluje - cituji: Bylo by naivní se domnívat, že na Ministerstvu zahraničních věcí existují smlouvy znějící na jména novinářů zavazujících se k vytváření pozitivního image ministra, ministerstva a jejich zahraniční politiky. Takový stupeň naivity nelze předpokládat od žádného skutečného odborníka v mediální oblasti. Nicméně existují zde desítky smluv mezi MZV a různými právnickými a fyzickými osobami v oblasti médií a propagace, které mohly vytvořit možnosti jejich využití pro nepřímou finanční odměnu zvláště vybrané skupině pracovníků. Mezi spolupracovníky příjemců grantů jsou v případě řady projektů např. pracovníci sdělovacích prostředků či zaměstnanci organizací, které se přímo zabývají výzkumem a ovlivňováním veřejného mínění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP