(16.30 hodin)

(pokračuje Miloš Zeman)

I v tomto směru provádí Ministerstvo zahraničních věcí další šetření, jejichž výsledky budou postoupeny Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Dále Ministerstvo zahraničí sděluje, že existovaly a existují řady projektů, jejichž tematické zadání se překrývalo. Uvádějí se zde konkrétní částky na tyto projekty, míra jejich využitelnosti, nebo spíše nevyužitelnosti, např. projekt prezentace zahraniční politiky ČR na veřejnosti za 560 tisíc korun. Uvádí se několik tisíc faktur z oblasti tisku, médií a propagace, a proto Ministerstvo zahraničí uzavírá, že po uzavření celého tohoto šetření - cituji - "postoupíme jeho výsledky bezodkladně Nejvyššímu kontrolnímu úřadu".

Závěrem mé odpovědi mi dovolte, abych citoval z monitoru vystoupení pana exministra Zieleniece na rozhlasové stanici Frekvence 1. Prohlásil, že ODS měla tajná konta ve Švýcarsku ve výši, tuším, 160 milionů korun, že tuto informaci slyšel od nejmenovaného zdroje. A když se ho redaktor Václav Moravec dotázal, odkud o tom ví, odpověděl, a to dvakrát, slovy, cituji "Co jsem slyšel, to jsem slyšel." Konec citátu. Já se domnívám, že tak vážná obvinění by se měla vznášet alespoň s uvedením informačního zdroje, což jsem na rozdíl exministra Zieleniece učinil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane předsedo. S doplňujícím dotazem vystoupí kolega Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Jsem rád, pane předsedo vlády, že sledujete vystoupení pana bývalého ministra Zieleniece. Jsou podnětná. Máte jenom špatný monitor. Pan ministr Zieleniec řekl, že tu informaci řekl na zasedání grémia ODS pan Ratiborský. Já vám rád poskytnu doslovný přepis celého záznamu. Nicméně děkuji vám za odpověď a konstatuji, že informaci o tom, že Ministerstvo zahraničí uzavřelo na šedesát smluv k prezentaci, osobní prezentaci, bývalého ministra zahraničí, poskytl ministr Jan Kavan. Tato informace je nepravdivá, je nedoložená.V údajích, které jste uvedl, se mluví o zcela jiných smlouvách. Ptám se vás proto na doplňující otázku, zda vyvodíte z toho, že ministr zahraničí vám poskytuje nepravdivé informace, nějaké konkrétní závěry. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Chtěl bych velmi stručně odpovědět panu poslanci Mlynářovi. V této chvíli nemám důvod předpokládat, že mi Ministerstvo financí poskytuje nepravdivé informace. Právě proto, že to bude předmětem šetření NKÚ, případně podání trestních oznámení, v tomto případě vyčkejme na výsledky šetření a do roka a do dne, pane poslanče, nás objektivní spravedlnost rozsoudí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády za odpověď na doplňující dotaz. Dalším v pořadí vylosovaným kolegou je Michal Lobkowicz. Má interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana, a to ve věci posudku Evropské komise. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Pane předsedající, vážený předsedo vlády, to nejsou moc nadějné vyhlídky, které se nám tady dávají. Já bych se chtěl zmínit o posudku, který byl včera vydán na Českou republiku. Jsem přesvědčen, že příprava na vstup do Evropské unie je především naším vlastním zájmem a že kroky, které činíme, děláme především kvůli nám a nikoliv proto, že to chce Evropská komise.

Z toho důvodu jsem již delší dobu přesvědčen, že bylo potřeba udělat ve vaší vládě, pane premiére, některé jednak koncepční, ale také personální změny. Nicméně vy jste zvolil opačný postup, když jste naznačil, že o důležitých změnách ve vládě - i o důležitých personálních změnách ve vládě - rozhodnete podle toho, jaká bude dikce pravidelné zprávy Evropské komise.

Pane premiére, zpráva Evropské komise byla zveřejněna. Podle očekávání není příliš pozitivní. Zajímavou věcí je, že v části 4 zprávy v pasáži, která se týká důležité oblasti, tedy meziministerské koordinace, zpráva dokonce říká - teď bych si dovolil citovat svůj vlastní neumělý překlad - "je velmi potřeba zlepšit meziministerskou koordinaci ve všech oblastech politiky nejen proto, aby došlo ke zrychlení příprav na přistoupení, ale proto, aby zůstala celková vládní politika více efektivní".

Mám pocit, že tato - kromě jiných pasáží - explicitně kritizuje práci jednoho z místopředsedů, a to práci místopředsedy Lánského, který je odpovědný za koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky.

Chtěl bych se vás proto zeptat, zda v kontextu této části zprávy a obecně negativní dikce zprávy splníte svůj slib a pana vicepremiéra Lánského nyní odvoláte.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážený pane Lobkowiczi,

vážená kolegyně a kolegové, pan místopředseda Lánský je toho času v nemocnici, i když dnes se na vozíku a o berlích zúčastnil zasedání předsednictva vlády právě ke zprávě Evropské komise. Nicméně nejsem hyena, ani novinářská, ani politická, abych odvolával svého člena vlády v době, kdy je v nemocničním ošetřování. To za prvé.

Za druhé. Osobní odpovědnost za důležité úkoly nesou jednotliví členové vlády, nikoho nevyjímaje. Já jsem jasně již v červenci při ročním hodnocení této vlády s obvyklými prognostickými schopnostmi anticipoval, že se nám nedaří zrychlit tempo přibližování se Evropské unii, o němž - když jste si tu zprávu přečetl celou - nelze tvrdit, že bylo excelentní za minulých vlád. Ba právě naopak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP