(16.40 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

V každém případě jsem upozornil i na to, že z toho vyvodím personální důsledky v případě, jestliže tato zpráva bude kritická. Toto mé prohlášení s uvedenou výhradou nemocničního ošetřování - a doufám, že jako člověk, kterému ne vše lidské je cizí, toto pochopíte - hodlám samozřejmě dodržet.

Dovolte mi, abych současně vyjádřil plný souhlas s vaší myšlenkou, že vstup do EU by měl být záležitostí domácí, a nikoli pouze zahraniční, politiky, že adaptace naší legislativy, a nejen legislativy, je v našem hlubokém domácím zájmu. Chtěl bych jen konstatovat, že ti, kdo nám žalobníčkováním v Bruselu dělají ostudu např. u komisaře pro rozšíření EU pana Güntera Verheugena, tomuto cíli rozhodně nepřispívají.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Pan kolega Lobkowicz hodlá položit doplňující otázku.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Pevně doufám, pane premiére, že jste tím žalobníčkem nemyslel zde přítomného ministra Kavana, protože ten je, pokud je mi známo, jediným českým představitelem, který se v poslední době sešel s panem Günterem Verheugenem. Nicméně děkuji za odpověď týkající se pana místopředsedy Lánského. Přeji mu brzké uzdravení a rozumím vaší odpovědi.

Ještě si dovolím něco říci. Vy jste zmínil zprávu, kterou připravila čtyřkoalice, zprávu týkající se přípravy České republiky na vstup do EU. Vy jste znám jako člověk, který si velmi cení názoru opozice. Já jsem nicméně zaregistroval v médiích, že jste naši zprávu zřejmě v jakémsi momentálním rozrušení mysli hodil do koše. V této souvislosti si dovolím vám ji ještě jednou předat, protože si myslím, že se v této zprávě dovíte celou řadu důležitých věcí týkajících se naší přípravy na vstup do EU. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Doufám, že se vrátím do svých agresivnějších mladších let. Pane poslanče Lobkowiczi, vaše zpráva má hodnotu papíru, na němž je napsána, i když bohužel s lítostí musím konstatovat, že cena, za kterou se papír vykupuje ve sběrnách, se v poslední době razantně snížila. Já jsem totiž předtím, než jsem vaši zprávu hodil do koše, si ji důkladně přečetl. Pro stručnost času si dovoluji upozornit, že např. pasáž, která se týká zahraniční politiky, kdy tvrdíte, že hlavní partner této vlády je Rusko, se v Bruselu setkala s úžasem a že v hodnocení zahraniční politiky, které byste měl alespoň trochu rozumět - aspoň tak doufám - se zcela rozcházíte s názory Evropské komise, protože právě toto hodnocení je v její zprávě na rozdíl od vaší zprávy jedno z nejpozitivnějších. Sdělení, že po uzavření opoziční smlouvy byla uzavřena "akce čisté ruce", by bylo příjemným překvapením pro některé tuneláře, ale chci vás upozornit, že nic takového se nestalo, takže tato informace ve vaší zprávě je naprosto nepravdivá, a tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Chtěl bych tedy konstatovat, že jsou dvě možná vysvětlení. Buď se mýlí celá Evropská komise, nebo se mýlí pan poslanec Michal Lobkowicz. Při vší úctě k vám mi dovolte, pane poslanče, abych se s plnou vahou přiklonil k druhé hypotéze.

Abych snížil rozpočet Úřadu vlády, resp. abych zvýšil mimořádné a neplánované příjmy této bohulibé instituce, odnesu druhou kopii vaší zprávy, kterou jste mi právě předal, a naložím s ní stejným způsobem jako s tou první.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Věřme, že z Úřadu vlády takovéto písemnosti chodí tam, kam patří, tzn. do sběrných surovin.

Dalším vylosovaným kolegou v pořadí je pan poslanec Petr Mareš. Interpelace je opět na předsedu vlády Miloše Zemana, a to ve věci přibližování České republiky k Evropské unii. Pan poslanec Mareš zde není, jakkoli jsme si řekli, že budeme velmi tolerantní a vyčkáme chvíle, kdy by v případě vypadnutí některých interpelujících došlo ke zkrácení projednávání. Nevypadla zatím žádná interpelace, tudíž konstatuji, že interpelace pana kolegy Petra Mareše propadá.

Dalším interpelujícím je kolega Ivan Pilip. Interpelace je na předsedu vlády Miloše Zemana, a to ve věci dojednávaných dodávek pro jaderné zařízení v Íránu.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo vlády, páni ministři, kolegyně a kolegové, rád bych se obrátil na pana předsedu vlády v záležitosti, jejíž rámec vyplývá z názvu interpelace. Předesílám, že jde o zprávu částečně z tisku, částečně od řekněme diplomatických kruhů, a proto se omlouvám za možnou případnou ne zcela přesnou interpretaci detailů. Naopak věřím, že bude možné, aby pan předseda jejich vyjasnění buď dnes, nebo v příštích dnech třeba písemně doplnil. Doufám, že tato interpelace nebude brána jako kritika vlády, ale spíš jako snaha najít řešení, které by nepoškodilo postavení České republiky ve světě.

Jde o to, že podle informací, které se objevily, se české podniky, konkrétně ZVVZ Milevsko a Škoda Praha, předběžně pokusily dojednat - a zdá se, že dokonce úspěšně - obchod zprostředkovávaný jednou z firem se sídlem pravděpodobně v Ruské federaci, ve věci, kde jde o dodávku zařízení pro Írán. Formálně jde podle dostupných informací o zařízení vzduchotechniky pro některá energetická zařízení, nicméně podle názorů některých, a to bohužel i oficiálních míst některých zahraničních států, např. USA, o zařízení, které by mohlo být - myslím to energetické zařízení v Íránu - přestavitelné na zařízení vyrábějící jaderné zbraně, a mohlo by proto jít o věc porušující, alespoň nepřímo, naše závazky v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Je mi jasné, že tyto podniky jsou v problémech a že je nutné je řešit a nějak jim pomoci, hledat zakázky ze strany státu. Nicméně myslím, že pokud by toto byla pravda, mohlo by to negativně zapůsobit na postavení České republiky v zahraničí. Rád bych se proto obrátil na předsedu vlády s dotazem, zda tuto situaci zná, a pokud je mu známa, jestli ji může potvrdit, případně jakým způsobem se k ní chce vláda postavit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím všechny interpelující, aby se snažili dodržovat časový limit. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Pilipe, vážené kolegyně a kolegové, ta otázka je skutečně důležitá a děkuji vám za ni. I já ji pokládám za závažnou a dovolte mi proto, abych nejdříve úvodem velmi stručně vás i toto torzo Poslanecké sněmovny seznámil s genezí celého problému. Ona ta geneze zase není tak dlouhá.

Firma Škoda Praha se 15. února t. r. obrátila na licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu s požadavkem na udělení licence pro dodávku vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a systémů v rámci uvažovaného kontraktu s ruskou firmou Atomstrojexport s následným dodáním pro íránskou jadernou elektrárnu Busheher. Očekávaný objem dodávky měl podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu činit 30 mil. dolarů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP