(17.40 hodin.)

(pokračuje Kořistka)

Výroky typu "Můžu tě klidně zabít a toto se nějak zakamufluje" jsou pro mě v dnešní době šokující.

Bohužel postup orgánů, které se kauzou zabývají, mě utvrzuje v názoru, že metody minulého režimu přetrvávají i v dnešní policii. Jak si mám vysvětlit provádění identifikace pomocí fotografií policistů z této služebny, když napadený výslovně uvedl, že se trestného činu dopouštěl policista v odlišné uniformě a dva místní policisté přihlíželi, ti to ovšem neviděli.

Jaká je vůle vyšetřit tento čin, když mluvčí Inspekce ministra vnitra hovoří na kameru, že je těžké dostat na jedno místo všechny policisty za účelem provedení osobní identifikace. Jak si vysvětlit postup policejních orgánů, které v usnesení konstatují fyzické napadení v prostorách místního oddělení na Výstavišti, ale dále konstatují: "Nelze zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě pachatele, jelikož nebyl zjištěn, a případ se odkládá."

Toto je skandální jednání, a proto se ptám:

Za prvé: Jak budete reagovat na tento jasně arogantní a vše zahlazující postup vašich podřízených?

Za druhé: Myslíte si, že v demokratické společnosti mohou vykonávat policejní práci vyšinutí jedinci a psychopati, kteří dokazují svoji nadřazenost nad občanem pěstmi a okovanými botami?

Vážený pane ministře, žádám vás o maximální vstřícnost a snad i zvrat v této zvůli, která vrhá, bohužel, negativní stín na práci slušných policistů. Chci také říci, že napadený student je zde na galerii a velice pozorně poslouchá toto jednání. Jistě ho bude zajímat i vaše odpověď. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové. O případu jsem informován, mám před sebou protokoly, zprávy, informaci, usnesení inspekce, odůvodnění atd. atd.

Pan poslanec říká, že vycházel z reportáže televize Nova. Je to samozřejmě možno brát jako zdroj, ale řekl bych, že zdaleka ne jako jediný zdroj informací, protože, jak víme, ne vždy v televizi a zejména v této televizi jsou záležitosti podávány aspoň s úměrnou mírou objektivity.

Jak tedy vypadalo napadení Petra Vasileva?

Rád bych ještě předeslal, že to, co řeknu, jsou vyčerpávající informace, ale vůbec neznamenají, že bych s tím byl já osobně spokojen. A proto také v závěru se dozvíte, že tento případ vlastně pokračuje dál a bude pokračovat pod mou zvýšenou pozorností, protože už dřív jsem si vyžádal ty informace, které teď vám sdělím.

Mám tady především informace od obvodního ředitelství policie, nebudu vám je číst dlouho, protože by to vypadalo, že vás záměrně zdržuji. Ale je to popis, jak se celá záležitost stala, že dostali hlášení, aby se hlídka místního oddělení dostavila na Výstaviště ke klubu Subterra, kde je rušen noční klid a jsou tam výtržnosti. Když tam hlídka dojela, zjistila, že už se tam zasahuje na základě linky 158 a pořádkové motorizované jednotky. Byl tam shluk mladých lidí, kde napadli auto, rozhoupávali ho, padaly tam nadávky jako "Vy fašisti", "Policejní stát", "Vy svině" apod. Hlídka přistoupila ke kontrole osob, odkud největší křik, hluk a rušení pocházel, žádala samozřejmě doklady. Ve dvou případech, kde doklady nebyly - a to byl Petr Vasilev a u jedné dívky, která se odmítala prokázat - je předvedli, přesněji řečeno převezli na obvodní oddělení. Když odváželi tyto dva mladé lidi, dav přepadl auto, bouchali do auta, hlídka zastavila, když vystupovali, skupinka se dala na útěk.

Tato záležitost se stala 20 minut po půlnoci 28. 3. 1999. Po vyšetření a vyslechnutí, podle tohoto protokolu, který mám před sebou, ve 4.00 hodin ráno byli oba propuštěni, když byli identifikováni.

Pak docházelo ještě k došetření. Ukázalo se, že druhý den oznámil Petr Vasilev na Inspekci ministra vnitra, že 28. 3. 1999 u Výstaviště před klubem Subterra a následně na místním oddělení policie v Praze 7 byl fyzicky napaden neznámými policisty, přičemž mu byla způsobena pracovní neschopnost v délce trvání 10 dnů. Trestní oznámení pro podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle ustanovení § 158 trestního zákona obdržela Inspekce ministra vnitra dne 12. 5. 1999. Bylo provedeno v uvedené věci šetření kontrolními orgány Policie ČR a Inspekcí ministra vnitra. Byla vyslechnuta řada osob, byl zajištěn dokumentační materiál a provedena rekognice policistů, kteří ten den zasahovali před klubem Subterra, sloužili na místním oddělení Policie ČR i policistů, kteří z dalších služebních úkolů navštívili uvedené místní oddělení.

K tomu bych chtěl podotknout, mimo tento zápis, a zmínil se o tom pan poslanec, že je pro mě nepřijatelné, že rekognice byla provedena pouze podle fotografií. Samozřejmě že není a nemůže být žádný problém, aby byli shromážděni ti policisté, kteří zasahovali, a aby rekognice byla provedena podle fyzických osob a ne podle fotografií, u kterých si nikdy nemůžeme být jisti, do jaké míry věrně a v daném čase zobrazují identifikaci potřebných lidí. Tolik k poznámce, kterou jste měl a se kterou já, bohužel, musím souhlasit.

Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit konkrétního pachatele shora uvedeného skutku. Z tohoto důvodu byla věc policejním orgánem Inspekce ministra vnitra odložena dle § 159 odst. 4 trestního řádu. Protože se proti tomuto usnesení dle svého práva Petr Vasilev odvolal, na základě tohoto odvolání byl spisový materiál dne 26. srpna 1999 zaslán na obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 k dalšímu posouzení. Věc tedy není odložena, věc je jaksi dále živá. Prozatím obvodní zástupce, který záležitost dozoruje, nepodal žádnou zprávu, nevyžádal si došetření, nevyžádal si další doklady a předpokládám, že tak udělá.

Mohu vás ubezpečit, že případ budu sledovat, protože s jeho průběhem sám nejsem spokojen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Kořistka má doplňující dotaz.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Chtěl bych na úvod svého dalšího vystoupení panu ministru sdělit, že jsem samozřejmě nevycházel z reportáže televize Nova, jen jsem se jí inspiroval. Samozřejmě, že mám stejné protokoly jako on, usnesení i podané trestní oznámení a další a další materiály. To jenom na vysvětlenou.

Co se týče vaší odpovědi, oba máme jistě svědeckou výpověď, kde se můžeme dočíst ovšem jiné informace, že tento student nebyl vzat na služebnu proto, že neměl občanský průkaz, protože kdyby ho neměl, tak by mu ho policie nemohla po tomto bestiálním zákroku vrátit. To je jedna věc. To znamená, vzali ho do auta, podle svědecké výpovědi pana Vasileva, poté co požádal o identifikaci jednoho z policistů. To znamená klasické praktiky, když občan chce vědět totožnost, tak si ho vezmeme na služebnu a tam mu dáme co proto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP