(18.30 hodin)

(pokračuje Motejl)

Situace ohledně možného vydání do České republiky se především komplikuje i tím, že by měla být dodržena podmínka tzv. reálné oboustranné trestnosti, která zastavením trestního stíhání na německé straně z důvodů promlčení nutně nemusí být splněna. Připouštím, že mohou vzniknout i určité problémy, abychom docílili toho, aby osoba ve věku téměř 90 let byla v Německu uvalena do vydávací vazby, která je podmínkou pro vydávací řízení, protože mám za to, že prakticky každý lékař může s ohledem na vysoký věk Antona Mallotha tomuto vystavit potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti obviněného ke vzetí do vazby.

Na území České republiky se v současné době nachází několik spisů. Některé jsou v archivu Ministerstva vnitra, další ve Státním archivu na Hradčanech, jakož i v Terezínském památníku, část spisů se nachází v SRN, odkud byly vyžádány, a které jsou v současné době vyhodnocovány, a bude posléze učiněn návrh dalšího postupu. Další postup skutečně není tak jednoduchý z důvodů, které jsem se vám snažil, pane poslanče, naznačit ve zdánlivě detailním, ale přece o mnohém vypovídajícím pokusu o rekapitulaci celého řízení a o naznačení dalších možných postupů.

V poslední době se totiž zejména Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky ohlásilo několik svědků z řad bývalých vězňů v Terezíně. V dohodě se státním zastupitelstvím jsou učiněna opatření, aby tyto osoby byly urychleně procesně vyslechnuty. Vycházíme z toho, že po těchto opatřeních přichází v úvahu jednak opatřit procesní důkaz o spáchání trestného činu vraždy Antonem Mallothem a uvažovat o možnosti vnutit formou právní pomoci spočívající v provedení výslechu svědka na německé straně ve snaze docílit pokračování zastaveného řízení. Musím připustit, že to je v současné době nejvhodnější a nejreálnější způsob, jak dosáhnout toho, aby zločiny tohoto občana byly spravedlivě a v reálném čase potrestány, protože vznikají vážné obavy, že zvolený jiný postup, to je vydávací řízení, narazí na značné obstrukce a překážky, které mohou způsobit odvrácení předpokládaného řízení směřujícího ke spravedlivému potrestání.

Samozřejmě tyto důkazy, které se snažíme zajistit, jsou prováděny formou procesní, která dovolí i pokračovat v trestním řízení, které je u nás přerušeno a které je možno provádět a zajišťovat jako neopakovatelné úkony ve smyslu našeho trestního řádu. Tolik je současný stav.

Rekapituluji tedy: Naše orgány státního zastupitelství analyzují celý případ, případ je sledován, důkazy jsou v současné době minimálně zajišťovány a stojíme před rozhodnutím po provedené analýze - buď se pokusit docílit pokračování řízení před orgány SRN, která nabízí v tomto směru vstřícnou spolupráci, nebo se pokusit otevřít problém žádosti o vydání Antona Mallotha. Znovu chci zdůraznit, že podmínkou jsou jasně skutkově a právně podložená dokumentovaná tvrzení, uznání reálné vzájemné trestnosti, odstranění posledních pochyb o právní ochraně Antona Mallotha jako občana SRN, uvalení vydávací vazby a na půdorysu vydávací vazby realizování jeho vydání.

Prosím, pane poslanče, abyste přijal tuto moji odpověď na vaši interpelaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi za odpověď na interpelaci. Přesto že byl vyčerpán čas, kdy se pokládají interpelace, má pan poslanec Štrait právo položit ještě doplňující otázku a pan ministr na ni stručně odpovědět.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Děkuji za trpělivost a za možnost promluvit. Odpověď nebudu od pana ministra již chtít. Jenom chci říci, že děkuji za tak vyčerpávající rekapitulaci. Vzhledem k tomu, že mám i svůj spisový materiál, považuji ji za objektivní.

Musím ještě dodat, že bohužel jsem neslyšel - a v poslední době několik takových vydání bylo - že by Itálie a Francie třeba nabízela Bolívii právní pomoc. Ne, ta striktně trvá na vydání válečného zločince XY buď do Francie, nebo Itálie a vede si tyto věci sama. Chová se jako suverénní stát. Je tady jediné nebezpečí, že budeme ještě pár let čekat, což odhaduji maximálně na pět let, a nebude už jediný žijící svědek zločinů Antona Mallotha.

Děkuji panu ministrovi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Pan ministr si zřejmě nepřeje doplňovat svoji odpověď.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme vyčerpali bod Ústní interpelace a nyní budeme projednávat bod

 

191.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

V tuto chvíli bych ráda požádala všechny poslankyně a poslance, kteří se zdržují v kuloárech, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny vzhledem k tomu, že o písemných interpelacích je třeba hlasovat a já budu nucena zjistit, zda je v Poslanecké sněmovně potřebné kvorum.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.

Předseda vlády Miloš Zeman odpověděl na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci chování policie 1. května v Praze 1. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 332.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Exner mimo jiné se na tento jednací den omluvil a zároveň požádal o projednávání interpelace na pana předsedu vlády v pozdějším termínu, vyhovuji této jeho žádosti, a proto projednávání této interpelace proběhne v pokračování tohoto bodu v jiný jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny.

Předseda vlády Miloš Zeman odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci výhodnosti podmínek prodeje části podniku ČKD Vagonka Studénka firmě Thrall. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 342.

V tuto chvíli otevírám rozpravu k této interpelaci a udílím do ní slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo vlády, obrátil jsem se na předsedu vlády s písemnou interpelací ve věci prodeje části podniku ČKD Vagonka Studénka firmě - a teď jsem byl na rozpacích, jak to číst, jestli česky nebo anglicky - Thrall. Netuším. V této souvislosti se jedná o event. uvolnění státních prostředků pro přesun výroby osobních kolejových vozidel ze Studénky. Odhaduje se částka 700 mil. Kč, někteří dokonce uvažují o 1 mld. Kč, protože se jedná o úzkou vazbu činnosti podniku Vagonka na potřeby Českých drah a také proto, že se tato tematika dotýká více ministerstev.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP